Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Seriál: Zdraví a arboristika: Kompenzační (vyrovnávací) cvičení

Cvičení pro každý den, neboli preventivní cvičení. Druhý díl ze série článků o zdravotních aspektech stromolezení a výškových prací.

V této části našeho příspěvku se budeme věnovat "kompenzačním neboli vyrovnávacím cvičením, která mají nezastupitelný vliv v prevenci funkčních poruch, zejména poruch pohybového aparátu. Tato cvičení mohou redukovat nežádoucí vlivy přetěžování a mohou udržovat optimální funkční schopnost pohybového systému." HOŠKOVÁ, Blanka. Kompenzace pohybem. 1.vydání. Praha: Olympia a.s., 2003. ISBN 80-7033-787-7.

Opět vycházíme z našeho dotazníkového šetření, při kterém jsme zjistili, že většina z Vás trpí bolestmi různých segmentů těla. Nejčastěji uvádíte bolesti bederní, hrudní a krční páteře, ramen, trapézu, svalů paží, zápěstí i prstů. Dále pak bolesti v oblasti dolních končetin, ať jsou to svaly stehen či lýtek. Můžeme si položit jednoduchou otázku: Proč k těmto bolestem dochází? Příčinou těchto problémů je dlouhodobé přetěžování svalů, při kterém u stromolezců dochází ke svalovým dysbalancím neboli svalové nerovnováze a to v těchto oblastech těla:
- oblast krku a horní části trupu,
- oblast bederní páteře,
- oblast pánve a kyčelního kloubu,
- oblast dolních končetin.

Na základě těchto skutečností jsme pro Vás připravili zásobník cviků, které jsou zaměřeny na harmonizaci pohybového systému se správným držením těla a svalovou nerovnováhu.

Doporučení:
Kompenzační cvičení provádějte nejlépe doma v klidném a teplém prostředí.
Cvičte pouze na pevné zemi na podložce.
Cviky opakujte 6 - 8x na každou stranu v pomalém tempu. Nespěchejte.
Pravidelně dýchejte, uvolněte se.
Můžete využít i relaxační hudby.
Cvičte pravidelně, nejlépe každý den, stačí třeba jen 15 minut.

Tyto kompenzační cviky jsou pro Vás opět pouze návodem a naším doporučením. Samozřejmě existuje spousta různých cvičení, které Vám mohou pomoci od bolesti, jako je např.: Mojžíšova metoda, zdravotní Pilates, Power Joga, SMsystém, balanční cvičení na nestabilních plošinách a další.


Cvičení pro každý den, nebo-li kompenzační cviky:


Cvik 1. 
výchozí pozice: leh na zádechCvik 1.
přitáhneme kolena k hrudníkuCvik 1. 
uvolnění svalů páteře: odtáhneme kolena od hrudníkuCvik 2.
výchozí pozice: leh na zádech, jednu nohu máme pokrčenouCvik 2.
pokrčenou nohu mírně přitáhneme k trupuCvik 2.
uvolnění svalů v oblasti páteře: přitaženou nohu uchopíme opačnou rukou a přetočíme ji k opačnému rameniCvik 3.
výchozí pozice: leh na zádech, jednu nohu máme přitaženou k trupuCvik 3.
protažení svalů v oblasti kyčle: nohu vytočíme vněCvik 4.
výchozí pozice: tzv. kočkaCvik 4. 
protažení vzpřimovačů páteře: vyhrbíme hrudní páteř, hlavu máme mezi ramenaCvik 5. 
výchozí pozice: tzv. kočkaCvik 5.
jednu ruku vzpažíme a vytahujeme do dálkyCvik 5.
protažení svalů páteře, paže a dolní končetiny: k ruce přidáme zanožení opačné nohyCvik 6.
výchozí pozice: tzv. kočka s chodidly u sebeCvik 6.
natočíme nohy a trup k sobě, očima se podíváme na chodidlaCvik 7.
výchozí pozice: sed na patáchCvik 7.
protažení svalů v oblasti ramen a hrudníku: paže propneme v loktech, ramena tlačíme k zemiCvik 7.
protažení hýžďových svalů: dosedneme na část hýžděCvik 8.
výchozí pozice: leh na bokuCvik 8. 
protažení hýžďových svalů: přitáhneme kolenoCvik 9.
výchozí pozice: leh na bokuCvik 9. 
protažení přední strany stehna: nohu chytneme za nárt a přitáhneme k hýždiCvik 10.
výchozí pozice: sed s pokrčenými koleny, ruce drží špičky nohouCvik 10.
protažení a uvolnění svalů páteře: špičky přitahujeme k zemi, kolena zůstávají pokrčená, hlava je mezi ramenyCvik 11.
výchozí pozice: sedCvik 11.
protažení svalů páteře a ramen: vzpažímeCvik 12.
výchozí pozice: turecký sedCvik 12.
uvolnění hrudníku: rotace trupuCvik 13.
výchozí pozice: turecký sed s upaženímCvik 13.
protažení rotátorů páteře: rotace trupuCvik 14.
výchozí pozice: turecký sed, paže v předpaženíCvik 14.
protažení páteře: hlava je mezi rameny, ruce natahujeme vpředCvik 15.
výchozí pozice: turecký sedCvik 15.
protažení svalů krku: hlava jde do úklonu