Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Arboristické práce

Arboristika se specializuje na komplexní péči o stromy a zeleň, a to především v urbanizovaném prostředí. Tedy ve městech, vesnicích zkrátka kdekoliv, kde je potřeba stromy udržovat ve stavu bezpečném především pro obyvatelstvo.

Poradíme vám - díky zkušenostem z realizací vám pomáháme vybrat nejlepší řešení pro vaši situaci.

Co nabízíme:

 • Komplexní péči o stromy a dřeviny v urbanizovaném prostředí. Naším cílem je zajistit, aby stromy plnily svou společenskou a ekologickou funkci bezpečně a efektivně.
 • Provádíme veškeré arboristické práce, včetně úpravy stanovištních podmínek, výsadby stromů a keřů, řezu stromů, péče o památné a senescenční stromy, postupného kácení stromů, směrového kácení, likvidace dřevní hmoty, frézování pařezů a úklidu po arboristických pracích.

Ručíme za skvělé výsledky naší práce. S námi to dobře dopadne.

 • Garantujeme perfektní výsledek. Technologie řezu provádíme podle nejnovějších poznatků v arboristice.
 • Odvádíme smluvenou práci bez výmluv, bez kompromisů, bez zbytečných průtahů.
 • Ručíme za kvalitně odvedenou práci. Jsme pojištění proti škodám způsobeným pracovní činností.
 • Pravidelně provádíme nebo se účastníme školení arboristů ohledně nových technologií. Důkazem je získaný certifikát European tree worker. Zúčastňujeme se stromolezeckých závodů a spolupracujeme s předními odborníky v arboristice.
 • Používáme profesionální vybavení od firem Singing Rock, Petzl, Stihl, Silky, Teufelberger a speciálního arboristického vybavení od předních zahraničních firem.
 • Klademe důraz na bezpečnost práce našich pracovníků.

 

Cílem našich služeb je profesionálně odvedená práce s důrazem na kvalitu, efektivitu a spokojenost zákazníka. Arboristické práce provádíme pro veřejný i soukromý sektor. Samozřejmě, jsme pojištěni proti škodám způsobeným pracovní činností.

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Náš tým se skládá z odborníků s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním v oblasti zahradnictví a lesnictví. Většina členů je certifikována jako European Tree Worker nebo Český certifikovaný arborista. Jsme připraveni spolupracovat s obcemi a městy na zajištění zdravého a bezpečného prostředí pro stromy a dřeviny ve vaší oblasti.

Odborná konzultace a poradenství

 • Základem je prvotní schůzka se správcem nebo vlastníkem stromů a zeleně, kde zjistíme jeho požadavky, potřeby a celkový záměr se stromy a zelení.
 • Následně navrhneme ideální plán péče a optimální postup.

Hodnocení stromů – dendrologický průzkum

 • Jedná se o základní a nezbytný krok pro efektivní péči o stromy a dřeviny, vhodný návrh pěstebního zásahu.
 • Z provedeného hodnocení a navrženého zásahu lze i vyhodnotit naléhavost a nákladnost navrženého zásahu.
 • Pro správce a případně vlastníka se hodnocení stává i inventarizací majetku a jeho aktuálního stavu.
 • V případě mimořádné události nebo nehody (např. pád. stromu, může sloužit jako důležité důkazní břemeno v případě právního sporu), ze zkušenosti a letité praxe je lepší a bezpečnější mít stromy zhodnocené.
 • Cílem hodnocení je provést detailní průzkum stavu stromů a to obsahuje následující činnosti: změření a zjištění všech taxonomických a dendrometrických parametrů (pozice, druh, výška, obvod kmene, šířka koruny, nasazení koruny), zjištění kvalitativní a související atributy stromů jako jsou – fiziologické stáří, věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita, provozní bezpečnost.
 • Výstupem od nás je kompletně provedená dokumentace v textové – tabulkové (papírová a elektronická forma), kterou zákazníkovi pošleme nebo předáme osobně, vždy dle velikosti a složitosti projektu.

Cenová nabídka dle plánu péče a hodnocení stromů

 • Zákazníkovy na základě poptávky, zpracujeme zdarma cenovou nabídku na základě dodaného Hodnocení stromů a to včetně všech ostatních nákladů, jako je likvidace dřevní hmoty, instalace bezpečnostních vazeb, náhradní výsadba, manipulace a doprava, atd.
 • Obsah a rozsah nabídky je vždy dle zadání a požadavků klienta.
 • V případě že klient nemá provedeno hodnocení stromů, lze i zpracovat cenovou nabídku bez něj, ale vždy to musí být v přiměřené míře k počtu stromů a složitosti zakázky.

Realizace arboristických prací

 • Provádíme veškeré arboristické práce, které jsou nezbytné k péči o dřeviny, stromy a zeleň.
 • Arboristické práce provádíme dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, vydaných AOPK.

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Naše realizační služby:

Úprava stanovištních podmínek

Zajišťujeme ochranu stromů při stavební činnosti

 • Včetně návrhu ochrany a následné kontroly při realizaci stavebních prací.

Výsadba stromů a keřů

 • Včetně zajištění po výsadbové péče po dobu aklimatizace jedince.

Provádíme veškeré technologie řezu stromů

 • Výchovný řez stromů
 • Bezpečnostní řez stromů
 • Zdravotní řez stromů
 • Lokální redukce
 • Obvodové redukce

Péče o památné a senescetní stromy

 • Jedná se o specifickou péči, zásahy a řezy na významných stromech.

Úklid po arboristických pracích

 • Součástí našich prací je vždy provedení úklidu a to v rozsahu požadované klientem.

Postupné kácení stromů

 • Jedná se o nedílnou součást arboristických prací.
 • Pomocí stromolezeckých postupů, technik a vybavení, umíme pokácet strom ve stižených podmínkách, kde nelze pokácet strom klasickým volným kácením.
 • V případě potřeb používáme i pro postupné kácení pracovní plošiny, jeřáby.
 • Vždy při návrhu postupu vycházíme z místních podmínek, prostoru a okolního prostředí.
 • Vždy klademe důraz na bezpečnost a ochranu majetku zákazníka.

Směrové kácení

 • Provádíme klasické směrové kácení s přetažením a bez přetažení.

Likvidace dřevní hmoty

 • Zajišťujeme kompletní likvidaci dřevní hmoty (větve) štěpkováním včetně odvozu a likvidace.
 • V případě zájmu klienta, velkého množství dřevní hmoty, převážně kmenů, zajistíme výkup.

Frézování pařezů

 • Zajišťujeme kompletní likvidaci pařezů pro provedeném kácení pomocí fréz na pařezy.
 • Frézovaná velikost a hloubka dle dohody se zákazníkem.
 • Odvoz vyfrézované hmoty a likvidace.
 • Navezení zeminy a zapravení místa po frézování, včetně výsevu.

Kontaktujte nás na: +420 773 606 630 nebo na  info@pavouci.cz

Nabídneme Vám vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci.