Načítám...
Vegetační klid
  Zpět na úvod

Vegatačním klidem rozumíme období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Přesné časové ohraničení vegetačního klidu téměř nelze stanovit, neboť je ovlivněn přírodními vlivy, zejména počasím. Jedná se o období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují.

Stromy se v takovém období nacházejí v relativním vegetačním útlumu a nejsou tedy aktivní při tvorbě nových vodivých pletiv. Z hlediska ochrany přírody se v této době kácením stromů nenaruší život ptactva, respektive jeho hnízdění.

Vegetační klid si tedy v širší souvislosti můžeme definovat jako doporučený termín, kterým se vymezuje období mezi 1.11. a 31.3. Tímto obdobím bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin. Aktuální předpisy o kácení stromů pak můžete najít v našem článku.

Aktuální článek, který jsme vydali v lednu 2019 čtěte zde: Které stromy kácet v době vegetačního klidu a jak se na to vybavit.