Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je široký mezivědní obor, který se zaobírá celou řadou oblastí a problematik, mezi které patří:

-  řízení rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik při práci)
- technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy
- hygiena práce
- zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců)
- bezpečnost technických zařízení (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, apod.)
- pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení)
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- ergonomie (přizpůsobení pracovních podmínek)
- bezpečnostní značení a signály
- školení zaměstnanců a dalších osob
- pracovní úrazovost a o nemoci z povolání

Česká republika je vázána právními předpisy Evropské unie v oblasti BOZP. Pro všechny členy unie je závazná Směrnice rady Evropské unie č. 89/391/EHS z 12. června 1989 o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na vztah zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele samotného, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, i na fyzickou osobu, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích nebo pracují po dohodě se zaměstnavatelem z domova.