Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Systémy proti pádu

Naše nabídka v oblasti Systémů proti pádu zahrnuje komplexní řešení od začátku do konce. Od návrhu optimálního systému, konzultací a zpracování projektu po realizaci, revize a audity. Specializujeme se na poskytování bezpečných a účinných řešení pro prevenci pádu, ať už jde o průmyslové areály, komerční budovy nebo zdravotnická zařízení. S naším týmem odborníků můžete mít jistotu, že vaše prostředí bude vybaveno spolehlivým a moderním systémem ochrany proti pádu, který splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti.

Nabízíme:

 • Konzultace a poradenství
 • Projektování systémů proti pádu
 • Montáže systémů proti pádu
 • Revize systémů proti pádu
 • Audity

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Problematika okolo prací ve výškách je velice rozsáhlá činnost a zasahuje do většiny odvětví v našem životě. Nejen v práci, ale i doma.  Proto vám nabízíme naše mnohaleté zkušenosti v této oblasti. Pokud potřebujete poradit, jak zajistit sebe nebo vaše kolegy a pracovníky, jsme tu pro vás. Máme přehled o aktuálních právních předpisech a normách. Dokážeme vám navrhnout ideální a funkční řešení. Máme velké portfolio výrobků a vybavení od předních evropských i světových výrobců

Jak naše poradenství probíhá a s čím vám můžeme pomoci:

 • Pokud řešíte, nebo budete potřebovat řešit problematiku zajištění ve výškách.
 • Společně si sjednáme schůzku a naplánujeme další postup.
 • Vyhodnotíme rizika na pracovištích s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky - jak na stávajících objektech, tak ve fázi projektové přípravy, případně v průběhu stavby.
 • Provedeme návrh a způsob řešení - organizační, kolektivní nebo pomocí OOP, případně jejich kombinaci.
 • Zpracujeme projektovou dokumentaci, kterou vám následně předáme.
 • Zpracujeme cenovou nabídku na navržený systém nebo způsob zajištění.
 • Realizujeme zakázku dle projektu, dodáme kompletně na klíč, včetně dokumentace.
 • Dodáme navržené OOP a provedeme školení vašich pracovníků na všechny systémy.
 • Budeme evidovat a hlídat prohlídky jak jistících systémů, tak OOP ale i platnost školení Vašich pracovníků.

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Navrhování systémů proti pádu, do kterých patří hlavně kotvicí zařízení dle EN 795 a prostředky kolektivní ochrany proti pádu, je specifická a odborná oblast. Projektant by měl mít praktické zkušenosti týkajících se jednotlivých pracovních činností na objektech, kde jsou systémy instalovány, způsoby realizace prací a její průběh. Projektant musí navrhnout systém tak, aby byl pro uživatele co nejbezpečnější a nejefektivnější, jak za všech klimatických podmínek, tak i při mimořádných podmínkách (sněhová pokrývka, zhoršené klimatické podmínky). Navržený systém nesmí vytvářet další rizika pro pracovníky a vystavovat je nepřijatelným rizikům, nebo dokonce porušovat návody od výrobce instalovaného systému.

Proč si vybrat právě nás?

Projekty se snažíme navrhnout tak, jako bychom měli práce na daném objektu vykonávat my samy. My, firma PAVOUCI s.r.o., máme 20leté zkušenosti s pracemi ve výškách, při kterých jsme realizovali desítky projektů, jak na střechách, fasádách budov, vnitřních prostorách výrobních hal, vodních dílech, historických objektů, bytových domů a dalších. Díky tomu víme, co pracovníci ve výškách potřebují. To je především, správně navržený systém, nejen pro zajištění proti pádu, ale v mnoha případech i pro práci v lanovém přístupu (závěs na laně, práce z lana).

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a snažíme se investora co nejvíce informovat o potřebě správného a efektivního řešení. Naše projekty jsou vždy navrženy s maximální pečlivostí i na sebemenší detail, od přístupu na objekt až po případnou evakuaci (záchranu) z výšky. Jsme tu pro vás, jako váš partner v navrhování systémů proti pádu. Jelikož je i naším cílem mít stavby bezpečné pro jejich údržbu a servis!

Cena projektů: 

 • Jednoduché projekty (rodinné domy, bytovky, malé haly) plocha do 200 m2 - cca 1.500 Kč bez DPH
 • Více úrovňové objekty a architektonicky složitější plocha od 200 m2 do 1000 m2 - cca 3.000 Kč bez DPH
 • Specifická řešení, složité projekty - individuální nacenění

MONTÁŽ SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Specializuje na montáž a instalaci všech druhů systémů pro zajištění osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, a to na všech typech objektů, staveb a strojních zařízení. Zajišťujeme montáž kolektivní ochrany proti pádu - zábradlí, záchytné sítě, pevné přístupové žebříky, přechodové lávky.

Instalujeme jistící záchytné systémy - kotvicí zařízení - dle EN 795 typ , B, C, D a E.

Zpracujeme vám nabídku a následně zajistíme montáž kolektivní ochrany, jak dle dodaného projektu od Vás, tak dle námi navrženého projektu. V případě potřeby upravíme projekt podle skutečnosti či změn v průběhu stavby.

Součástí dodávky a montáže je i kompletní předání veškeré potřebné a vyžadované dokumentace:

 • projekt jako takový,
 • certifikáty jednotlivých systémů a komponentů,
 • návod k montáži, návod k použití, schéma skutečného provedení a umístění systému (bodů), revizní a identifikační karty, protokol o provedené montáži, fotodokumentace provedené instalace. 

Tyto dokumenty předáváme jak v papírové podobě (ve třech kopií), tak i v elektronické podobě. Veškerou dokumentaci o instalovaném systému máme uloženou ve svém archivu, v případě ztráty vám rádi vyhotovíme novou kopii.

Námi instalované systémy evidujeme a hlídáme platnost pravidelných kontrol (revizí), které jsou dle normy EN 795 nutné provést 1x za 12 měsíců. O této skutečnosti vás budeme informovat telefonicky, nebo e-mailem. 

Dodáváme, instalujeme a revidujeme systémy od těchto ověřených výrobců: ACCEN, Rothoblaas, ABS, LUX-TOP, IGENA

REVIZE SYSTÉMŮ PROTI PÁDU

Provádíme kontroly, prohlídky a revize záchytných systémů - kotvicích zařízení dle EN 795 typ A, B, C, D, včetně OOP proti pádu, vizte odkaz na revize OOP.

Kontroly se musí, dle normy EN 795, provádět 1x za 12 měsíců, nebo vždy po mimořádné události. Což může být: neodborný zásah do systému, zachycení pádu, konstrukční změna v místě instalace, vliv extrémních klimatických podmínek atp.

Dále doporučujeme provést kontrolu po ukončení stavby a po předání objektu do užívání vlastníkem, jelikož často dochází k poškození systému ještě v průběhu stavby.

Kontroly a revize provádíme po celé České a Slovenské republice. Cena revize se odvíjí od velikosti a rozsahu systému, na každý projekt zpracováváme individuální cenovou nabídku

Výrobci, na které máme osvědčení a jsme oprávněni dělat kontroly - revize: ACCEN, Rothoblaas, ABS, LUX-TP, 

AUDITY

Provádíme audity stávajících objektů i samostatných pracovišť, se zaměřením na bezpečnost jejich užívání. Vyhodnotíme jednotlivá rizika se zaměřením na riziko pádu osob z výšky nebo do hloubky.

Pokud si pokládáte následující otázky, ale vaše odpovědi jsou NEMÁME nebo NEVÍME. Kontaktujte nás, my vám je dokážeme pomoci vyřešit a vzniklé nedostatky odstranit.

 • Nevíte, zda máte veškerou dokumentaci BOZP z oblasti bezpečnosti práce ve výškách v pořádku?
 • Nevíte, zda váš provoz splňuje příslušné právní předpisy a normy?
 • Našli jste na svém objektu záchytný systém dle EN 795 a nevíte, zdali máte platnou dokumentaci?
 • Nevíte, zda vaši pracovníci jsou správně proškoleni pro práce ve výškách?
 • Nejste si jisti, zda vaše školení a OOP odpovídají Vašemu zaměření a práci ve výškách?
 • Nevíte, jak má vypadat dokumentace BOZP pro práce ve výškách?
 • Nemáte pracovní postupy a provozní řády?
 • Nevíte, zda máte zajištěné pravidelné revize - kontroly OOP pro práce ve výškách?

Jak audit probíhá?

 • Nejprve nás kontaktujte.
 • Sjednáme si schůzku u vás ve firmě nebo přímo v provozu.
 • Seznámíte nás s vaším provozem a činnostmi, které děláte ve výškách či nad volnou hloubkou.
 • Společně zjistíme, co a jak u vás funguje, případně nefunguje.
 • Zpracujeme vám nabídku na provedení auditu (cena se odvíjí od velikosti společnosti, počtu provozů, počtu pracovníků).
 • Společně provedeme audit, zjistíme aktuální stav (dokumentace a postupů).
 • Zpracujeme vám auditní zprávu o zjištěném stavu, která bude obsahovat i návrh řešení.
 • Zpracujeme vám nabídku na odstranění zjištěných nedostatků (zpracování dokumentace, návrh jistících systémů, doplnění OOP, školení).
 • Postupně vše realizujeme dle vašich časových a ekonomických možností.
 • Budeme za vás hlídat platnost všech dokumentů, kontrol a revizí.

Společně uděláme vaši společnost bezpečnou nejen pro vaše zaměstnance, ale i pro externí společnosti, stačí když nás kontaktujete!

+420 773 606 630  info@pavouci.cz