Načítám...
Ako pracuje arborista
  Späť na úvod

Dátum 23. 4. 2018

Arborista je viac než len bežné povolanie. Je to odborník na starostlivosť o stromy rastúce mimo les. Väčšinou niekto, kto sa vie v korunách stromov pohybovať ako ryba vo vode. Tým však v žiadnom prípade nechceme potlačiť ostatných arboristov, ktorí sú rovnako dôležití ako arborista - stromolezec. Ostatne poďme si povedať o práci arboristov viac.

Kde sa vzala arboristika

Tento zaujímavý a veľmi užitočný odbor k nám privialo až zo Spojených štátov. Tu arboristika funguje už nejaký ten piatok, presnejšie od začiatku dvadsiateho storočia. Arboristika sa za tú dobu veľmi vyvinula. Predtým sa stromy síce ošetrovali, ale bohužiaľ trochu nešetrne. Teraz strom skoro nespozná, že na ňom niekto bol a tým rýchlejšie sa môže zo zásahu zregenerovať a reagovať na vykonaný zásah. Dnešná arboristika je veľmi ohľaduplná a jej cieľom je zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť stromov.

Kde berú arboristi svoje znalosti a skúsenosti

Arboristika je odbor, ktorý má svoje zákonitosti a pre správne ošetrenie stromov je potrebné poznať všetky špecifiká. Na získanie potrebných znalostí slúži Arboristická akadémia, ktorá ponúka školenia, semináre a workshopy zamerané práve na vzdelávanie v oblasti arboristiky a stromolezectva. Ak chce arborista získať výhodu oproti iným profesionálom v odbore a lepšie uplatnenie na trhu práce, potom by mal navštíviť web Český certifikovaný arborista. Cieľom tohto programu je vytvoriť dostatočnú databázu odborníkov, ktorí spĺňajú základné predpoklady pre kvalitnú prácu v arboristickom odvetví.

Spôsob a náplň práce arboristu

Existujú štyri základné rozdelenia arboristov, ktoré určujú ich spôsob práce. Podľa spôsobu, akým arborista pracuje, či v korunách stromov, na zemi či na plošine, možno ľahko odvodiť aj jeho náplň práce. Ako arboristov členíme a čo je ich poslaním?

Pozemný pracovník

Zameriava sa predovšetkým na výsadbu, povýsadbovú starostlivosť, ochranu drevín a ošetrovanie kríkov a stromov. K svojej práci nepotrebuje výškovú techniku, pretože vykonáva činnosti na drevinách dostupných zo zeme alebo z rebríka max do výšky 5 metrov. Hlavné okruhy činností:

- výsadba stromov (vr. odrastených),
- výsadba kerov,
- povýsadbová a rozvojová starostlivosť o dreviny,
- vykonávanie zakladacích rezov stromov (S-RK, S-RV),
- vykonávanie vybraných udržiavacích rezov stromov bez využívania techník pre výškové práce (S-RZ, S-RLPV),
- teoretická znalosť základných postupov výrubu menších stromov zo zeme,
- zabezpečenie pracovného priestoru a vykonanie všetkých praktických aplikácií s primeranou úrovňou bezpečnosti práce.

Plošinár

Pri svojej práci sa pohybuje na hydraulickej plošine. Vykonáva ošetrovanie stromov okolo verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Jeho cieľom je zabezpečiť bezproblémový pohyb vozidla a ľudí a pritom bezpečný stav stromov, ktorý nijako neohrozí svoje okolie. Disponuje vedomosťami vybraných typov rezov, ktoré sú pre vykonávanie práce podľa platných predpisov, nevyhnutné. Hlavné okruhy činností:

- znalosť zásad vybraných technológií ošetrenia stromov (pozri ďalej) vr. ich zdôvodnenie na základe znalostí základov anatómie a fyziológie drevín,
- základný typ kontroly aktuálnej bezpečnosti stromov so znalosťou hlavných defektov a základnej fytopatológie,
- vykonávanie výchovného rezu stromov (S-RV), zo skupiny rezov udržiavacích vykonaní bezpečnostného rezu (S-RB) a lokálnych redukcií (S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV),
- vykonávanie tvarovacích rezov (S-RTHL, S-RTPP, S-RTZP),
- vykonávanie výrubu stromov zo zeme a postupného výrubu stromov z plošiny s využitím motorovej píly,
- zabezpečenie pracovného priestoru a vykonanie všetkých praktických aplikácií s primeranou úrovňou bezpečnosti práce.

Stromolezec

Ten sa nezaobíde bez stromolezeckej techniky, v rámci svojej práce sa totiž pohybuje predovšetkým nad zemou v korunách stromov. Špecializuje sa na vykonávanie rezov, inštaláciu väzieb a postupný výrub stromov. Samozrejmosťou je tiež znalosť špeciálnych stromolezeckých techník. Jeho cieľom je zabezpečiť a udržať stromy zdravé a bezpečné. Hlavné okruhy činností:

- znalosť zásad jednotlivých technológií ošetrenia stromov vr. ich zdôvodnenie na základe znalostí základov anatómie a fyziológie drevín,
- základný typ kontroly aktuálnej bezpečnosti stromov so znalosťou hlavných defektov a základnej fytopatológie,
- vykonávanie všetkých typov rezov stromov s využívaním techník pre prácu vo výškach,
- vykonávanie špeciálnych stabilizačných zásahov (najmä bezpečnostné väzby),
- vykonávanie výrubu stromov zo zeme a postupný výrub stromov s využitím motorovej píly a techník pre postupný výrub stromov,
- zabezpečenie pracovného priestoru a vykonanie všetkých praktických aplikácií so zodpovedajúcou úrovňou bezpečnosti práce.

Konzultant

Náplňou práce arboristu - konzultanta je predovšetkým poradenská činnosť. Nosí všetko potrebné vo svojej hlave a detailne pozná všetky aspekty starostlivosti o dreviny vrátane fyziológie a biomechanických vlastností drevín, funkcia drevín na stanovišti, prítomných organizmov, súvisiacich zákonov a bezpečnostných predpisov. Jeho dôležitým poslaním je zabezpečovanie ochrany drevín pri stavebnej činnosti a úzka spolupráca s architektom. Hlavné okruhy činností:

- vykonávanie dendrologického prieskumu na základe komplexných znalostí anatómie a fyziológie drevín, vrátane fytopatológie,
- návrhy kultivačných činností na jednotlivých drevinách aj v ich skupinách,
- zdôvodnenie a návrhy špeciálnych zásahov (napríklad stabilizačné rezy, zásahy zamerané na podporu a udržanie biodiverzity),
- ochrana drevín pri stavebnej činnosti,
- oceňovanie drevín rastúcich mimo lesa.

Kedy je čas pre povolanie arboristu

Arboristi sa o stromy starajú celoročne, veď počas celého roka je potrebné chrániť komunikácie a ľudí prechádzajúcich pod drevinami. Avšak v akom ročnom období je najvhodnejšie nechať strom ošetriť? U mladých stromov sa ošetrovanie vykonáva najčastejšie v predjarí, keď nemajú listy. Pri ostatných stromoch sa všeobecne ošetrenie a zdravotné rezy vykonávajú do polovice mája a od júla do septembra. Práve v túto dobu sa stromy so zásahmi najlepšie vyrovnávajú.

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz