Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Arboristické standardy mají svůj web

Vše o arbo standardech spolu se seznamem realizátorů naleznete nově pěkně pohromadě.

Vše o arbo standardech spolu se seznamem realizátorů naleznete nově pěkně pohromadě.


www.arboristickestandardy.cz


Na výše uvedeném webu naleznete nejen vysvětlení, co jsou arboristické standardy, kdo je vytváří, ale také jejich přehledný soupis s odkazem ke stažení. Jedním z účelů těchto stránek je také poskytnout veřejnosti přehled o tom, kdo se v oboru zavázal respektovat arboristické standardy a řídit se jimi v praxi. Arboristé, zaregistrujte sebe nebo svou společnost. 


Arboristické oborové standardy 

pokrývají jednotlivé oblasti péče o dřeviny rostoucí v mimolesním prostředí. Vycházejí z příkladů dobré praxe v daném oboru a jsou podkladem, který má sloužit ke zkvalitnění prováděných prací, zajistit porovnatelnost výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy.

Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK)

sou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech. Oficiální stránky SPPK jsou www.standardy.nature.cz.