Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Dotace nejen na zavlažovací vaky

Výzva Ministerstva životního prostředí určená obcím.

Výzva Ministerstva životního prostředí určená obcím. 


Použití zavlažovacího vaku k nově vysazenému stromu je jednoduché a zejména účinné. Vak se postaví ke stromu, naplní se vodou a otvory v jeho spodní části se postarají o postupné zalévání. Do vaku lze také přidat hnojivo podporující růst stromu. Vaky jsou účinné nejen pro nově vysázené stromy, ale i pro ty stávající, neboť voda z vaku odkapává postupně, pomalu a zvlhčuje tak půdu až do hloubky ke kořenům stromu. 

O hlavních přednostech a typech zavlažovacích
vaků jsme psali v tomto článku.


Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační program (výzva 143.) určen obcím na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně s cílem posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystému v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. 

Tato výzva podporuje tato opatření: 
"Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity."

citace Operační program životního prostředí

Více informací a pravidla pro žadatele a příjemce podpory naleznete na tomto odkaze