Načítám...

Karabina je pevné otevíratelné kovové oko, které slouží jako bezpečný spojovací prvek.

Karabinu tvoří tělo, které může mít několik typů profilů, např. kruhový průřez nebo tzv. i-profil, a zámek, neboli západka, která uzavírá karabinu do kruhu, a díky kterému lano nevypadává z karabiny. Karabina může být také opatřena pojistkou, která zabraňuje nežádoucímu samovolnému otevření.

Podle způsobu použití se karabiny dělí na pracovní a sportovní. Vzhledem k tomu, že obě tyto skupiny karabin jsou shodně zařazeny do kategorie Osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, vztahuje se na ně zákon č. 22/1997 Sb. a k němu vydané Nařízení vlády 21/2003 Sb., které do českého práva zapracovává směrnici Rady ES 89/686/EEC.

Na každé sportovní karabině proto musí být uvedena norma EN12275 (Horolezecká výzbroj - karabiny). Karabina určená pro práci ve výškách musí být označena normou EN362 (Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – spojky).

Značení karabin je pevně stanovené, každá karabina musí mít na sobě označenou pevnost v podélném směru, příčném směru a pevnost s otevřeným zámkem. Pevnost se udává v kN a označuje mez pevnosti, při které karabina praská.

Pracovní karabiny se dělí na ocelové, duralové, pomocné a mailonové. Sportovní jsou pak rozděleny na duralové a pomocné. Dále se karabiny rozdělují do skupin podle tvaru, typu karabiny, materiálu, zámku a pojistky.

Typy karabin podle zámku:
- sportovní karabiny: screwlock (šroubovací), bezzámkové
- pracovní karabiny: twistlock (dvojčinný zámek), tripplelock (trojčinný zámek), který je nejvíce používaným typem v současné době

Existují také karabiny se speciálním zámkem, které jsou určeny pro zvláštní použití.

Sportovní karabiny se dále dělí podle tvaru a typu zámku:

Typy sportovních karabin podle tvaru:
- A – speciální karabina do skoby
- B - základní tvar karabiny tzv. „D“ déčko
- D – karabina se zajištěnou polohou lana, používá se především jako součást expresek
- H, HMS – karabina oválného hruškovitého tvaru je určena pro jištění pomocí poloviční lodní smyčky
- K „káčko“ - karabina určená pro jištěné cesty (Klettersteig, Via Ferrata)
- X, O „óčko“ - karabina oválného tvaru určená k použití do slaňovacích prostředků, blokantů, slaňovacích brzd, kladek apod.
- Q „mailonka“ - maticová karabina, u které má západka podobu uzavírací matice

Typy zámku sportovních karabin se dělí podle:
- tvaru: rovný, prohnutý
- provedení: klasický, drátěný
- způsobu zaháknutí zámku do nosu karabiny: na horním konci zámku je osička a na karabině zobák, na horním konci zámku je zobák a na karabině osička, systém key-lock, který je bez zobáčku a je v dnešní době nejvíce používaný

Více o parametrech karabin se dočtete ve slovníku zde: Parametry karabin