Načítám...
EN 365: Všeobecné požadavky OOP proti pádům z v...
  Zpět na úvod

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

Tato evropská norma specifikuje minimální všeobecné požadavky na návody pro používání, údržbu, periodickou prohlídku, opravy, značení a balení OOP, které zahrnují zařízení držící tělo a jiné prostředky používané ve spojení se zařízením držícím tělo, k zabránění pádů, pro přístup, výstup a pracovní polohování, k zadržení pádů a pro záchranu.

Tato evropská norma není určená k pokrytí:

1) specifických požadavků, které se týkají pouze zvláštních OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky a jejich používání, které mohou být specifikované v příslušných evropských normách;

2) OOP nebo jiných prostředků pro ochranu proti pádům z výšky používaných při jakýchkoliv rekreačních a sportovních činnostech.