Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Disciplíny stromolezeckých závodů

Záchrana zraněného / Aerial Rescue

Jedná se o časovou disciplínu, která testuje schopnost soutěžícího bezpečně vylézt ke zraněnému lezci (v tomto případě k figuríně), který není schopen bezpečného sestupu na zem. Soutěžící musí tento úkol zvládnout bez asistence a bezpečně zraněného spustit na zem. Tuto schopnost musí zvládnout tak, aby neohrozil na zdraví sebe a zároveň nepřitížil zraněnému.

Úkolem hlavního rozhodčího disciplíny je vysvětlit soutěžícím detailní scénář poranění a situaci zraněného lezce, ve které se ocitl. Soutěžící musí vyhodnotit bezpečnost místa, zhodnocení stromu před výstupem a vyhodnotit zranění. 

Závodník by měl použít všechny povolené techniky k zajištění hladkého průběhu záchrany zraněného tak, aby došlo k zvládnutí záchranné situace. Zraněný lezec (figurína) musí být na zem dopraven bezpečně, opatrně a efektivně. Soutěžící jako první osoba u úrazu, musí zkontrolovat aktuální stav stanoviště, dodržet všechny bezpečnostní předpisy a zajistit přivolání Záchranné služby. Zraněného lezce musí závodník dopravit na zem do 5 minut.

Zraněný lezec (figurína) se nachází v koruně stromu s vlastním sedacím úvazem a lezeckým lanem ve výšce mezi 6m - 7,5m nad zemí. Hmotnost zraněného lezce (figuríny) je 60kg - 80kg. Soutěžící musí vystoupit do koruny na předem připraveném laně, které je instalováno v koruně minimálně 4,5m od zraněného lezce.Výstup po větvích (Výstup do koruny stromu) / Speed Climb

Časově měřená disciplína, která ověřuje schopnost soutěžícího vylézt ze země po stromě předem připravenou trasou do výšky přibližně 18m. Závodník je jištěn bezpečnostním systémem. Cílem závodníka je zvládnout trasu v co nejkratším čase. V soutěžní dráze může být umístěn více než jeden zvonek. V tomto případě je pro splnění disciplíny nutné zazvonit popořadě na všechny zvonky.Instalace lana do koruny (Nahazování) / Throw-line

Jedna z náročnějších disciplín, ke které je třeba klidnou ruku a přesné oko. Nahazovací lanko se závažím musí závodník do limitu umístit na dané místo ve stromě. 

Časově měřená disciplína, která ověřuje schopnost závodníka přesně umístit nahazovací lanko se sáčkem nebo lezecké lano do koruny stromu, a to ve výšce mezi 10m - 20m. Nahazovacím lankem nebo lezeckým lanem se závodník snaží zasáhnout dvě z osmy předem označených rozvětvení. Ta mohou být umístěna buď na jednom stromě (tj. 4 na každé straně stromu) nebo ve skupině stromů tak, aby bylo možné rozlišit dvě samostatné skupiny po 4 terčích. Tato rozvětvení jsou bodově ohodnocena dle obtížnosti jejich nahození za 9, 7, 5 a 3 body.

Závodník má k dispozici neomezený počet hodů v časovém limitu 6 minut. Ovšem bodovat může pouze na jednom terči na každé straně stromu. Jeden hod může být použit pro bodování na terči na každé straně stromu. Soutěžícímu je povoleno nahazovacím lankem nebo lanem na stromě manipulovat. Touto manipulací může být i spojení více lanek nebo lezeckých lan dohromady. Úspěšný hod je soutěžícímu započítán do bodování jedině tehdy, je-li nahazovací lanko nebo lano umístěno v označeném rozvětvení a oba jeho konce visí z rozvětvení paralelně dolů a dotýkají se země. Platí i to, když závodník drží oba konce a stojí sám na zemi. Podmínkou je, že mezi oběma částmi lana nesmí být žádné větve. Nahazovací lanka nebo lana, která jsou pro manipulaci v koruně přidána navíc, musí být odstraněna ze stromu před ukončením časového limitu. Pokud tak soutěžící neučiní, bude mu udělen jeden trestný bod za každé nahazovací lanko nebo lano navíc. 

Další prémiové body může soutěžící získat za instalaci lezeckého lana na každé straně stromu. Lezecké lano musí být přetažené přes rozvětvení oběma svými konci dotýkajícími se země. Zde se hodnotí obtížnost náhozu.Výstup po laně (Jištěný šplh na laně) / Footlock

Královská disciplína všech závodů, ve které musí závodník po statickém laně vylézt co nejrychleji. Pomáhá si střídavým pohybem rukou a nohou, v podstatě šplhá až do vrcholu stromu. 

Tato disciplína ověřuje schopnost lezce použít efektivně a bezpečně jím vybraný a schválený výstupový systém. Závodník tím prokazuje to, že je schopen připojit výstupový systém na instalované lano, výstup ke zvonku a přejištění na slaňovací systém. Vlastní sestup není součástí disciplíny. Cílem je tuto disciplínu zvládnout v co nejkratším čase za dosažení definovaných bezpečnostních kritérií.

Výška pro výstup je pro muže i pro ženy stejná a pohybuje se v rozmezí 12m – 25m. Finálový zvonek musí být horizontálně vzdálen od výstupového lana 38cm. U této disciplíny jsou zaznamenávány tři časové údaje: čas přípravy na výstup (připojení výstupového systému na výstupové lano), čas výstupu (výstup od země k instalovanému zvonku) a čas přejištění na sestup (změna výstupového systému na slaňovací). Při disciplíně nesmí být použity výstupové systémy s mechanickým pohonem. 

Výstupová lana mohou být připravena ve třech konfiguracích na spustitelném kotvícím bodě. Pro výstup na laně mohou být použity jakékoliv kombinace mechanických pomůcek a uzlů v systému schváleném při kontrole vybavení. Výstupový systém včetně způsobu přejištění pro sestup bude představen během kontroly vybavení. Při schválení bude jeho konfigurace zaznamenána na bodovací formulář každého závodníka. Systém použitý při vlastní disciplíně musí být stejný jako systém zaznamenaný během kontroly vybavení. Výstupová lana musí být připojena ke spouštěcímu lanu. Práce v koruně stromu / Work Climb

Disciplína, která prověřuje schopnost lezce pohybovat se v koruně stromu pomocí lezeckého lana a sedacího úvazku. Podmínky této disciplíny jsou stejné jak pro muže, tak pro ženy. Soutěžící startuje z předem daného startovního místa v koruně stromu a musí absolvovat pět stanovišť v koruně. Na každém stanovišti pak musí splnit daný úkol. Každé stanoviště je vybaveno zvonečkem (nebo klaksonem). Soutěžící musí nejdříve zazvonit na zvonek (nebo klakson), než přejde na další stanoviště.

Závodník obdrží body za úspěšné dokončení úkolu na každém stanovišti. Zazvonění na zvonek (klakson) provede buď ruční pilkou, rukou nebo "pinohou". Záleží na požadavku daného stanoviště. Na některých stanovištích může závodník obdržet body za splnění dodatečných úkolů. Ovšem při nesprávném splnění dodatečných úkolů může závodník body ztratit. 

Dle uvážení rozhodčích může závodník získat subjektivní body za bezpečnost, ovládání, styl, rovnováhu a tvořivost při plnění disciplíny. Hlavní rozhodčí disciplíny může také soutěžícímu udělit penalizační body za nebezpečné a nekontrolované jednání. Druhé nebezpečné a nekontrolované jednání může vyústit až v diskvalifikaci. Časový limit pro splnění této disciplíny je 5 minut.Head to Head Footlock

Jedná se o jištěný šplh na laně (footlock), přičemž vždy dva závodníci lezou na čas současně proti sobě. Do této disciplíny se dostane 8 nejlepších stromolezců z disciplíny Footlock. Jedná se o jedinečnou disciplínu, která vyžaduje sílu a přesnost, aby závodník dosáhl nejrychlejšího času.  Finále / Masters

Mistrovské klání = vrcholná finálová disciplína mistrovství. Nejlepší soutěžící ze základního kola závodů postupují do mistrovského klání, aby bojovali o titul vítěze.

Disciplína, která prověřuje komplexní dovednosti soutěžících se sedákem a lanem na stromě. Závodníci jsou hodnoceni a bodováni dle jejich znalostí, dle schopnosti prokázat zvládnutí různých lezeckých technik a používání lezeckého vybavení, dle lezeckého "umění" a zvládnutí bezpečných pracovních technik. 

Hlavní rozhodčí finále vydá povel "Start", na základě kterého vstoupí soutěžící do vyznačené pracovní plochy finálové disciplíny. Zde musí soutěžící nejprve provést vizuální inspekci stromu, nainstalovat veškeré lezecké a jistící vybavení a následně vylézt na strom. V koruně pak musí postupně navštívit tři předem připravená stanoviště. V některých situacích čtvrté stanoviště ztíží soutěžícím pohyb v koruně a umožní tak rozhodčím lépe rozpoznat dovednosti soutěžících. Každý soutěžící si může zvolit svoji cestu a pořadí stanovišť dle svého uvážení. Na každém stanovišti musí závodník prokázat schopnost pracovat volně oběma rukama. 

Na každém stanovišti musí soutěžící dřív, než pokračuje na další stanoviště, zazvonit pilkou na zvonek. Jedno ze stanovišť je vybaveno označenou/odstupňovanou olovnicí na provázku, která je přivázána k větvi. Zatíží-li soutěžící větev, na níž visí olovnice příliš a ta překročí povolený limit, soutěžící získává za stanoviště méně bodů. Další stanoviště je vybaveno dřevěnými kolíky v koši a terčem na zemi. Je sledována schopnost soutěžícího hodit kolík do vyznačené oblasti. Soutěžící má tři pokusy, aby se kolíkem strefil. Maximální čas pro tuto disciplínu je stanoven předem. Během disciplíny je měřen čas soutěžícího pro zhodnocení celkové výkonnosti, ale mistrovské klání není rychlostní disciplínou.