Načítám...
Vzdělávejte se s námi
  Zpět na úvod

Datum 17. 2. 2019

Vzdělávejte se a budete mít jistotu, že svou práci odvedete vždy perfektně!
Proč se vzdělávat právě s námi?

Naši kvalifikovaní lektoři jsou dlouholetí a zkušení praktici v oboru péče o dřeviny v mimo lesním prostředí, arboristice a stromolezení. Své poznatky a dovednosti získávali tím, že se několik let intenzivně vzdělávali v ČR i zahraničí. Arboristika je, dá se říci obor, ve kterém je ale nutné vzdělávat se celoživotně. Což platí i pro naše lektory. Ti svou kvalifikaci zvyšují studiem zejména v těch tématech arboristiky, která jsou pro ně klíčová a která uplatní ve své arboristické praxi. Jednoduše řečeno i oni se neustále učí a učí. 

25828.jpg

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci se koná 15. 4. 2019 a je zaměřen převážně na úkony první pomoci při poranění, ke kterým může dojít při práci arboristy a výškového pracovníka (např. říznutí, pád, anafylaktický šok, včetně úrazů způsobených motorovou pilou). Kromě teorie probíhá na kurzu také praktická část.

 

Rozsah: 1 den (8 hodin)
Místo: Kolín
Výstup: účastnický list 
Cena: 1.500 Kč bez DPH

25358.jpg

Kurz praktické stromolezecké záchrany

Na kurz výše navazuje KURZ PRAKTICKÉ STROMOLEZECKÉ ZÁCHRANY, který se koná 16. 4. 2019. Zde si účastnící na několika stanovištích vyzkouší simulace nejběžnějších zranění, ke kterým může dojít při práci na stromě. Kromě praktické části záchrany, ve které budou mít účastníci možnost zdokonalit své lezecké techniky při zachraňování kolegy, se také dozví o teoretických postupech, co dělat, dojde-li k nehodě. Tento kurz doporučujeme! 

Rozsah: 1 den (8 hodin)
Místo: Kolín - Tři Dvory
Výstup: účastnický list, osobní hodnocení
Cena: 2.000 Kč bez DPH

27040.jpg

Přípravný kurz před ETW

PŘÍPRAVNÝ KURZ před ETW v podobě konzultačního dne se uskuteční 17. 4. 2019 a je zaměřen na stromolezení, kontrolu materiálu a obecnou konzultaci o praktických zkouškách na ETW nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec. Na tomto kurzu se účastníci dozví všechny důležité informace pro zvládnutí těchto zkoušek.

K tomuto přípravnému kurzu zároveň doporučujeme zúčastnit se našich školení týkající se poskytnutí první pomoci (viz výše). 

Rozsah: 1 den (8 - 17 hodin)
Místo: Kolín - Tři Dvory
Výstup: žádný (jedná se o konzultaci)
Cena: 500 Kč bez DPH

26323.jpg

Školení - ŘEZY STROMŮ

Pro praktické arboristy nabízíme školení ŘEZY STROMŮ, které se uskuteční 29. 4. - 30. 4. 2019. Na tomto školení se účastníci seznámí s jednotlivými technologiemi řezu stromů, jejich správným provedením a vhodným nářadím, které se v praxi používá. Školení je vhodné i pro objednavatele - nelezce (obce, města, úřady, správce, fyzické osoby) řezů stromů, kteří přebírají zakázky a potřebují znát, jak mají být řezy správně provedené. 

Rozsah: 2 dny (16 hodin)
Místo: Kolín a Kostelec nad Černými lesy
Výstup: účastnický list
Cena: 4.500 Kč / osobu bez DPH

17446.jpg

Školení - INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Pro ty, kteří při své arboristické praxi instalují dynamické i statické vazby a chtějí vazby instalovat v souladu s návody k použití a obecnými standardy je určeno školení INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB, které se koná 1. 5. - 2. 5. 2019. Školení je vhodné i pro objednavatele - nelezce (obce, města, úřady, správce, fyzické osoby) arboristických prací, kteří přebírají nainstalované vazby a potřebují znát, jak mají být vazby správně nainstalovány a co mají po realizátorech požadovat. 

Rozsah: 2 dny (16 hodin)
Místo: Kolín a Kostelec nad Černými Lesy
Výstup: účastnický list
Cena: 5.000 Kč / osobu bez DPH

15140.jpg

Stromolezecké školení – geocaching

Školení GEOCACHING je určeno pro příležitostní lezce na stromy, nebo amatérské (sportovní) lezce, kteří chtějí lézt po stromě bezpečně a efektivně. Toto školení se koná dne 18. 5. 2019Rozsah: 1 den (8 hodin)
Místo: Kolín a okolí
Výstup: slovní hodnocení
Cena: 992 Kč bez DPH

26956.jpg

Workshop - ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Workshop ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH je určen těm, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit v zaplétání ok na lanech používaných ve stromolezení. Praktický nácvik zaplétání ok na arbo lanech, tvorba kotevních smyc, zaplétaní kroužků do lana a další se uskuteční dne 9. 9. 2019.


Rozsah: 1 den (8 - 17 hodin)
Místo: Kolín
Výstup: účastnický list
Cena: 2.000Kč / osobu bez DPH

18885.jpg

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé stromolezce a koná se celkem v pěti termínech. Na tomto čtyřdenním kurzu se účastníci seznámí nejen s teoretickými základy stromolezení včetně používaných technik, materiálů a pomůcek, ale hlavně se prakticky naučí arboristické uzle, instalaci lana do koruny stromu, výstup do koruny stromu, práci a pohyb v koruně stromu, praktický nácvik záchrany zraněného z výstupu a ze stromu a další stromolezecké dovednosti. Ti, kteří zvládnou závěrečné zkoušky, získají certifikát s platností 12 měsíců.

Termíny: 19. - 22. března, 23. - 26. dubna, 18. - 21. června, 20. - 23. srpna, 22. - 25. října
Rozsah: 4 dny (32 hodin 8 hodin teorie, 24 hodin praktický nácvik)
Místo: Kolín a Kostelec nad Černými lesy
Výstup: certifikát 
Cena: 6.500 Kč bez DPH

18883.jpg

ARBORISTA – Opakovací stromolezecký kurz

Pro obnovení platnosti certifikátu je nutné u nás absolvovat jednodenní opakovací kurz pod názvem ARBORISTA – Opakovací stromolezecký kurz. Rozsahem tohoto školení jsou: 4 hodiny praktických stromolezeckých dovedností, 4 hodiny praktické záchrany zraněného a shrnutí dosavadních stromolezeckých dovednosti získaných v praxi.

Termíny: 22.3., 26.4., 21.6., 23.8., 25.10. 
Rozsah: 1 den (8 hodin)
Místo: Kolín 
Výstup: certifikát
Cena: 1.500 Kč bez DPH

18887.jpg

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz - Slovensko

Pro zájemce ze Slovenska jsme také připravili školení ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz, který se uskuteční v termínu 13. 8. – 16.8. 2019. Tento čtyřdenní kurz je totožný s kurzem konaným v Čechách: účastníci se seznámí nejen s teoretickými základy stromolezení včetně používaných technik, materiálů a pomůcek, ale hlavně se prakticky naučí arboristické uzle, instalaci lana do koruny stromu, výstup do koruny stromu, práci a pohyb v koruně stromu, praktický nácvik záchrany zraněného z výstupu a ze stromu a další stromolezecké dovednosti.

Termín: 13. - 16. 8. 
Rozsah: 4 dny (32 hodin (8 hodin teorie, 24 hodin praktický nácvik)
Místo: bude upředněno
Výstup: certifikát 
Cena: 6.500 Kč bez DPH

Všechna tato školení a kurzy jsou již nyní zveřejněny na našem e-shopu. Tak neváhejte a objednejte si školení včas. Počet účastníků je omezen. Těšíme se na vás. 

Rádi bychom vám také nabídli školení pořádané Arboristickou Akademií, se kterou úzce spolupracujeme. Tato nezisková organizace se zaměřuje na komplexní vzdělávací a osvětovou činnost v oboru péče o dřeviny v mimo lesním prostředí (arboristika).

673.jpg

Evropský arborista (ETW)

Pro profesionály, kteří mají praxi v oboru a chtějí získat certifikát s evropskou platností, jsme z nabídky Arboristické Akademie vybrali zkoušky pod názvem Evropský arborista - stromolezec a Evropský arborista – plošinář, které se konají v Brně v termínu 30. 5. – 31. 5. 2019. Více informací naleznete zde

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

1 815 Kč1 500 Kč bez DPH

Detail

Kurz praktické stromolezecké záchrany
1

Kurz praktické stromolezecké záchrany

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

2 420 Kč2 000 Kč bez DPH

Detail

Přípravný kurz před ETW

Přípravný kurz před ETW

Výrobce: worksafety.cz

Kurz zaměřený na stromolezení, kontrolu materiálu a obecnou konzultaci o praktických zkouškách na ETW.

již nedostupné

605 Kč500 Kč bez DPH

Detail

Školení - ŘEZY STROMŮ

Školení - ŘEZY STROMŮ

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

6 050 Kč5 000 Kč bez DPH

Detail

Školení - INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Školení - INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

6 050 Kč5 000 Kč bez DPH

Detail

Stromolezecké školení – GEOCACHING

Stromolezecké školení – GEOCACHING

Výrobce: worksafety.cz

Kurz je určen pro příležitostné lezce na stromy, nebo amatérské lezce.

již nedostupné

1 200 Kč992 Kč bez DPH

Detail

Workshop - ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Workshop - ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Výrobce: worksafety.cz

Praktický nácvik zaplétání ok na arboristických lanech, tvorba kotevních smyc, zaplétání kroužků do lana.

již nedostupné

5 420 Kč4 479 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz
1

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

9 680 Kč8 000 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Opakovací stromolezecký kurz

ARBORISTA - Opakovací stromolezecký kurz

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

již nedostupné

2 420 Kč2 000 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz - Slovensko

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz - Slovensko

Výrobce: worksafety.cz

Školení ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé stromolezce na Slovensku.

již nedostupné

9 860 Kč8 149 Kč bez DPH

Detail