Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti
PAVOUCI s.r.o.
se sídlem Královská cesta 147, 280 02 Kolín IV
identifikační číslo: 27869300
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943,
www.worksafety.cz

My, společnost PAVOUCI s.r.o., provozujeme internetové stránky www.worksafety.cz, které jsou zavedeným internetovým obchodem pro nákup vybavení pro práce ve výškách a dalšího zboží, místem pro objednání školení a revizí osobních ochranných pracovních prostředků a informační platformou. Aby mohl web fungovat a plnit svůj účel, musíme zpracovávat různé kategorie osobních údajů našich zákazníků, návštěvníků a uživatelů. Dáváme si záležet na tom, aby vaše údaje byly u nás v bezpečí a nedošlo k jejich úniku či zneužití. V tomto dokumentu se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jaké vaše údaje zpracováváme, za jakým účelem se tak děje a jaká práva na ochranu soukromí vám můžeme pomoci realizovat.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. PAVOUCI S.R.O. JAKO SPRÁVCE: Zákon nás označuje za tzv. správce osobních údajů. Jako správce neseme odpovědnost za to, že vaše údaje budeme zpracovávat zákonným způsobem a že je budeme chránit před zneužitím či jiným neoprávněným zacházením. V souvislosti s ochranou svých osobních údajů se na nás můžete obracet na následujících kontaktech:

PAVOUCI s.r.o., IČ: 278 69 300
Královská cesta 147, 280 02 Kolín IV
Telefon: +420 773 606 630
E-mail: info@pavouci.cz
Web: www.worksafety.cz

 1. PROČ POTŘEBUJEME ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚDAJE: Vaše údaje potřebujeme znát z různých důvodů. Musíme například vědět, kam doručit objednané zboží, komu vést uživatelský účet, komu rezervovat účast na školení apod. Vaše údaje nicméně zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu – nechceme po vás více, než nezbytně potřebujeme.
 1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ESHOPU
  1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ: V rámci provozu eshopu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v následujících situacích, a to za níže uvedenými účely:
   1. Uživatelský účet (registrujete si uživatelský účet pro budoucí nákupy): Za účelem registrace a vedení vašeho uživatelského účtu zpracováváme vaše údaje v rozsahu: jméno a příjmení, tituly, email, telefon, IČ, DIČ, fakturační a doručovací adresu. Při registraci vám také nabízíme možnost přihlášení odběru našeho newsletteru, kdy v takovém případě zpracováváme váš email pro účely zasílání novinek o naší nabídce. Vaše údaje pro účely vedení uživatelského účtu zpracováváme po celou dobu jeho platnosti a 1 rok po jeho zrušení.
   2. Objednávky (objednáte si v našem eshopu zboží): Za účelem zpracování, vyřízení a doručení vaší objednávky zpracováváme vaše údaje v rozsahu: jméno a příjmení, tituly, email, telefon, IČ, DIČ, fakturační a doručovací adresa, přidělený variabilní symbol pro zaplacení objednávky. Údaje související s objednávkami zpracováváme v souladu s účetními a daňovými předpisy po dobu 10 let od skončení roku, v němž byla objednávka vyřízena. Po vyřízení objednávky vás můžeme informovat emailem s obchodním sdělením ohledně obdobných produktů a služeb, přičemž v každé zprávě budete mít možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení.
   3. Dotazy (obrátíte se na nás s dotazem, žádostí či podnětem): V tomto případě zpracováváme vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení, email či telefon a další případné údaje, které nám sdělíte, a to za účelem vyřízení vašeho dotazu či žádosti. Nedohodneme-li se jinak, údaje zpracováváme do ukončení komunikace a v případě emailu ukládáme komunikaci po dobu 1 roku.
   4. Reklamace (uplatníte u nás práva z vadného plnění): Pokud se stane, že bohužel nejste spokojeni se zakoupeným zbožím a uplatníte u nás reklamaci, zpracováváme vaše údaje za účelem jejího vypořádání (a případného vrácení peněz či zajištění jiné nápravy) v rozsahu: jméno a příjmení, IČ, DIČ, zaměstnavatel (v případě nákupů na firmu), adresa, telefon, email, doručovací adresa, číslo účtu, zaplacená částka, datum nákupu. Uvedené údaje zpracováváme po dobu 3 let od vyřízení reklamace.
   5. Newsletter (přihlásíte se k odběru emailových novinek): Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání občasných novinek o naší činnosti. Vaši emailovou adresu budeme mít uloženou v evidenci do odvolání vašeho souhlasu, jinak po dobu 5 let. Souhlas s odběrem novinek můžete kdykoli jednoduše a bezplatně odvolat, a to buďto emailem na naši kontaktní adresu nebo kliknutím na příslušný odkaz v zasílaných zprávách. Snažíme se, aby obsah newsletteru byl kvalitní, zajímavý a věcný.
  2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI ŠKOLENÍ A KURZECH
   1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ: V souvislosti s naší nabídkou školení a kurzů můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v následujících situacích, a to za níže uvedenými účely:
    1. Objednávky: Pokud si u nás objednáte školení nebo kurz, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, tituly, email, telefon, zaměstnavatel (či určená firma), pracovní zařazení, IČ, DIČ, fakturační a doručovací adresa, přidělený variabilní symbol pro zaplacení objednávky, dosavadní zkušenosti v předmětné oblasti. Uvedené údaje zpracováváme za účelem přípravy kurzu či školení a jeho následné organizace, jakož i za účelem nacenění objednávky, jejího vyřízení a přípravy fakturace. Uvedené údaje (související s fakturací) zpracováváme po dobu 10 let, jak nám ukládají účetní a daňové předpisy.
    2. Dotazy (obrátíte se na nás s dotazem, žádostí či podnětem): V tomto případě zpracováváme vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení, email či telefon a další případné údaje, které nám sdělíte, a to za účelem vyřízení vašeho dotazu či žádosti. Nedohodneme-li se jinak, údaje zpracováváme do ukončení komunikace a v případě emailu ukládáme komunikaci po dobu 1 roku.
    3. Průběh školení: Za účelem zajištění řádného průběhu školení a jeho evidence zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, pracovní zařazení, zaměstnavatel, údaje o dosaženém stupni osvojených znalostí či zkušeností, docházka. Údaje o průběhu školení evidujeme po dobu 4 let.
    4. Bezpečnost: Za účelem zajištění bezpečnosti a ostrahy areálu, v případě, že se kurz či školení vede v našich prostorách, monitorujeme prostory školicího areálu kamerami. Zpracováváme tak vaše údaje v rozsahu audiovizuálních záznamů, a to po nastavenou dobu uložení záznamu.
    5. Certifikáty (absolvujete školení, jehož výstupem je certifikát): Na konci školení či kurzu vám při splnění jeho podmínek můžeme vystavit certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Za tímto účelem zpracováváme vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení. Záznamy o certifikaci uchováváme v elektronické podobě po dobu 5 let.
   2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘI REVIZÍCH OOPP
    1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ: Také revize osobních ochranných pracovních prostředků, které si u nás můžete objednat, jsou spojeny se zpracováním vašich osobních údajů, a to v následujících situacích:
     1. Objednávky: Pokud si u nás objednáte revizi, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, tituly, email, telefon, fakturační údaje, pracovní zařazení, IČ, DIČ, přidělený variabilní symbol pro zaplacení objednávky, a to za účelem přípravy a smluvení revize, vyřízení objednávky, přípravy fakturace a revizního protokolu, jakož i doručení a zpětného zaslání vybavení. Údaje související s objednávkou zpracováváme po dobu 10 let dle účinných daňových a účetních předpisů.
     2. Dotazy (obrátíte se na nás s dotazem, žádostí či podnětem): V tomto případě zpracováváme vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení, email či telefon a další případné údaje, které nám sdělíte, a to za účelem vyřízení vašeho dotazu či žádosti. Nedohodneme-li se jinak, údaje zpracováváme do ukončení komunikace a v případě emailu ukládáme komunikaci po dobu 1 roku.
    2. OSTATNÍ ZPRACOVÁNÍ
     1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ: Dále můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v těchto situacích:
      1. Navštívíte náš web worksafety.cz: pokud si pouze prohlížíte náš web, shromažďujeme a zpracováváme malé datové soubory, tzv. cookies, pomocí kterých zjišťujeme, co vás na našem webu nejvíce zajímá a jak náš web co nejlépe uzpůsobit vašim potřebám a zařízením. Údaje, které touto formou získáme, jsou pouze údaje o tom, jakým způsobem je náš web využíván, nikoli o vás, kteří web využíváte. Na našem webu jsou rovněž umístěny sledovací kódy služby Zboží.cz, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Seznam.cz, a.s. zveřejněných na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/. Více informací o nastavení cookies najdete v článku 9 těchto zásad.
      2. Zveřejníme fotky či videa s vámi: rádi svou činnost dokumentujeme, a není proto vyloučeno, že si vaše fotky či videa najdou cestu na náš web či sociální sítě nebo jiné platformy (Facebook, YouTube, Flickr). Vždy se snažíme (například před začátkem dokumentovaného školení) obstarat váš souhlas se zveřejněním, avšak dokumentování naší činnosti za účelem prezentace našich služeb je též naším oprávněným zájmem, kdy v takovém případě souhlas nepotřebujeme. Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby fotografie s vámi u nás byly zveřejněny, informujte nás prosím emailem a označte konkrétní fotografie, abychom mohli vaší žádosti vyhovět.
     2. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
      1. Veškeré údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, opravňuje-li nás k tomu zákon. Ten nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních titulů:
       1. Plnění smlouvy: O tento důvod se opíráme například tehdy, zpracováváme-li vaše údaje v souvislosti se zadáváním a vyřizováním objednávek, přípravou smluv, organizací kurzů a školení nebo například vedením vašeho uživatelského účtu.
       2. Plnění povinností správce: Někdy vaše údaje musíme zpracovávat přímo ze zákona. Děje se tak například při přípravě a evidenci fakturace a účetních dokladů nebo zpracování revizních protokolů.
       3. Oprávněné zájmy správce: Vaše údaje zpracováváme občas též na základě našich oprávněných zájmů, a to konkrétně:
        1. zájem na zkvalitňování našich online služeb shromažďováním údajů o jejich návštěvnosti a zařízeních, z nichž k nim uživatelé přistupují;
        2. zájem na zajištění řádného poskytování našich služeb v souvislosti s příjmem, evidencí a vyřizováním vašich dotazů, stížností či podnětů;
        3. zájem na prezentaci společnosti a její činnosti při publikování fotek a videí na našem webu a jiných platformách;
        4. zájem na zajištění bezpečnosti našich prostor monitorováním areálu bezpečnostními kamerami;
        5. zájem na ochraně našich práv a nároků v souvislosti s uchováváním smluvní a jiné dokumentace, pomocí níž bude možné naše nároky, práva či zájmy prokázat nebo osvědčit.

 

 1. Váš souhlas: Tam, kde není možné použít jiný právní důvod zpracování, nám musíte udělit souhlas k tomu, abychom s vašimi údaji mohli pracovat. Váš souhlas potřebujeme například ke zveřejnění vašich fotografií či záznamů, které neslouží k prezentaci naší činnosti či služeb, k zasílání newsletteru nebo ke zpracování cookies na našem webu.
 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana před únikem údajů: Staráme se o to, aby vaše osobní údaje nebyly předávány nikomu, kdo k nim nemá mít přístup. Vaše údaje nicméně můžeme pouze v tom nejnutnějším rozsahu poskytnout třetím subjektům, pokud nám to uloží právní předpis, vyžaduje-li to povaha naší činnosti či služeb, které poskytujeme, nebo pokud s tím sami budete souhlasit.
  2. Příjemci: Při naší činnosti využíváme služeb následujících subjektů, kterým mohou být vaše osobní údaje v nezbytných případech předány:
   1. Provozovatel interního informačního systému pro organizaci pracovní agendy, zakázek, pro fakturaci a evidenci dokumentace (příslušný provozovatel provádí pouze operaci uložení dat a údajů);
   2. Provozovatel webhostingu, na němž funguje náš web worksafety.cz;
   3. Poskytovatel eshopové platformy Shoptet Premium, společnost Shoptet, a.s.;
   4. Provozovatel platformy Facebook, Youtube a Flickr a poskytovatel nástrojů Google pro sledování uživatelské interakce na našem webu;
   5. Externí dopravci, kteří zajišťují doručení zásilek na vaši dodací adresu;
   6. Externí poskytovatel účetních a právních služeb;
   7. Externí poskytovatel nástroje rozesílky emailů Ecomail.cz s.r.o.
   8. Externí bezpečnostní služba.
  3. VAŠE PRÁVA
   1. Přehled práv: Na ochranu vašeho soukromí vám právní předpisy garantují následující práva, která můžete ve vztahu ke svým osobním údajům uplatnit:
    1. Právo na přístup k osobním údajům: Pokud si nejste jisti, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem, můžete se na nás obrátit a my vám to rádi sdělíme.
    2. Právo na opravu/doplnění osobních údajů: Máme-li nepřesné nebo nesprávné údaje o vás a zjistíte-li to, informujte nás, prosím, o této situaci. Napravíme ji. Registrovaní uživatelé mohou změnu svých osobních údajů provést též přímo v uživatelském účtu nebo před odesláním každé objednávky.
    3. Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“: V případě, že si přejete „být zapomenuti“, a nechcete tedy, abychom již nadále nezpracovávali vaše údaje, sdělte nám to. Na vaši žádost (a jsou-li k tomu splněny určité podmínky, tedy zejména pokud údaje již nejsme povinni zpracovávat ani je k ničemu nepotřebujeme), vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.
    4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: Můžete také požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili.
    5. Právo na přenositelnost osobních údajů: Pokud nás o to požádáte a bude-li to proveditelné (nebudou tímto dotčena práva třetích osob), na vaši žádost předáme údaje, které o vás zpracováváme, jinému správci.
    6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Domníváte-li se, že vaše údaje, které zpracováváme na základě oprávněných zájmů správce (nás), bychom zpracovávat neměli, neváhejte se na nás obrátit. Vaši námitku důkladně prozkoumáme a posoudíme, zda tomu tak doopravdy je. Pokud zjistíme, že ano, vaše údaje již zpracovávat nebudeme.
    7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Zpracováváme-li vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli bez sankce odvolat.

 

 1. Uplatnění vašich práv: Budete-li chtít některé ze svých práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na našem emailu info@pavouci.cz a specifikujte, co pro vás můžeme udělat. Ozveme se vám a vše společně dořešíme.
 2. Stížnost k ÚOOÚ: Uděláme vše proto, abychom veškeré možné problémy vyřešili po vzájemné dohodě co nejrychleji a k vaší spokojenosti. Pokud i přesto nebudete spokojeni s tím, jak jsme vaši žádost vypořádali, máte právo se obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů na email posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, adresa sídla Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 1. COOKIES
  1. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na váš disk, které nesou data související s prohlížením našeho webu. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během opakované návštěvy webu.
  2. Náš web používá 3 kategorie cookies, a to:
   1. Technicky nutné cookies, které jsou nezbytné pro správný chod webu. Zajišťují například, že se web nebo jeho určitá část přizpůsobí vašemu zařízení, nebo například to, že lze přistoupit k zabezpečeným sekcím stránky přes váš uživatelský účet. Tyto cookies můžeme ukládat i bez vašeho souhlasu.
   2. Statistické cookies, které využíváme k optimalizaci webu a přizpůsobení jeho struktury a obsahu potřebám uživatelů. Pomáhají nám vyhodnocovat statistiky návštěvnosti, počty zobrazení jednotlivých stránek apod. Ke zpracování těchto cookies potřebujeme váš souhlas.
   3. Marketingové cookies, které používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů v nabídce – záměrem je zobrazovat reklamu a nabídky, které jsou pro konkrétního uživatele zajímavé a relevantní. I ke zpracování těchto cookies musíme mít váš souhlas. Zvláštní kategorií jsou cookies třetí strany – portálu Heuréka.cz, které umožňují vyhodnocení nákupu a porovnání cen a služeb tímto portálem.
  3. Souhlas se zpracováním cookies můžete udělit prostřednictvím vyskakovací lišty, která se zobrazí při úvodní návštěvě webu. Na této liště můžete vybrat kategorie cookies, u kterých souhlasíte s jejich zpracováním. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:
   1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
   2. IE: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
   3. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
   4. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
   5. Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
   6. Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
  4. NEWSLETTER
   1. JAK PŘIHLÁSIT A ODHLÁSIT NEWSLETTER: V případě, že se na našem webu přihlásíte k odběru newsletteru, vyjádříte tím svůj souhlas se zasíláním novinek týkajících se činnosti naší společnosti a služeb, které poskytujeme. Maximálně se snažíme, aby pro vás tyto novinky byly zajímavé a aby byly úzce spjaty s tím, co při své činnosti děláme. Odběr novinek máte možnost kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný link v patičce doručených zpráv, případně zasláním bezplatného emailu na adresu info@pavouci.cz, ve kterém nám sdělíte, že si již novinky nepřejete dostávat. Po odhlášení odběru ukončíme zpracování vašich osobních údajů (emailové adresy) za účelem zasílání novinek.
   2. JAK DLOUHO BUDETE NEWSLETTER DOSTÁVAT: Po přihlášení odběru vám newsletter budeme zasílat po dobu 5 let, pokud sami odběr dříve neodhlásíte. Po tuto dobu budeme tedy vaše osobní údaje (jméno a emailovou adresu) zpracovávat.
   3. JAKÉ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK S NIMI PRACUJEME: Pro účely rozesílky newsletteru zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu. E-mailová adresa je zařazena do databáze odběratelů newsletteru v aplikaci Ecomail provozované společnosti Ecomail.cz s.r.o., která pro nás jako zpracovatel provádí pouze operaci uložení e-mailových adres. Zpracovatel tedy nebude Vaši e-mailovou adresu používat pro jakékoli jiné účely, například pro zasílání vlastních informačních sdělení.
   4. DOTAZY: Jakékoli dotazy týkající se mailingu s vámi rádi vyřešíme na emailu info@pavouci.cz
  5. PLATNOST A ZMĚNY
   1. Změny: V budoucnu může nastat situace, kdy budeme nuceni provést dílčí úpravy a změny těchto zásad. Doporučujeme jednou za čas ověřit, co se změnilo, přičemž o zásadních změnách vás budeme s předstihem informovat.
   2. Platnost a účinnost: Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 25.3.2024

 
PAVOUCI s.r.o.