Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Jak na postupné a rizikové kácení stromů

Seznamte se se základním vybavením a technikami potřebnými pro kácení stromů. Kácení je velmi často nebezpečná, ale o to potřebnější práce, proto je nutné vždy postupovat bezpečně.

V období vegetačního klidu, které trvá přibližně od 1. listopadu do konce března, většina stromolezců provádí jak běžné (tzv. směrové kácení), tak i rizikové postupné kácení stromů. Kácení stromů je specifická činnost arboristy, ke kterému je potřeba nejen profesionální vybavení, dostatečná odborná znalost vlastností dřevin, defektů a statických poměrů stromu, ale i znalost používaných směrových řezů. Podívejme se ve stručnosti na tři základní typy kácení stromů a na výčet nejdůležitějšího vybavení, které je k různým druhům kácení potřeba.


Běžné, respektive směrové kácení je klasické kácení ze země, kdy pracovník provede směrový řez podle požadavků a v souladu s pařičnými předpisy. Následně vede hlavní řez, kterým pokácí strom do předem určeného, vyznačeného a bezpečného prostoru. Tato technika se běžně používá u kácení stromů ve volném prostoru anebo tehdy, neohrožujeme-li kácením okolní budovy, stromy nebo majetek. V případě problému s těžištěm káceného kusu se v těchto případech využívá technika přetažení stromu nebo klasické či mechanické klíny, které nám strom pomůžou dostat do požadovaného směru. Nejvíce příkladů takového kácení se objevuje v lesnictví nebo kácení ve volném prostranství.

Pro klasické kácení stromu potřebuje pracovník specifické vybavení, které je důležité k zajištění jeho bezpečnosti a správnému výsledku kácení.

Z osobních ochranných pracovních prostředků jsou to: 
- přilba s ochranou sluchu a zraku
- reflexní bunda
- neprořezné kalhoty
- neprořezné boty

Dále jsou potřebné stupačky, vhodná motorová pila, směrové klíny, těžební lopatka a další pomůcky určené k této činnosti.


Postupné kácení stromu bez nutnosti spouštění břemen

Tento způsob kácení vyžaduje podrobnou znalost jednotlivých pracovních postupů, vybavení, technik a technologií pro bezpečné pokácení stromu. Tato technika se využívá zejména na stromech, které nelze skácet běžným způsobem, tedy ze země do volného prostoru. Stromolezec musí bezpečně vylézt do koruny stromu a jednotlivé části větví a kmene rozřezávat po částech, které volně padají na zem do vyznačeného prostoru. Při tomto druhu kácení je důležité znát i jiné techniky směrových řezů, mít kvalitní prostorový odhad, vědět, jak se zachová odřezávaná větev nebo kmen, a v neposlední řadě jsou důležité i praktické zkušenosti. Samozřejmostí je bezpečné ovládání motorové pily ve stromu. Stromolezec musí mít maximálně na zřeteli bezpečnost jak svou, tak i pracovníků, kteří se pohybují na zemi, a jejich blízkého okolí. Příkladem postupného kácení je např. kácení v parcích, lesoparcích a na zahradách.

Základní vybavení je totožné jako u běžného kácení, jedinou výjimkou tvoří přilba, která musí navíc mít podbradní pásek o nosnosti 50N. Jedná se o bezpečnostní opatření pro prevenci proti zlomení vazu (spona pásku se povolí). Příkladem takové přilby je například Protos Integral Arborist nebo Vertex Vent Arborist. Z osobních ochranných prostředků se často používají také neprořezné nátepníky.

Při postupném kácení se používají ruční pilky pro odstraňování slabších větví a speciální motorové pily určené pro práci ve stromech značek Stihl či Husquarna, a chybět nesmí smyce na motorovou pilu. Dále se používá stromolezecké vybavení podobné jako při běžném kácení s tím, že se upřednostňují odlehčenější verze oblečení pro volnost pohybu a větší pohodlí uživatele, tedy soupis pracovního oblečení může vypadat například takto:
- pracovní bunda
- neprožezné kalhoty
- neprořezné boty

Co se týče výstroje, pak určitě můžeme doporučit: arboristický postroj, lanyard se zvýšenou odolností proti pořezu (například 3,5m lanyard Frank s CT karabinami), stromolezecký pracovní systém, který se skládá z těchto komponentů: Fimbl Saver délky 2m, lano Tachyon, mechanický prusík ZigZag, karabiny Petzl Ok Triact-Lock a další blokanty, kladky a jiné pomůcky usnadňující bezpečný pohyb stromolezce v koruně stromu.


Jednou z nejtěžších a nejnáročnějších stromolezeckých prací je postupné kácení s nutností spouštění větví a částí kmene. Tato činnost patří k nejvíce odborným a nejnáročnějším činnostem, které může stromolezec ve své praxi vykonávat. Tato technologie se používá na stromech, pod kterými je minimální prostor, kam strom pokácet, a také tam, kde je málo prostoru pod stromem na spouštění větví a manipulaci s nimi. Postupné kácení se spouštěním se nejčastější provádí při kácení ve vnitroblocích budov, nad statickými překážkami, v blízkosti elektrického vedení apod. Stromolezec musí bezpečně vylézt do koruny stromu a jednotlivé části větví a následně kmene rozřezávat po částech, které jsou uvázány na spouštěcí lano, pomocí kterého se břemena bezpečně dostanou dolů na zem do vyznačeného prostoru

Celý tento systém se skládá z různých komponentů a prvků pro spouštění, které jsou shodné s vybavením popsaném v postupném kácení. Výjimkou je toto vybavení: 
- spouštěcí lano s průměrem 14mm
- centrální velká kotevní kladka s 5m dlouhou kotevní smycí o průměru 20mm a s délkou oka 50cm
- případně malá přesměrovávací kladka s oválnou ocelovou karabinou, eye sling smycí délky 150cm.

Jako třecí zařízení na patu kmene se na malá břemena používají spouštěcí kotvy, například Stein LD750 s kotevní smycí Nerex 2 Loopie 15,9mm s délkou 3,5m. Na větší břemena se používají spouštěcí bubny, například Pepa střední nebo Stein RC2001 včetně upínacích kurt. Pro extrémní kácení, při kterém potřebujeme manipulovat i s břemeny nahoru, se používají speciální bubny s navijáky.

Je důležité si uvědomit, že stromolezec musí mít předem jasně nadefinováno, jak velká břemena bude pomocí celého systému spouštět a tím připravit na tuto zátěž všechny komponenty vhodně tak, aby nedošlo k jejich selhání, zejména např. u lana nebo kotevní smyce. V takovém případě by mohlo dojít k vážnému zranění stromolezce nebo i k selhání celého stromu či jeho poškození, které by mohlo mít vážné důsledky pro všechny pracovníky na stromě i pod ním. Postupné kácení se spouštěním by měli vykonávat stromolezecky vyzrálé osoby s dostatečně velkou praxí.


Závěrem

Tímto článkem jsme chtěli přiblížit a stručně shrnout základní techniky kácení. Samozřejmě existují i složitější způsoby kácení, jakým je například kácení pomocí jeřábu nebo vrtulníku, ale tím se budeme zaobírat v jiném článku. Kvalifikaci k bezpečnému a účinnému kácení stromu lze získat vhodnou řadou kurzů, ale zejména dlouholetou praxí. Je důležité, aby stromolezec postupoval od jednodušších technik ke složitějším, všeobecně se v oboru vzdělával, čerpal poznatky z workshopů, literatury a různých dalších informačních zdrojů.

Pokud Vás zajímá cokoliv podrobnějšího ke kácení stromů, k pořízení vybavení, nebo se zkrátka chcete jen na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. V našem obchodě Vám můžeme bez problému ukázat používání jednotlivých komponentů a vhodně Vás vybavíme ať už půjdete na jakýkoliv strom.  

Protos Integral přilba FOREST

Protos Integral přilba ARBORIST

VERTEX VENT Arborist

Sip Protection Cuffs nátepníky proti pořezu – červená, černá

Sip Protection 1XSK pracovní bunda

Arbpro bunda XLight Jacket

Pfanner ARBORIST neprořezné kalhoty

Sip Protection 1SNA neprořezné kalhoty Arborist

HAIX neprořezné boty Protector Forest

Arbpro neprořezné boty Cervino Wood - červené

Singing Rock TIMBER II - arboristický postroj

Distel stromolezecké stupačky Alu Velcro krátké hroty Amerika

Silky ruční pila Sugoi 420-6.5

STEIN bezpečnostní smyce na motorovou pilu

Teufelberger arboristické lano TACHYON 11,5 mm Orange/Yellow - metráž

Teufelberger spouštěcí lano SIRIUS 14mm - metráž

PETZL mechanický prusík ZigZag

PETZL karabina OK TRIACT - LOCK

Singing Rock OVÁL karabina ocelová triple lock

Silniční kužel

Delpac výstražný LED skládací kužel 450mm

Worksafety výstražná textilní páska WOSA 100m

Set arboristický lanyard FRANK

Teufelberger FImblSAVER

English Braids kotevní smyce ALLIANCE 20 mm - 5 m

DMM kladka Pinto Rig Pulley

ISC ocelová spouštěcí kladka 100kN

Stein spouštěcí kotva LD750

Spouštěcí buben PEPA - střední

Stein spouštěcí buben RC2001

Arbpro set spouštěcího zařízení LD1 Rigging-System