Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Služby

Školení

ROPE HALL

Arboristické práce

Arboristika se specializuje na komplexní péči o stromy a zeleň, a to především v urbanizovaném prostředí. Tedy ve městech, vesnicích zkrátka kdekoliv, kde je potřeba stromy udržovat ve stavu bezpečném především pro obyvatelstvo.

Poradíme vám - díky zkušenostem z realizací vám pomáháme vybrat nejlepší řešení pro vaši situaci.

Co nabízíme:

 • Komplexní péči o stromy a dřeviny v urbanizovaném prostředí. Naším cílem je zajistit, aby stromy plnily svou společenskou a ekologickou funkci bezpečně a efektivně.
 • Provádíme veškeré arboristické práce, včetně úpravy stanovištních podmínek, výsadby stromů a keřů, řezu stromů, péče o památné a senescenční stromy, postupného kácení stromů, směrového kácení, likvidace dřevní hmoty, frézování pařezů a úklidu po arboristických pracích.

Ručíme za skvělé výsledky naší práce. S námi to dobře dopadne.

 • Garantujeme perfektní výsledek. Technologie řezu provádíme podle nejnovějších poznatků v arboristice.
 • Odvádíme smluvenou práci bez výmluv, bez kompromisů, bez zbytečných průtahů.
 • Ručíme za kvalitně odvedenou práci. Jsme pojištění proti škodám způsobeným pracovní činností.
 • Pravidelně provádíme nebo se účastníme školení arboristů ohledně nových technologií. Důkazem je získaný certifikát European tree worker. Zúčastňujeme se stromolezeckých závodů a spolupracujeme s předními odborníky v arboristice.
 • Používáme profesionální vybavení od firem Singing Rock, Petzl, Stihl, Silky, Teufelberger a speciálního arboristického vybavení od předních zahraničních firem.
 • Klademe důraz na bezpečnost práce našich pracovníků.

 

Cílem našich služeb je profesionálně odvedená práce s důrazem na kvalitu, efektivitu a spokojenost zákazníka. Arboristické práce provádíme pro veřejný i soukromý sektor. Samozřejmě, jsme pojištěni proti škodám způsobeným pracovní činností.

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Náš tým se skládá z odborníků s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním v oblasti zahradnictví a lesnictví. Většina členů je certifikována jako European Tree Worker nebo Český certifikovaný arborista. Jsme připraveni spolupracovat s obcemi a městy na zajištění zdravého a bezpečného prostředí pro stromy a dřeviny ve vaší oblasti.

Odborná konzultace a poradenství

 • Základem je prvotní schůzka se správcem nebo vlastníkem stromů a zeleně, kde zjistíme jeho požadavky, potřeby a celkový záměr se stromy a zelení.
 • Následně navrhneme ideální plán péče a optimální postup.

Hodnocení stromů – dendrologický průzkum

 • Jedná se o základní a nezbytný krok pro efektivní péči o stromy a dřeviny, vhodný návrh pěstebního zásahu.
 • Z provedeného hodnocení a navrženého zásahu lze i vyhodnotit naléhavost a nákladnost navrženého zásahu.
 • Pro správce a případně vlastníka se hodnocení stává i inventarizací majetku a jeho aktuálního stavu.
 • V případě mimořádné události nebo nehody (např. pád. stromu, může sloužit jako důležité důkazní břemeno v případě právního sporu), ze zkušenosti a letité praxe je lepší a bezpečnější mít stromy zhodnocené.
 • Cílem hodnocení je provést detailní průzkum stavu stromů a to obsahuje následující činnosti: změření a zjištění všech taxonomických a dendrometrických parametrů (pozice, druh, výška, obvod kmene, šířka koruny, nasazení koruny), zjištění kvalitativní a související atributy stromů jako jsou – fiziologické stáří, věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita, provozní bezpečnost.
 • Výstupem od nás je kompletně provedená dokumentace v textové – tabulkové (papírová a elektronická forma), kterou zákazníkovi pošleme nebo předáme osobně, vždy dle velikosti a složitosti projektu.

Cenová nabídka dle plánu péče a hodnocení stromů

 • Zákazníkovy na základě poptávky, zpracujeme zdarma cenovou nabídku na základě dodaného Hodnocení stromů a to včetně všech ostatních nákladů, jako je likvidace dřevní hmoty, instalace bezpečnostních vazeb, náhradní výsadba, manipulace a doprava, atd.
 • Obsah a rozsah nabídky je vždy dle zadání a požadavků klienta.
 • V případě že klient nemá provedeno hodnocení stromů, lze i zpracovat cenovou nabídku bez něj, ale vždy to musí být v přiměřené míře k počtu stromů a složitosti zakázky.

Realizace arboristických prací

 • Provádíme veškeré arboristické práce, které jsou nezbytné k péči o dřeviny, stromy a zeleň.
 • Arboristické práce provádíme dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, vydaných AOPK.

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Naše realizační služby:

Úprava stanovištních podmínek

Zajišťujeme ochranu stromů při stavební činnosti

 • Včetně návrhu ochrany a následné kontroly při realizaci stavebních prací.

Výsadba stromů a keřů

 • Včetně zajištění po výsadbové péče po dobu aklimatizace jedince.

Provádíme veškeré technologie řezu stromů

 • Výchovný řez stromů
 • Bezpečnostní řez stromů
 • Zdravotní řez stromů
 • Lokální redukce
 • Obvodové redukce

Péče o památné a senescetní stromy

 • Jedná se o specifickou péči, zásahy a řezy na významných stromech.

Úklid po arboristických pracích

 • Součástí našich prací je vždy provedení úklidu a to v rozsahu požadované klientem.

Postupné kácení stromů

 • Jedná se o nedílnou součást arboristických prací.
 • Pomocí stromolezeckých postupů, technik a vybavení, umíme pokácet strom ve stižených podmínkách, kde nelze pokácet strom klasickým volným kácením.
 • V případě potřeb používáme i pro postupné kácení pracovní plošiny, jeřáby.
 • Vždy při návrhu postupu vycházíme z místních podmínek, prostoru a okolního prostředí.
 • Vždy klademe důraz na bezpečnost a ochranu majetku zákazníka.

Směrové kácení

 • Provádíme klasické směrové kácení s přetažením a bez přetažení.

Likvidace dřevní hmoty

 • Zajišťujeme kompletní likvidaci dřevní hmoty (větve) štěpkováním včetně odvozu a likvidace.
 • V případě zájmu klienta, velkého množství dřevní hmoty, převážně kmenů, zajistíme výkup.

Frézování pařezů

 • Zajišťujeme kompletní likvidaci pařezů pro provedeném kácení pomocí fréz na pařezy.
 • Frézovaná velikost a hloubka dle dohody se zákazníkem.
 • Odvoz vyfrézované hmoty a likvidace.
 • Navezení zeminy a zapravení místa po frézování, včetně výsevu.

Kontaktujte nás na: +420 773 606 630 nebo na  info@pavouci.cz

Nabídneme Vám vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci.

 

Výškové práce

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na lanový přístup

Specializací naší společnosti PAVOUCI s.r.o. je realizace činností a prací na místech, kde je ztížený přístup, především na místech, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky osob. Pro přístup na tato místa používáme ověřené pracovní postupy a systémy: lanový přístup a vysokozdvižné plošiny, případně lešení. Náš pracovní tým se skládá z kvalifikovaných pracovníků na všech pracovních úrovních, všichni mají národní i mezinárodní oprávnění pro práce ve výškách a hlavně mnohaleté zkušenosti z různých projektů jak v ČR, tak i v zahraničí. Používáme pouze profesionální vybavení a nářadí od předních světových značek. Naším cílem a prioritou je kvalitně a bezpečně provedená zakázka. Klademe maximální důraz na bezpečnost, jak našich pracovníků, tak i osob v blízkosti realizace.

„Lidské zdraví a bezpečnost je pro nás nejcennější“

Jaké práce ve výškách provádíme?

Když to zjednodušíme, tak ve výškách umíme realizovat skoro vše, co vás napadne. Jsme totiž prodloužené ruce všech řemesel a pracovních činností. Pokud je to odbornost, kterou neumíme, tak se ji rádi naučíme a absolvujeme příslušná školení a vzdělání. Pokud se jedná o autorizované činnosti, která vyžadují profesní osvědčení nebo způsobilos např. svářečské oprávnění, tak máme ve své databázi spolupracující osoby nebo týmy, které zapojíme do našeho týmu a vyškolíme dle našich interních směrnic.

Při každém projektu pracujeme dle následující matice

Fáze poptávky:

Poptávka od zákazníka: vyhodnocení poptávky a přiřazení k obchodníkovi ® sjednání schůzky ohledně projektu ® vyhodnocení poptávky ®  návrh pracovního a technologického postupu ®  zpracování cenové nabídky ® odeslání nebo předání nabídky ® při odsouhlasení nabídky ® detailní upřesnění termínů a zakázky ®  uzavření smlouvy nebo objednávky

Interní proces přípravy zakázky: určení vedoucího realizace ® sestavení realizačního týmu ® detailní zpracování pracovního a technologického postupu, včetně rizik – vždy konzultováno a předáno zákazníkovi, nebo zástupci investora, případně koordinátorovi nebo OZO v prevenci rizik ® příprava a kontrola realizačního materiálu na zakázku

Realizace zakázky: příjezd na zakázku v domluveném termínu ® seznámení pracovního týmu s místem práce, klíčovými kontakty (osoby), pracovním postupem, riziky ® příprava pracoviště, vybavení a materiálu ® realizace zakázky ve stanoveném termínu a čase ® denní zapisování do stavebního deníku ® informování zákazníka o průběhu zakázky ® dokončení zakázky ® úklid po realizaci zakázky ® předání zakázky objednavateli ® oprava případně zjištěných závad a nedodělků ® finální předání zakázky objednavateli ® provedení zápisu do SD ® odjez ze zakázky

Administrativní dokončení zakázky: zpracování a příprava veškeré dokumentace o provedené zakázce ® zaslání dokumentace zákazníkovi ® provedení fakturace 

Interní dokončení zakázky: úklid a kontrola vybavení a zbylého materiál ® interní vyhodnocení a kontrola průběhu zakázky ® individuální a týmové ohodnocení realizační týmu ® archivace kompletní dokumentace o zakázce ® finální reporting vedení společnosti o zakázce

 

Oblast našich činností ve výškách:


Kontrolní a inspekční činnost: zjištění aktuální stavu objektu či stavby (provedení fotodokumentace, zpracování technické zprávy, včetně závěru a doporučení), zde spolupracujeme jak s projektantem, tak se statikem a případně s dalšími autorizovanými osobami pro danou činnost.

Servisní a údržbové práce - čištění: plášťů budov, prosklených fasád a oken, výloh, nosných konstrukcí, výtahových skeletů, konstrukčních a interiérových prvků, atd. Čištění provádíme jak exteriéru, tak i v interiéru budov.

Používané technologie a postupy čištění 
- klasické ruční mytí (stěrka a rozmývač)

- mytí pomocí systému s demineralizovanou vodou (teleskopické tyče, kartáče, stěrky) – kvalitní a efektivní mytí velkých prosklených ploch.
- vysokotlaké mytí a čištění UHP vodním paprsek,

Čištění – vnitřních skladovacích a výrobních prostorů, převážně konstrukcí, výrobních strojů a zařízení, technických rozvodů
 - čištění se provádí převážně ručně, nebo pomocí čistících strojů a za použití speciálních čistících prostředků a postupů dle míry znečištění

- v silně znečištěném provozu používáme i klasické ometání a následný úklid po relizaci (luxování)Luxování - vnitřních skladovacích a výrobních prostorů, převážně konstrukcí, výrobních strojů a zařízení, technických rozvodů, produktovodů, výrobních linek

- luxování provádíme jak v klasických podmínkách, tak i v podmínkách s nebezpečím výbuch

- pro tuto činnost používáme výkonné a kvalitní tří turbínové vysavače, které zaručují rychlost, kvalitu a efektivitu luxování

 

Údržba a servis – do této kategorie prací ve výškách spadá převážně akutní zásahy na špatně přístupných místech, kdy se jedná o opravu buď zařízení nebo závady ve výškách. Např. zatékání do objektu, nefunkčnost zařízení, odstranění předmětů z výšky, shoz sněhu a odstranění rampouchů, opravy poškozených fasád a komínů, servis žaluzií a rolet

 

Montáže a demontáže:
 - provádíme jak montáže tak demontáže jakýchkoliv konstrukčních a nosných prvků (ocelové a dřevěné konstrukce), produktovodů, kabelových žlabů, odvodňovacích systémů střech, požárních systémů, klimatizačních a rekuperačních jednotek, VZT rozvodů, telekomunikačních a kamerových systémů včetně rozvodů, osvětlení, fotovoltaické panely, reklamních nosičů a poutačů, výzdob a uměleckých děl

- hmotnost a velikost prvků, není pro nás limitován, vždy nalezneme technické a bezpečné řešení

- při manipulaci s velkými břemeny používáme externí systémy – jeřáby, speciální jeřáby do interiérů, manipulátory, řetězové a lanové kladkostroje, vždy se snažíme nalézt optimální a nejefektivnější řešení
- pracujeme jak v exteriéru tak i v interiéru objektů a budov, včetně stísněných prostorů a i v hloubkách (šachty, jímky, zásobníky)

- výška nebo případně hloubka pro nás není limitující, jelikož pomocí lanového přístupu a instalace kotvicích zařízení (bodů) se dokážeme dostat skoro na každé pracovní místo

Montáž a malba reklam:
- tato oblast patří mezi časté činnosti ve výškách pomocí lanového přístupu, převážně se jedná o montáž světelných reklam, firemní log, reklamních cedulí a plachet na objekty

- dále umíme realizovat malbu reklam, včetně písmomalířství a složitých maleb a to převážně na fasády objektů

- umíme zajistit i kompletní grafický návrh, včetně šablon a výberu vhodného nátěrového materiálu

 

Montáž fasádních a střešních PUR panelů, včetně klempířských prvků:
- tato naše pracovní oblast je dost specifická, jelikož je se jedná o konkrétní pracovní činnost, které se převážně provádí pomocí vysokozdvižných plošin a jeřábů, případně manipulátorů

- naší specializací je montáž PUR fasádních panelů, včetně klempířských prvků, kam se tato technika nedostane, nebo je prostor velice omezen

- k montáži používáme lanový přístup a speciální transportní vrátky v kombinaci s manipulační technikou

- velikost a i výška umístění panelů pro nás není omezující, jelikož pomocí lanového přístupu jsme se schopni dostat do libovolné výšky

 

Systémy proti ptactvu:
- převážně se jedná o ochranu objektů budov před vletem, usedáním a hnízděním holubů, ale i před hnízděním jiřiček, či hnízděním datlovitých ptáků

- zajišťujeme kompletní návrh a následnou realizaci optimálního systému ochrany proti ptactvu, je vždy důležité před návrhem zjistit, které druhy místo obývají, jejich populační velikost a i možnost dalšího populačního růstu v místě a na základě těchto podkladů navrhnou vhodný systém a případně jejich kombinaci

- vždy zpracujeme jednoduchý projekt zahrnující rozmístění a způsob instalace včetně rozměrů a výměry

 

síťový systém - (síť proti ptactvu s UV odolností), instalovanou do lankového systému (pozink, nerez), je nejefektivnějším řešením, jelikož zabrání vletu a hnízdění ptactva, životnost systému je v rozmezí 10 – 15 let dle místa instalace a externích vlivů

- tímto systémem se dají zajistit celá nádvoří, světlíky, výklenky, balkóny a i velké plochy na fasádách

- z naší zkušenosti se jedná o nejefektivnější způsob ochrany objektů proti ptactvu

hrotový systém – jedná se i nerezové hroty proti ptactvu, tedy převážně holubům, které se montují (lepí) na exponovaná místa a znemožňují ptactvu dosednout

- typů a výrobců hrotů je několik a vždy navrhuje jen ty kvalitní a efektivní

- hrotový systém dle našich zkušeností má cca 90% účinnost a vždy je důležité po realizaci, tak v následujících letech kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození (např. sníh), nebo i ptactvem, v některých případech je ptactvo schopno si pomocí větviček udělat hnízdo přímo v hrotech
lankový systém – jedná se o speciální systém ochrany proti ptactvu, který je převážně určen na úzká, ale dlouhá místa, instaluje se na speciální nerezové nožičky (stojny) a mezi ně se vypíná nerezové lanko, které omezuje dosedání ptactva
drátový systém – je podobný jako lankový systém, ale instaluje se do plastových podstavců (stojn) a lze ho ohýbat. Drátový systém je vhodný převážně na oblá místa, sochy a atypické stavby a objekty
makety, atrapy a siluety dravců – jedná se o pasivní a preventivní opatření proti hnízdění a usedání ptactva. Toto řešení je vhodné jako první a preventivní krok, hlavně u nových budov, které jsou zatepleny polystyrenovou izolací, jelikož často dochází od datlovytých ptáků k vytvoření děr do fasád. Zde musíme upozornit, že tato ochrana je jen částečná a vždy nemusí ptactvo odradit. Ale její pořizovací cena není vysoká a za pokus to stojí.

pachové odpuzovače – jedná se o krátkodobé řešení proti ptactvu, převážně proti holubům, je vhodné v akutní situaci a v době před instalací buď síťového nebo hrotového systému

 

Servis a údržba střech, včetně klempířských prvků:
- provádíme jak preventivní, tak pravidelné kontroly všech typů střech a střešních plášťů dle doporučení výrobce, tak dle normy ČSN 73 1901-1:2020

- převážně se jedná o kontrolu plochých střech, které jsou z hydroizolačních materiálů s asfaltovými pásy nebo polymerními fóliemi (především PVC)

- dále provádíme kontroly, údržbu, opravy, nátěry a servis i na ostatních typech jak rovných tak šikmých střech z různých krytin (pálené a betonové tašky, plechové, břidlicové, šablonové, prosklené)

- zpracujeme vám technickou zprávu o zjištěném stavu, seznam zjištěných závad, včetně označení závad na střeše

- následně Vám můžeme zpracovat cenovou nabídku na opravu těchto závad

- zvolený způsob opravy střechy, bude vždy konzultován buď přímo s výrobcem střešního systému, nebo s výrobcem izolačního materiálu na opravy střech. Spolupracujeme s výrobci SIKA a WEBER Saint-Gobain. Vždy se snažíme nalézt ekonomické a funkční řešení.

 

Servis a údržba prosklených fasád: (zde ještě musím dostudovat isntalované fasádní systém a ideálně být proškolen od nějakého velkého výrobce a dodavatele fasád, je potřeb a znát jejich technologii, pracovní postup a použité materiály.P.L)
- jedná se o specifickou činnost na objektech, které mají moderní kombinované prosklené fasády , jako jsou hotely a rezidenční budovy, administrativní budovy a komplexy, relaxační a sportovní objekty a ostatní

- nejefektivnější a nejšetrnější způsob je pomocí lanového přístupu, jelikož moc neomezuje provoz okolo budovy a neruší osoby v budově

- provádíme kontrolu izolací, včetně jejich oprav a případně výměn, ruční nebo speciální mytí celých fasád

 

Průmyslové a antikorozní nátěry:

- specializujeme se na antikorozní ochranu v průmyslovém odvětví, provádíme jak kompletní nové nátěry na nové ocelové konstrukce, tak renovační a obnovovací nátěry na stávající konstrukce

- provádíme i kompletní přípravu podkladu povrchu před nátěrem dle příslušných norem, nebo technického zadání

- aplikace nátěrových systémů provádíme dle zadání, ale převážně pomocí technologie airless – stříkání, válečkování nebo klasickým nátěrem (štětcem)

- používáme nátěrové systémy o předních světových výrobců barev BASF, HEMPEL, SIKA, JOTUN ne dle požadavků zákazníka

- v případě požadavku necháme zpracovat technologický postup a návrh od korozního inženýra

 

Opravy a nátěry fasád:
- v případě, že nelze nebo je neefektivní stavba lešení, dokážeme realizovat pomocí lanového přístupu i lokální opravu fasády (klasické i historické) a následně realizovat i kompletní nebo opravný fasádní nátěr

Sanace a oprava železobetonových skeletů, konstrukcí a staveb:

- jedná se o specifickou stavební činnost, která se realizuje na všech objektech a stavbách, kde základním a nosným prvkem je železobetonová konstrukce, která po určité době díky venkovním nebo specifickým podmínkám degraduje a potřebuje opravu

- jelikož se často týká i staveb, ke kterým je špatný přístup, dokážeme i tato místa opravit pomocí lanového přístupu

- sanaci a reprofilaci betonu na betonových konstrukcí provádíme dle příslušných norem, projektu a zadání od investora

- používané sanační systémy jsou od výrobců: SIKA, MAPEI, WEBER

- realizujeme si i kompletní přípravu podkladu pro sanaci

Systémy proti pádu

Naše nabídka v oblasti Systémů proti pádu zahrnuje komplexní řešení od začátku do konce. Od návrhu optimálního systému, konzultací a zpracování projektu po realizaci, revize a audity. Specializujeme se na poskytování bezpečných a účinných řešení pro prevenci pádu, ať už jde o průmyslové areály, komerční budovy nebo zdravotnická zařízení. S naším týmem odborníků můžete mít jistotu, že vaše prostředí bude vybaveno spolehlivým a moderním systémem ochrany proti pádu, který splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti.

Systémy proti pádu

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Problematika okolo prací ve výškách je velice rozsáhlá činnost a zasahuje do většiny odvětví v našem životě. Nejen v práci, ale i doma.  Proto vám nabízíme naše mnohaleté zkušenosti v této oblasti. Pokud potřebujete poradit, jak zajistit sebe nebo vaše kolegy a pracovníky, jsme tu pro vás. Máme přehled o aktuálních právních předpisech a normách. Dokážeme vám navrhnout ideální a funkční řešení. Máme velké portfolio výrobků a vybavení od předních evropských i světových výrobců, jako jsou: PETZL, Singing Rock, Ridgegear, Rothoblaas, Climbing Technology a mnoho dalších. 

Jak naše poradenství probíhá a s čím vám můžeme pomoci:

 • Pokud řešíte, nebo budete potřebovat řešit problematiku zajištění ve výškách.
 • Společně si sjednáme schůzku a naplánujeme další postup.
 • Vyhodnotíme rizika na pracovištích s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky - jak na stávajících objektech, tak ve fázi projektové přípravy, případně v průběhu stavby.
 • Provedeme návrh a způsob řešení - organizační, kolektivní nebo pomocí OOP, případně jejich kombinaci.
 • Zpracujeme projektovou dokumentaci, kterou vám následně předáme.
 • Zpracujeme cenovou nabídku na navržený systém nebo způsob zajištění.
 • Realizujeme zakázku dle projektu, dodáme kompletně na klíč, včetně dokumentace.
 • Dodáme navržené OOP a provedeme školení vašich pracovníků na všechny systémy.
 • Budeme evidovat a hlídat prohlídky jak jistících systémů, tak OOP ale i platnost školení Vašich pracovníků.

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Navrhování systémů proti pádu, do kterých patří hlavně kotvicí zařízení dle EN 795 a prostředky kolektivní ochrany proti pádu, je specifická a odborná oblast. Projektant by měl mít praktické zkušenosti týkajících se jednotlivých pracovních činností na objektech, kde jsou systémy instalovány, způsoby realizace prací a její průběh. Projektant musí navrhnout systém tak, aby byl pro uživatele co nejbezpečnější a nejefektivnější, jak za všech klimatických podmínek, tak i při mimořádných podmínkách (sněhová pokrývka, zhoršené klimatické podmínky). Navržený systém nesmí vytvářet další rizika pro pracovníky a vystavovat je nepřijatelným rizikům, nebo dokonce porušovat návody od výrobce instalovaného systému.

Proč si vybrat právě nás?

Projekty se snažíme navrhnout tak, jako bychom měli práce na daném objektu vykonávat my samy. My, firma PAVOUCI s.r.o., máme 20leté zkušenosti s pracemi ve výškách, při kterých jsme realizovali desítky projektů, jak na střechách, fasádách budov, vnitřních prostorách výrobních hal, vodních dílech, historických objektů, bytových domů a dalších. Díky tomu víme, co pracovníci ve výškách potřebují. To je především, správně navržený systém, nejen pro zajištění proti pádu, ale v mnoha případech i pro práci v lanovém přístupu (závěs na laně, práce z lana).

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a snažíme se investora co nejvíce informovat o potřebě správného a efektivního řešení. Naše projekty jsou vždy navrženy s maximální pečlivostí i na sebemenší detail, od přístupu na objekt až po případnou evakuaci (záchranu) z výšky. Jsme tu pro vás, jako váš partner v navrhování systémů proti pádu. Jelikož je i naším cílem mít stavby bezpečné pro jejich údržbu a servis!

Cena projektů: 

- jednoduché projekty (rodinné domy, bytovky, malé haly) plocha do 200 m2 - cca 1.500 Kč bez DPH

- více úrovňové objekty a architektonicky složitější plocha od 200 m2 do 1000 m2 - cca 3.000 Kč bez DPH

- specifická řešení, složité projekty - individuální nacenění

Pokud potřebujete zpracovat projekt kolektivní ochrany (zábradlí, záchytné sítě) nebo jistících systémů, neváhejte nás kontaktovat, další postup je na nás.

MONTÁŽ SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Specializuje na montáž a instalaci všech druhů systémů pro zajištění osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, a to na všech typech objektů, staveb a strojních zařízení. Zajišťujeme montáž kolektivní ochrany proti pádu - zábradlí, záchytné sítě, pevné přístupové žebříky, přechodové lávky.

Instalujeme jistící záchytné systémy - kotvicí zařízení - dle EN 795 typ , B, C, D a E.

Zpracujeme vám nabídku a následně zajistíme montáž kolektivní ochrany, jak dle dodaného projektu od Vás, tak dle námi navrženého projektu. V případě potřeby upravíme projekt podle skutečnosti či změn v průběhu stavby.

Součástí dodávky a montáže je i kompletní předání veškeré potřebné a vyžadované dokumentace:

 • projekt jako takový,
 • certifikáty jednotlivých systémů a komponentů,
 • návod k montáži, návod k použití, schéma skutečného provedení a umístění systému (bodů), revizní a identifikační karty, protokol o provedené montáži, fotodokumentace provedené instalace. 

Tyto dokumenty předáváme jak v papírové podobě (ve třech kopií), tak i v elektronické podobě. Veškerou dokumentaci o instalovaném systému máme uloženou ve svém archivu, v případě ztráty vám rádi vyhotovíme novou kopii.

Námi instalované systémy evidujeme a hlídáme platnost pravidelných kontrol (revizí), které jsou dle normy EN 795 nutné provést 1x za 12 měsíců. O této skutečnosti vás budeme informovat telefonicky, nebo e-mailem. 

Dodáváme, instalujeme a revidujeme systémy od těchto ověřených výrobců: ACCEN, Rothoblaas, ABS, LUX-TOP, IGENA

V případě zájmu o naše služby, či pro zodpovězení dalších dotazů, nás neváhejte kontaktovat.

REVIZE SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Provádíme kontroly, prohlídky a revize záchytných systémů - kotvicích zařízení dle EN 795 typ A, B, C, D, včetně OOP proti pádu, vizte odkaz na revize OOP.

Kontroly se musí, dle normy EN 795, provádět 1x za 12 měsíců, nebo vždy po mimořádné události. Což může být: neodborný zásah do systému, zachycení pádu, konstrukční změna v místě instalace, vliv extrémních klimatických podmínek atp.

Dále doporučujeme provést kontrolu po ukončení stavby a po předání objektu do užívání vlastníkem, jelikož často dochází k poškození systému ještě v průběhu stavby.

 Kontroly a revize provádíme po celé České a Slovenské republice. Cena revize se odvíjí od velikosti a rozsahu systému, na každý projekt zpracováváme individuální cenovou nabídku

Výrobci, na které máme osvědčení a jsme oprávněni dělat kontroly - revize: ACCEN, Rothoblaas, ABS, LUX-TP, 

AUDITY

Provádíme audity stávajících objektů i samostatných pracovišť, se zaměřením na bezpečnost jejich užívání. Vyhodnotíme jednotlivá rizika se zaměřením na riziko pádu osob z výšky nebo do hloubky.

Pokud si pokládáte následující otázky, ale vaše odpovědi jsou NEMÁME nebo NEVÍME. Kontaktujte nás, my vám je dokážeme pomoci vyřešit a vzniklé nedostatky odstranit.

 • Nevíte, zda máte veškerou dokumentaci BOZP z oblasti bezpečnosti práce ve výškách v pořádku?
 • Nevíte, zda váš provoz splňuje příslušné právní předpisy a normy?
 • Našli jste na svém objektu záchytný systém dle EN 795 a nevíte, zdali máte platnou dokumentaci?
 • Nevíte, zda vaši pracovníci jsou správně proškoleni pro práce ve výškách?
 • Nejste si jisti, zda vaše školení a OOP odpovídají Vašemu zaměření a práci ve výškách?
 • Nevíte, jak má vypadat dokumentace BOZP pro práce ve výškách?
 • Nemáte pracovní postupy a provozní řády?
 • Nevíte, zda máte zajištěné pravidelné revize - kontroly OOP pro práce ve výškách?

Jak audit probíhá?

 • Nejprve nás kontaktujte.
 • Sjednáme si schůzku u vás ve firmě nebo přímo v provozu.
 • Seznámíte nás s vaším provozem a činnostmi, které děláte ve výškách či nad volnou hloubkou.
 • Společně zjistíme, co a jak u vás funguje, případně nefunguje.
 • Zpracujeme vám nabídku na provedení auditu (cena se odvíjí od velikosti společnosti, počtu provozů, počtu pracovníků).
 • Společně provedeme audit, zjistíme aktuální stav (dokumentace a postupů).
 • Zpracujeme vám auditní zprávu o zjištěném stavu, která bude obsahovat i návrh řešení.
 • Zpracujeme vám nabídku na odstranění zjištěných nedostatků (zpracování dokumentace, návrh jistících systémů, doplnění OOP, školení).
 • Postupně vše realizujeme dle vašich časových a ekonomických možností.
 • Budeme za vás hlídat platnost všech dokumentů, kontrol a revizí.

Společně uděláme vaši společnost bezpečnou nejen pro vaše zaměstnance, ale i pro externí společnosti, stačí když nás kontaktujete!