Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Jaký vhodný typ lana zvolit?

Chcete si být jisti správným výběrem lana? Věnujete se horolezectví, via ferrata, arboristice, stromolezectví, pracujete ve výškách, jste záchranář či speleolog? Tento článek se věnuje základnímu popisu lan, jejich typům a použití.

Chcete si být jisti správným výběrem lana? Věnujete se horolezectví, via ferrata, arboristice,
stromolezectví, pracujete ve výškách, jste záchranář či speleolog?
Tento článek se věnuje základnímu popisu lan, jejich typům a použití.


Lezecká lana slouží ke zdolávání vertikálních úseků či k zajištění při překonávání úseků, kde by jinak samotný postup mohl být pro člověka riskantní. Dále slouží lezci k jištění v koruně stromů, při práci ve výškách, při sportovním lezení na cvičných stěnách, lezení na ledu, záchranářské práci, speleologii a všude tam, kde je nutné chránit osoby proti pádu. Jsou využívána i pro slanění (sestup pomocí lana) v místech, kde nelze použít klasický sestup z výšky.


Výroba a popis lana

K výrobě dnešních lezeckých lan se užívají textilní materiály jako polyamid, polyester, polypropylen, aromatické polyamidy (např. kevlar), orientovaný polyetylen, vectran nebo i teflon. Nejpoužívanějším materiálem je polyamid (PAD). Výhodou polyamidu je jeho vysoká pevnost v tahu, elastičnost a hlavně jako jediný materiál je schopen efektivně tlumit rázové síly, které vznikají při zachycení pádu lezce např. v horolezectví. V tahu má pevnost až 0,6GPa (1GPa = 100kp/mm2). 

Každé lano je tvořeno jádrem a opletem. Jádro má hlavní nosnou funkci a je tvořeno několika snopy, které jsou stáčeny levotočivě i pravotočivě. Vždy se jedná o stejný poměr stáčení snopů. Tímto postupem se zamezí samovolnému kroucení lana. Oplet slouží k ochraně jádra, ale i on se částečně podílí na celkové nosnosti lana. Oplet lana bývá různě barevný. Ztráta sytosti barev opletu nás upozorňuje na stárnutí lana nebo jeho možné poškození chemikáliemi. Životnost lana je dána výrobcem a je třeba dbát jeho doporučení.


Dělení lan

Lana se dají dělit podle konstrukce anebo podle chování při zatížení, respektive pružnosti. 

Podle konstrukce:
- lana stáčená (kroucená) – občas se používají při speciální technice průmyslového lezení, 
- lana pletená – pro lezení a činnosti ve výškách.

Podle chování při zatížení (pružnosti):
-  lana dynamická – jsou využívaná v horolezectví, kdy lano slouží k jištění a případnému zachycení pádu. Dynamická lana jsou díky průtahům schopna snáze pohltit rázovou energii vzniklou pádem lezce do lana. Jsou přímo vyráběna pro případ zachycení pádu,
-  lana nízkoprůtažná (statická) – jsou vhodná pro práce ve výškách, záchranářství, stromolezectví, arboristiku, speleologii a pro jiné aktivity, kde lezec používá lano přímo k pohybu ve vertikále. Neslouží však primárně k zachycení pádu, ale k pohybu po laně.

Nyní si rozebereme podrobněji lana dynamická a nízkoprůtažná.


Dynamická horolezecká lana

Všichni lezci by měli mít o tomto typu lana základní povědomí. Tato lana podléhají normě EN 892. Skládají se z jádra, opletu a identifikační pásky lana. Normou stanovený maximální průtah při statickém zatížení závažím o hmotnosti 80kg nesmí překročit 10%, případně 12% u lana polovičního. Maximální přípustný dynamický průtah je 40% bez ohledu na druh lana. Pro dynamická lana je stanoven i minimální počet pádů, který je 5, případně 12 u lana dvojitého.

Typy dynamických lan

1. Jednoduchá dynamická lana
Lezec leze vzhůru a je jištěn jediným lanem většího průměru. Jedná se o jednopramenná lana o průměru pohybující se v rozmezí mezi 9,1mm - 11mm . Značí se symbolem jedničky v kroužku. Jsou vhodná na terény, kde nehrozí přeseknutí lana na ostré skalní hraně, jako jsou umělé stěny a sportovní, zajištěné cesty na skalách. Jde o to, aby terén, ve kterém se pohybujete, nebyl nebezpečný špatným jištěním, ostrými hranami, pádem ledu a kamení, a také, aby slanění bylo možné provést na poloviční délce vašeho lana. 

2. Dvojitá dynamická lana
Lezec leze vzhůru a je jištěn dvěma tenčími lany, kdy každé lano protahuje stejnými jistícími body svého postupového jištění. Jedná se o dvoupramenná lana o průměru pramene 7mm - 8,5mm. Značí se symbolem dvou propojených kroužků. Oba prameny se musí do karabiny postupového jištění cvakat společně, podobně jako by šlo o lano jednoduché. Tento druh lan je vhodný do hor pro volné lezení. Je u nich nejmenší pravděpodobnost přetržení na ostré skalní hraně. Po spojení obou pramenů lana uzlem lze pro slanění využít celou délku lana slanění od jednoho kotevního bodu k dalšímu kotevnímu bodu. Samotný pramen dvojitých lan se k zachycení jakéhokoliv pádu nesmí používat, a to ani při jištění druholezce.

3. Poloviční dynamická lana
Lezec leze vzhůru jištěn dvěma tenčími lany, kdy každé lano protahuje zvlášť jinými jistícími body svého postupového jištění. Poloviční lana mají nejčastěji průměr 8mm - 9mm. Značí se zlomkovým symbolem 1/2 v kroužku. Leze se na dvou nezávislých pramenech lan současně, tak, že se lana v jištění vedou odděleně. Každé lano se „cvaká“ do vlastního řetězce karabin postupového jištění. Poloviční lana se používají nejčastěji v horách a všude tam, kde jištění nemá dostatečnou pevnost.


Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem

Tato lana podléhají normě EN 1891. Do této kategorie spadají lana o průměru od 8,5mm do 16mm. Skládají se z jádra, opletu, identifikační pásky lana nebo štítku. Účelem opletu, který tvoří vnější část lana, je ochrana jádra. Podíl pevnosti opletu na celkové pevnosti lana se pohybuje mezi 30 - 50%. Jádro nízkoprůtažného lana má hlavní nosnou funkci. Je tvořeno několika na sobě nezávislými paralelními prameny nebo pleteným jádrem. Identifikační páska uvnitř lana slouží k poskytnutí všech potřebných údajů o lanu (název výrobce, rok výroby, norma, typ lana, materiál, ze kterého je lano vyrobeno).

Typy nízkoprůtažných lan

1. Typ A 
Jsou lana využívána pro práce ve výškách, stromolezectví, pro záchranářské akce a pro speleology. Do této kategorie jsou zařazována ta lana, která při testování musí dosáhnout hodnoty alespoň 22kN statické pevnosti (síla, při jejímž pozvolném nárůstu dojde k přetržení lana).

2. Typ B
Jsou lana s nižším výkonem než lana typu A. Při použití vyžadují větší péči a nejsou vhodná pro záchranné akce. Do této kategorie patří ta lana, která při testování dosáhla hodnoty alespoň 18kN statické pevnosti.

Nízkoprůtažná neboli statická lana naleznete zde


Nízkoprůtažná lana si "naším pohledem" podrobněji rozebereme. Vzhledem k tomu, že jejich použití je poměrně široké, rozdělili jsme je ještě do těchto kategorií.

Běžná nízkoprůtažná lana
Tato lana jsou vhodná pro výškové práce, záchranáře a pro výstupy stromolezců a arboristů. Jedná se především o lana v průměru 10mm, 10,5mm, 11mm i větší. Nejpoužívanějším průměrem z naší praxe je průměr 11mm, který nejvíce vyhovuje s používání různých blokantů a slaňovacích brzd. Tato lana mohou být opatřena i technologií proti utržení opletu, jako je Unicore nebo Secure

Speciální nízkoprůtažná lana
Tato lana jsou vhodná pro armádní složky, vodní záchranáře, hasiče a speciální záchranné složky. Mezi tyto lana patří např. lana s drátěným meziopletem Tendon Force, dále lana plovoucí jako je BEAL Prowater, nebo lana nehořlavá, např. Tendon Aramid. Speciální nízkoprůtažná lana se nehodí pro běžné blokanty, slaňovací brzdy a zachycovače pádu.

Nízkoprůtačná lana speciálně určená pro arboristiku a stromolezení
Pro lana určená pro arboristiku a stromolezení je klíčovým parametrem pletení, tzn.  počet pramenů opletu. Na trhu jsou lana 16-ti pramenná, která mají nejčastěji průměr 12mm - 13mm a lana 24-ti pramenná o průměru nejčastěji 11,5mm a 12mm. Tento typ lan se může dodávat i se zapleteným okem. Také lana speciálně určena pro arboristiku a stromolezení se vyrábějí s technologií Unicore nebo Secure, ale lana zpracovaná těmito technologiemi se dodávají pouze se šitými oky. Toto speciální pletení se využívá z toho důvody, aby lana dobře pracovala s technikou samosvorných uzlů, tj. prusíků


Jak vidíte, správný výběr lana není úplně tak jednoduchá záležitost. Pokud si nejste úplně jisti výběrem nebo potřebujete znát další informace k lanům, můžete nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme! 

Zdroj informací:
BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Praha: Grada Publishing , a.s., 2014. ISBN 978-80-247-5055-2.
Horolezecká metodika: Lano. Horolezecká metodika [online]. [cit. 2016-07-21]
Beal: Parametry lan Beal. Beal [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné z: http://www.beal.cz/o-bealu/vlastnosti-lan.php

Tendon lano Master 9.7

Tendon lano Ambition 10.0

Singing Rock lano ACCORD 8.3

PETZL lano VOLTA 9,2mm

Tendon lano Hattrick 8.6

Singing Rock lano SPELEO R44 10,5mm

BEAL lano ACCESS 11mm UniCore červené - metráž

Tendon lano Static 11.0 červená - metráž

BEAL lano PROWATER UniCore 11mm

Tendon lano Aramid 10.0

BEAL arboristické lano BILOBA 11,5mm oranžové - metráž

Teufelberger arboristické lano TACHYON 11,5 mm Green/Blue - metráž

BEAL arboristické lano GINKGO 12 mm UNICORE - metráž

Teufelberger lano FLY Slaiced 11,1mm - Dragonfly