Načítám...
Certifikace Evropský arborista je za námi. Jak ...
  Zpět na úvod

Datum 15. 12. 2015

5. a 6. listopadu se konala historicky první certifikace Evropského arboristy (ETW) na Slovensku, kterou pořádala slovenská ISA. Certifikaci zaštítil Tomáš Fraňo se svým týmem. Certifikace se zúčastnilo 19 stromolezců ze Slovenska, Čech i Moravy, přičemž někteří absolvovali celou zkoušku, jiní pouze opravnou. Samotná certifikace pak proběhla v malebném prostředí penzionu Modra - Harmónia a zejména pak na vzrostlých stromech v malebné zahradě penzionu si všichni přítomní mohli ověřit své praktické i teoretické znalosti.

Zkouška ETW se zkládala z těchto částí:

1. Stromolezecká zkouška
2. Záchrana zraněného
3. Teoretický a praktický řez stromu
4. Teoreticka a praktická instalace statických a dynamických vazeb
5. Hodnocení stavu stromu v terénu
6. Poznávání stromu
7. Písemný test + otevřené otázky
8. Ústní zkouška

Pro velký zájem uchazečů byla zkouška rozdělena do dvou dnů. Zkoušející byli vybráni z řad odborníků ve svém oboru, např. na řez stromu dohlížel Marek Žďárský a Pavel Wágner, hodnocení stromu zkoušeli Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. a  Andrea Szórádová. Zkoušení záchrany zraněného ze stromu vzali do rukou zkušení stromolezci a závodníci Radovan Kučera a Václav Studený, na lezeckých zkouškách byli přítomni Petr Zvědělík, Michal Zelňák, zkušení, certifikovaní arboristé ETW, instruktoři, rozhodčí, a v neposlední řadě i Petr Ledvina z worksafety.cz.  Všechno skvěle řídl Tomáš Fraňo a jeho tým pod dohledem supervizora z EAC Dietricha Kusche. 

Zkouška probíhala ve velice příjemné a pohodové atmosféře, všechna jednotlivá témata (a pravidla a způsob provedení) byla důkladně vysvětlena, aby se předešlo nejasnostem.

Jednotliví účastníci byli po ukončení zkoušky detailně seznámeni s výsledky jednotlivých okruhů a v případě neúspěchu nebo zhoršené známky jim byly vysvětleny nedostatky, aby věděli, z jakých důvodů se jim zkouška nepovedla. Na konci celé zkoušky proběhlo rychlé shrnutí, kdy se každý komisař, supervisor nebo pořadatel mohl vyjádřit k průběhu zkoušek a prostor byl dán i samotným účastníkům. 

Petr Ledvina, tentokrát jako jeden ze zkoušejících, celou certifikaci ohodnotil slovy, že: "Zkouška byla velice na úrovni, profesionálně provedená, objektivní, nezavislá. A pokud nebude příští rok otevřena zkouška v ČR, doporučuji její absolvování na Slovensku i českým uchazečům o certifikaci ETW."

Pro zajímavost předkládáme také výsledkovou tabulku ze zkoušky, ve které jsou přesně zobrazena procenta úspešnosti jednotlivých uchazečů v jednotlivých částech zkoušky.

Dokumenty ke stažení