LÉTO V TOPU: Petzl, Singing rock a Edelrid nyní s 15% slevou s kódem "LETO15". Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Jak probíhalo říjnové školení ARBORISTA – Základní stromolezecký kurz?

Zajímá vás průběh školení věnující se základním teoretickým znalostem a praktickému nácviku bezpečného pohybu na stromech? Přinášíme malé ohlédnutí, jak vše na kurzu probíhalo.

V termínu 11. 10. – 14. 10. 2016 proběhlo pod odborným vedením našich zkušených lektorů školení ARBORISTA – Základní stromolezecký kurz, který byl určen začínajícím a mírně pokročilým stromolezcům. Školení bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část v celkovém rozsahu 32 hodin a zúčastnilo se ho šest uchazečů. Jak vše probíhalo? Dozvíte se v tomto článku. 


První den čekala účastníky teoretická část v rozsahu 8 hodin v sídle firmy Worksafety. Obsahem dopolední přednášky bylo, kdo a za jakých podmínek může vykonávat výškovou činnost ve stromech, jakými vyhláškami dle české legislativy je třeba se řídit, jaké je vhodné vybavení OOPP ve stromolezení a jak je důležité mít znalosti návodů k použití jednotlivých komponentů OOPP. Dále byli účastníci seznámeni s podmínkami revizí pracovního vybavení a jeho kontrolami před samotným výkonem práce. Důležitým tématem bylo také hodnocení rizik na pracovišti, hodnocení stavu stromu a volba technologického postupu. Zmíněna byla také znalost poskytnutí první pomoci, záchrana zraněného a uvědomění si sjednání úrazového či životního pojištění jedince pracujícího ve stromech.

Odpolední část dne byla věnována simulační ukázce výstupu a jištění v pracovní pozici, polohování a jištění. Účastníci byli podrobně seznámeni s kompletací pracovního setu a vlastního vybavení, které si již sami vyzkoušeli. Jednou z nejdůležitější odpolední částí byl praktický nácvik potřebných uzlů, bez kterých se žádný arborista neobejde.Druhý den jsme se sešli v nádherném prostředí Arboreta v Kostelci nad Černými lesy. Počasí nebylo sice nejpříznivější, ale to nikoho neodradilo a pokračovalo se ve výuce. V dopolední části se každý účastník detailně seznámil s vlastním vybavením na vlastní kůži. Přes navléknutí pracovního úvazku, sestavení kmenovky a její rozdělání a znovu sestavení, opakovaného navazování prusíku a nácviku polohování v minimální výšce nad zemí. Účastníci celé dopoledne dostávali "pod kůži" základní stromolezecké pohyby a manipulaci s materiálem.  Pro začátečníky je nezbytné nové návyky neustále opakovat, aby došlo k postupnému zautomatizování pohybu. To bylo hlavním cílem dopolední části dne.

V odpoledních hodinách bylo účastníkům prakticky ukázáno nahazování  a instalace výstupového lana. Každý tuto techniku zkoušel již s vlastním vybavením u stromu opět pod dohledem a kontrolou lektorů. Následně byl začínajícím stromolezcům předveden výstup pomocí SRT techniky, přestup do pracovní fáze, pohyb v koruně stromu, založení cambia saveru a používání pracovního setu. Po ukázce byli účastníci rozděleni do dvojic a po zbytek odpoledne probíhal vlastní nácvik výstupu a pohybu ve stromě.Celý třetí den byl věnován dalšímu praktickému nácviku získaných arboristických dovedností z předešlého dne a jejich prohlubování. Na řadu přišlo také hromadné lezení na vzrostlý strom, přesměrování, chůze po větvi, v koruně a nácvik pohybu ve stromě. Cílem dne bylo zejména zdokonalování pohybových návyků, které je třeba dostat do těla, aby stromolezec získal větší jistotu při činnostech prováděných ve stromě. Dopolední část posledního dne byla věnována velice důležité činnost, a to záchraně zraněného z výstupového lana a ze stromu. Bez znalosti záchrany a poskytnutí první pomoci se žádný arborista neobejde. V odpolední části účastníky čekala závěrečná teoretická a praktická zkouška, závěrečné vyhodnocení, předání certifikátů a ukončení školení.

Všech šest "nováčků" získalo certifikát o úspěšném absolvování stromolezeckého kurzu ARBORISTA – Základní stromolezecký kurz. Upřímně gratulujeme a přejeme jim pokorné vykročení do arboristického světa stromů.