Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Dvě základní techniky kácení stromů a jejich využití

Jakými způsoby se stromy nejčastěji kácí a co je k tomu třeba.

Neudržované stromy představují bezpečnostní riziko. Jak pro kolemjdoucí, na které mohou spadnout, tak i pro majetek, který mohou svým pádem zničit. Přesně v těchto situacích nastupují arboristé. Pokud vás zajímá, jakými způsoby se stromy nejčastěji kácí a v jakých lokalitách se využívají, čtěte dále.


Než se pustíte do kácení stromů

Kácení stromů na veřejných místech neprobíhá náhodně. Nejprve je potřeba provést dendrologický průzkum a odborně posoudit kvalitu stromu z hlediska jeho zdraví a perspektivy do budoucna. Hodnotí se například jeho nemoci a stav při napadení parazitickými houbami, vlhkost půdy a množství neodborných zásahů a jimi napáchaných škod. Výsledkem je pak rozhodnutí o investování do ošetření stromu, nebo příkaz k provedení jeho likvidace.

Kácení stromů se musí vždy provádět v souladu s aktuálními předpisy.


Základní techniky kácení stromů

Směrové kácení stromů

Jedná se o běžný způsob kácení stromů prováděný ze země. Při této technice se pracuje s těžištěm stromu a směrováním jeho dopadu na předem vyznačené místo. Pokud se v průběhu kácení vyskytne problém a strom směřuje jiným směrem, než jakým je vymezený prostor, pomáháme si technikou přetažení nebo klasickými či mechanickými klíny. Vzhledem k tomuto riziku se směrové kácení využívá nejčastěji v lesnictví a ve volném prostoru, kde nehrozí zničení budov ani jiného majetku.

Abyste si při práci zajistili bezpečnost, budete potřebovat základní arboristické vybavení, jakou jsou ochranná přilba, neprořezné kalhoty, boty a rukavice.

Postupné kácení stromů

Pro vykonávání postupného kácení stromů musíte ovládat stromolezení a práci ve výškách. Při této technice se totiž používají lana nebo vysokozdvižné plošiny a strom se kácí postupně po jednotlivých částech větví a kmene. Postupné kácení stromů se provádí obvykle v blízkosti domů, elektrického vedení a v dalších případech, kdy není možné celý strom položit najednou. Hojně se uplatňuje rovněž při likvidaci stromů v parcích a zahradách. Během celého procesu je vždy potřeba dbát zvýšené bezpečnosti nejen vůči sobě a svým spolupracovníkům, ale také vzhledem k nechráněným lidem v okolí.

Vedle základního vybavení, které jsme si vyjmenovali u směrového kácení, budete potřebovat ještě kvalitní arboristický postroj a speciální stromolezecké vybavení pro snadné a bezpečné vystoupání do koruny stromu.


V tomto článku jste se seznámili se základními technikami kácení stromů. Pokud byste do této arboristické činnosti chtěli proniknout hlouběji, přečtěte si obsáhlejší článek Jak na postupné a rizikové kácení stromů. V něm se detailněji seznámíte jak se směrovým, tak s postupným kácením stromů bez spouštění břemen i s jejich spouštěním. Rovněž se obeznámíte s vybavením a znalostmi, které k tomu budete potřebovat.