Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Výškové práce

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na lanový přístup

Specializací naší společnosti PAVOUCI s.r.o. je realizace činností a prací na místech, kde je ztížený přístup, především na místech, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky osob. Pro přístup na tato místa používáme ověřené pracovní postupy a systémy: lanový přístup a vysokozdvižné plošiny, případně lešení. Náš pracovní tým se skládá z kvalifikovaných pracovníků na všech pracovních úrovních, všichni mají národní i mezinárodní oprávnění pro práce ve výškách a hlavně mnohaleté zkušenosti z různých projektů jak v ČR, tak i v zahraničí. Používáme pouze profesionální vybavení a nářadí od předních světových značek. Naším cílem a prioritou je kvalitně a bezpečně provedená zakázka. Klademe maximální důraz na bezpečnost, jak našich pracovníků, tak i osob v blízkosti realizace.

„Lidské zdraví a bezpečnost je pro nás nejcennější“

Jaké práce ve výškách provádíme?

Když to zjednodušíme, tak ve výškách umíme realizovat skoro vše, co vás napadne. Jsme totiž prodloužené ruce všech řemesel a pracovních činností. Pokud je to odbornost, kterou neumíme, tak se ji rádi naučíme a absolvujeme příslušná školení a vzdělání. Pokud se jedná o autorizované činnosti, která vyžadují profesní osvědčení nebo způsobilos např. svářečské oprávnění, tak máme ve své databázi spolupracující osoby nebo týmy, které zapojíme do našeho týmu a vyškolíme dle našich interních směrnic.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Oblast našich činností ve výškách

Kontrolní a inspekční činnost: 
 • zjištění aktuální stavu objektu či stavby (provedení fotodokumentace, zpracování technické zprávy, včetně závěru a doporučení), zde spolupracujeme jak s projektantem, tak se statikem a případně s dalšími autorizovanými osobami pro danou činnost.
Servisní a údržbové práce:
 • Čištění: plášťů budov, prosklených fasád a oken, výloh, nosných konstrukcí, výtahových skeletů, konstrukčních a interiérových prvků, atd. Čištění provádíme jak exteriéru, tak i v interiéru budov.

Klasické ruční mytí (stěrka a rozmývač):

 • Mytí pomocí systému s demineralizovanou vodou (teleskopické tyče, kartáče, stěrky) – kvalitní a efektivní mytí velkých prosklených ploch.
 • Vysokotlaké mytí a čištění UHP vodním paprsek.

Čištění:

 • Vnitřních skladovacích a výrobních prostorů, převážně konstrukcí, výrobních strojů a zařízení, technických rozvodů
 • Čištění se provádí převážně ručně, nebo pomocí čistících strojů a za použití speciálních čistících prostředků a postupů dle míry znečištění.
 • V silně znečištěném provozu používáme i klasické ometání a následný úklid po realizaci (luxování).

Luxování:

 • Vnitřních skladovacích a výrobních prostorů, převážně konstrukcí, výrobních strojů a zařízení, technických rozvodů, produktovodů, výrobních linek.
 • Luxování provádíme jak v klasických podmínkách, tak i v podmínkách s nebezpečím výbuch.
 • Pro tuto činnost používáme výkonné a kvalitní tří turbínové vysavače, které zaručují rychlost, kvalitu a efektivitu luxování.
Údržba a servis:
 • Do této kategorie prací ve výškách spadá převážně akutní zásahy na špatně přístupných místech, kdy se jedná o opravu buď zařízení nebo závady ve výškách. Např. zatékání do objektu, nefunkčnost zařízení, odstranění předmětů z výšky, shoz sněhu a odstranění rampouchů, opravy poškozených fasád a komínů, servis žaluzií a rolet.
Montáže a demontáže:
 • Provádíme jak montáže tak demontáže jakýchkoliv konstrukčních a nosných prvků (ocelové a dřevěné konstrukce), produktovodů, kabelových žlabů, odvodňovacích systémů střech, požárních systémů, klimatizačních a rekuperačních jednotek, VZT rozvodů, telekomunikačních a kamerových systémů včetně rozvodů, osvětlení, fotovoltaické panely, reklamních nosičů a poutačů, výzdob a uměleckých děl.
 • Hmotnost a velikost prvků, není pro nás limitován, vždy nalezneme technické a bezpečné řešení.
 • Při manipulaci s velkými břemeny používáme externí systémy – jeřáby, speciální jeřáby do interiérů, manipulátory, řetězové a lanové kladkostroje, vždy se snažíme nalézt optimální a nejefektivnější řešení.
 • Pracujeme jak v exteriéru tak i v interiéru objektů a budov, včetně stísněných prostorů a i v hloubkách (šachty, jímky, zásobníky).
 • Výška nebo případně hloubka pro nás není limitující, jelikož pomocí lanového přístupu a instalace kotvicích zařízení (bodů) se dokážeme dostat skoro na každé pracovní místo.
Montáž a malba reklam:
 • Tato oblast patří mezi časté činnosti ve výškách pomocí lanového přístupu, převážně se jedná o montáž světelných reklam, firemní log, reklamních cedulí a plachet na objekty.
 • Dále umíme realizovat malbu reklam, včetně písmomalířství a složitých maleb a to převážně na fasády objektů.
 • Umíme zajistit i kompletní grafický návrh, včetně šablon a výběru vhodného nátěrového materiálu.
Montáž fasádních a střešních PUR panelů, včetně klempířských prvků:
 • Tato naše pracovní oblast je dost specifická, jelikož je se jedná o konkrétní pracovní činnost, které se převážně provádí pomocí vysokozdvižných plošin a jeřábů, případně manipulátorů.
 • Naší specializací je montáž PUR fasádních panelů, včetně klempířských prvků, kam se tato technika nedostane, nebo je prostor velice omezen.
 • K montáži používáme lanový přístup a speciální transportní vrátky v kombinaci s manipulační technikou.
 • Velikost a i výška umístění panelů pro nás není omezující, jelikož pomocí lanového přístupu jsme se schopni dostat do libovolné výšky.
Systémy proti ptactvu:
 • Převážně se jedná o ochranu objektů budov před vletem, usedáním a hnízděním holubů, ale i před hnízděním jiřiček, či hnízděním datlovitých ptáků.
 • Zajišťujeme kompletní návrh a následnou realizaci optimálního systému ochrany proti ptactvu, je vždy důležité před návrhem zjistit, které druhy místo obývají, jejich populační velikost a i možnost dalšího populačního růstu v místě a na základě těchto podkladů navrhnou vhodný systém a případně jejich kombinaci.
 • Vždy zpracujeme jednoduchý projekt zahrnující rozmístění a způsob instalace včetně rozměrů a výměry.

Síťový systém

 • Síť proti ptactvu s UV odolností, instalovanou do lankového systému (pozink, nerez), je nejefektivnějším řešením, jelikož zabrání vletu a hnízdění ptactva, životnost systému je v rozmezí 10 – 15 let dle místa instalace a externích vlivů.
 • Tímto systémem se dají zajistit celá nádvoří, světlíky, výklenky, balkóny a i velké plochy na fasádách.
 • Z naší zkušenosti se jedná o nejefektivnější způsob ochrany objektů proti ptactvu.

Hrotový systém

 • Jedná se i nerezové hroty proti ptactvu, tedy převážně holubům, které se montují (lepí) na exponovaná místa a znemožňují ptactvu dosednout
 • Typů a výrobců hrotů je několik a vždy navrhuje jen ty kvalitní a efektivní.
 • Hrotový systém dle našich zkušeností má cca 90% účinnost a vždy je důležité po realizaci, tak v následujících letech kontrolovat, zda nedošlo k jeho poškození (např. sníh), nebo i ptactvem, v některých případech je ptactvo schopno si pomocí větviček udělat hnízdo přímo v hrotech.

Lankový systém

 • Jedná se o speciální systém ochrany proti ptactvu, který je převážně určen na úzká, ale dlouhá místa, instaluje se na speciální nerezové nožičky (stojny) a mezi ně se vypíná nerezové lanko, které omezuje dosedání ptactva.

Drátový systém

 • Je podobný jako lankový systém, ale instaluje se do plastových podstavců (stojn) a lze ho ohýbat. Drátový systém je vhodný převážně na oblá místa, sochy a atypické stavby a objekty.

Makety, atrapy a siluety dravců

 • Jedná se o pasivní a preventivní opatření proti hnízdění a usedání ptactva. Toto řešení je vhodné jako první a preventivní krok, hlavně u nových budov, které jsou zatepleny polystyrenovou izolací, jelikož často dochází od datlovytých ptáků k vytvoření děr do fasád. Zde musíme upozornit, že tato ochrana je jen částečná a vždy nemusí ptactvo odradit. Její pořizovací cena ale není vysoká a za pokus to stojí.

Pachové odpuzovače

 • Jedná se o krátkodobé řešení proti ptactvu, převážně proti holubům, je vhodné v akutní situaci a v době před instalací buď síťového nebo hrotového systému
Servis a údržba střech, včetně klempířských prvků:
 • Provádíme jak preventivní, tak pravidelné kontroly všech typů střech a střešních plášťů dle doporučení výrobce, tak dle normy ČSN 73 1901-1:2020
 • Převážně se jedná o kontrolu plochých střech, které jsou z hydroizolačních materiálů s asfaltovými pásy nebo polymerními fóliemi (především PVC)
 • Dále provádíme kontroly, údržbu, opravy, nátěry a servis i na ostatních typech jak rovných tak šikmých střech z různých krytin (pálené a betonové tašky, plechové, břidlicové, šablonové, prosklené)
 • Zpracujeme vám technickou zprávu o zjištěném stavu, seznam zjištěných závad, včetně označení závad na střeše
 • Následně Vám můžeme zpracovat cenovou nabídku na opravu těchto závad
 • Zvolený způsob opravy střechy, bude vždy konzultován buď přímo s výrobcem střešního systému, nebo s výrobcem izolačního materiálu na opravy střech. Spolupracujeme s výrobci SIKA a WEBER Saint-Gobain. Vždy se snažíme nalézt ekonomické a funkční řešení.
Servis a údržba prosklených fasád:
 • Jedná se o specifickou činnost na objektech, které mají moderní kombinované prosklené fasády, jako jsou hotely a rezidenční budovy, administrativní budovy a komplexy, relaxační a sportovní objekty a ostatní
 • Nejefektivnější a nejšetrnější způsob je pomocí lanového přístupu, jelikož moc neomezuje provoz okolo budovy a neruší osoby v budově
 • Provádíme kontrolu izolací, včetně jejich oprav a případně výměn, ruční nebo speciální mytí celých fasád
Průmyslové a antikorozní nátěry:
 • Specializujeme se na antikorozní ochranu v průmyslovém odvětví, provádíme jak kompletní nové nátěry na nové ocelové konstrukce, tak renovační a obnovovací nátěry na stávající konstrukce.
 • Provádíme i kompletní přípravu podkladu povrchu před nátěrem dle příslušných norem, nebo technického zadání.
 • Aplikace nátěrových systémů provádíme dle zadání, ale převážně pomocí technologie airless – stříkání, válečkování nebo klasickým nátěrem (štětcem).
 • Používáme nátěrové systémy o předních světových výrobců barev BASF, HEMPEL, SIKA, JOTUN ne dle požadavků zákazníka.
 • V případě požadavku necháme zpracovat technologický postup a návrh od korozního inženýra.
Opravy a nátěry fasád:
 • V případě, že nelze nebo je neefektivní stavba lešení, dokážeme realizovat pomocí lanového přístupu i lokální opravu fasády (klasické i historické) a následně realizovat i kompletní nebo opravný fasádní nátěr.
Sanace a oprava železobetonových skeletů, konstrukcí a staveb:
 • Jedná se o specifickou stavební činnost, která se realizuje na všech objektech a stavbách, kde základním a nosným prvkem je železobetonová konstrukce, která po určité době díky venkovním nebo specifickým podmínkám degraduje a potřebuje opravu.
 • Jelikož se často týká i staveb, ke kterým je špatný přístup, dokážeme i tato místa opravit pomocí lanového přístupu.
 • Sanaci a reprofilaci betonu na betonových konstrukcí provádíme dle příslušných norem, projektu a zadání od investora.
 • Používané sanační systémy jsou od výrobců: SIKA, MAPEI, WEBER.
 • Realizujeme si i kompletní přípravu podkladu pro sanaci.

Práce ve výškach a nad voľnou hloubkou

Při každém projektu pracujeme dle následující matice

Poptávka od zákazníka:
 • Vyhodnocení poptávky a přiřazení k obchodníkovi.
 • Sjednání schůzky ohledně projektu.
 • Vyhodnocení poptávky.
 • Návrh pracovního a technologického postupu.
 • Zpracování cenové nabídky.
 • Odeslání nebo předání nabídky.
 • Při odsouhlasení nabídky.
 • Detailní upřesnění termínů a zakázky.
 • Uzavření smlouvy nebo objednávky.
Interní proces přípravy zakázky:
 • Určení vedoucího realizace.
 • Sestavení realizačního týmu.
 • Detailní zpracování pracovního a technologického postupu, včetně rizik – vždy konzultováno a předáno zákazníkovi, nebo zástupci investora, případně koordinátorovi nebo OZO v prevenci rizik.
 • Příprava a kontrola realizačního materiálu na zakázku.
Realizace zakázky:
 • Příjezd na zakázku v domluveném termínu.
 • Seznámení pracovního týmu s místem práce, klíčovými kontakty (osoby), pracovním postupem, riziky.
 • Příprava pracoviště, vybavení a materiálu.
 • Realizace zakázky ve stanoveném termínu a čase.
 • Denní zapisování do stavebního deníku.
 • Informování zákazníka o průběhu zakázky.
 • Dokončení zakázky.
 • Úklid po realizaci zakázky.
 • Předání zakázky objednavateli.
 • Oprava případně zjištěných závad a nedodělků.
 • Finální předání zakázky objednavateli.
 • Provedení zápisu do SD.
 • Odjez ze zakázky.
Administrativní dokončení zakázky: 
 • Zpracování a příprava veškeré dokumentace o provedené zakázce
 • Zaslání dokumentace zákazníkovi
 • Provedení fakturace 
Interní dokončení zakázky:
 • Úklid a kontrola vybavení a zbylého materiál.
 • Interní vyhodnocení a kontrola průběhu zakázky.
 • Individuální a týmové ohodnocení realizační týmu.
 • Archivace kompletní dokumentace o zakázce.
 • Finální reporting vedení společnosti o zakázce.

Kontaktujte nás na: +420 773 606 630 nebo na  info@pavouci.cz

Nabídneme Vám vhodné řešení, termín a nezávaznou kalkulaci.