Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Největší arboristická konference v ČR má podtitul „Strom očima specialistů“

14. ročník největší české konference na téma arboristiky již zná celý svůj program. Přijeďte se v rámci výstavy FLORA Olomouc a Mistrovství ČR ve stromolezení zúčastnit největší události z našeho oboru. Zajímaví hosté, teorie i praxe arboristiky i širší souvislosti, to vše nabízí letošní konference"Strom pro život – život pro strom".

V souvislosti se stromolezeckými závody, konkrétně Mistrovství v ČR ve stromolezení, o kterém jsme Vás již informovali, se koná také největší domácí arboristická konference. Letos nás čeká již 14. ročník národní arboristické konference "Strom pro život – život pro strom" s podtitulem Strom očima specialistů, kterou pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. srpna v Olomouci na výstavišti Flora v návaznosti na letní etapu veletrhu FLORA Olomouc.

Program je nabitý, jak ostatní můžete vidět níže, a skládá se jak z teoretické, tak i praktické části. V teoretické části se dozvíte něco o hodnocení dřevin a působení vnějšího prostředí na strom. Velký prostor bude věnován tématu obnovy starých parků z pohledu profesních skupin (projektanti, investoři, arboristé) s důrazem na způsoby jejich spolupráce. Jeden z bloků konference se bude na stromy dívat z filosofického a pragmatického pohledu, další blok představí vědecké novinky v arboristice a aktuality oborových právních předpisů. Jako každý rok navštíví arboristickou konferenci nějaký zahraniční host v roli přednášejícího, letos to bude prof. dr. Andreas Roloff z Německa, jehož vědeckým zájmem je péče o dřeviny a problematika stromů vhodných do městského prostředí, zejména jejich biologie, použití a péče o ně. Workshopy budou letos celkově tři a budou probíhat současně. Upozorňujeme také, že workshopy mají omezený počet účastníků, proto se přihlašujte s dostatečným předstihem, jelikož je každý rok o workshopy slušný zájem.

Aktuální program, info o přihlášce, vstupném apod. naleznete na této stránce.

PROGRAM

Pondělí 24.8.  (cca 9.50 - 18.00)

Blok I. Hodnocení dřevin, působení vnějšího prostředí na strom
Vliv řezu na rozvoj houbových onemocnění stromů (Bc. Jiří Rozsypálek, LDF MENDELU Brno)
Odborné hodnocení vitality stromů (Prof. Dr. Andreas Roloff,  TUM Dresden)
Symptomy řeči těla a diagnostika starých stromů (Prof. Dr. Andreas Roloff,  TUM Dresden)
Strom a jeho stanoviště z pohledu pedologie (prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. LDF MENDELU Brno)
Shrnutí bloku RNDr. Blažena Hušková

Blok II.: Péče a obnova o staré parky - komunikace a spolupráce profesí    
Pohled projektanta (Ing. Josef Souček, ČZU)
Pohled zadavatele - investora (Ing. Jitka Štěpánková, Odbor ŽP Olomouc)
Pohled arboristy (David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o.)
Shrnutí bloku (RNDr. Blažena Hušková)
Panelová diskuse  

Úterý 25.8 (cca 9.00 - 15.45)

Blok III.: Filozofický a pragmatický náhled    
Smysl stromů - Proč člověk potřebuje stromy (Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PřF UK)
Kvalita díla a účelnost vynakládaných prostředků (Ing. Katarína Ruschková, Jihlava)

Blok IV.: Novinky v oboru    
Vliv vlastností půdy na tahovou zkoušku (Ing. Lucie Boháčová,  LDF MENDELU Brno)
Metoda vyhodnocení tahové zkoušky a výsledky destruktivních tahových zkoušek z výzkumu v USA (prof. Dr. Ing. Petr Horáček, LDF MENDELU Brno)
Finanční programy spjaté s obnovnou péčí v parcích (Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR)
Numerické simulace a jejich využití při vývoji hodnocení stability stromů (Ing. Barbora Vojáčková, DiS., LDF MENDELU Brno)
Zdravé stromy pro zítřek (Ing. Hana Zuchnická, Nadace Partnerství)
Shrnutí bloku  
Závěrečné shrnutí    
Shrnutí konference (RNDr. Blažena Hušková)

Blok V.: Workshopy 
Všechny tři workshopy budou probíhat současně (v čase cca 13:45 - 15:45), v přihlášce si zatrhněte preferenci.
Maximálně 30 účastníků na jeden workshop, po naplnění budete automaticky přiřazeni tam, kde bude místo.
Komentovaná prohlídka po systému parků města Olomouc (Ing. Jitka Štěpánková,  Odbor ŽP Olomouc)
Rozpoznávání provozně nebezpečných hub (Bc. Jiří Rozsypálek, LDF MENDELU Brno)
Jak a na co se dívat při hodnocení stromu (Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS.)