Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Kácení stromů

Techniky, předpisy a vybavení na jednom místě.

Období tzv. vegetačního klidu v těchto měsících pokračuje (připomínáme, že toto období je každoročně cca od 1.11. do 31.3) a doba zejména kácení stromů je tedy v plném proudu.

Každý arborista by měl mít znalosti v použití správné techniky kácení! Tedy zda na daném stromě bude v případě kácení realizovat běžné, tzv. směrové kácení nebo postupné kácení. Zda bude nutné spouštět větve a části kmene, nebo ne. Dále by měl umět odborně posoudit kvalitu stromu, na kterém bude zásah provádět a v neposlední řadě znát vyhlášku č. 189/2013 Sb., která nabyla účinnosti 1. listopadu 2014. Bez těchto klíčových znalostí tuto činnost nelze kvalitně provádět. Samozřejmě důležitou složkou je také kompetentní vybavení a prostředky OOPP, bez kterých kácení nelze dělat.


Jak probíhá běžné, nebo-li směrové kácení?

Jedná se o klasické kácení ze země, kdy pracovník provede směrový řez podle požadavků a v souladu s patřičnými předpisy. Následně vede hlavní řez, kterým pokácí strom do předem určeného, vyznačeného a bezpečného prostoru. Tato technika se běžně používá u kácení stromů ve volném prostoru nebo tehdy, neohrožujeme-li kácením okolní budovy, stromy nebo majetek. V případě problému s těžištěm káceného kusu se v těchto případech využívá technika přetažení stromu nebo klasické či mechanické klíny, které nám strom pomůžou dostat do požadovaného směru. Nejvíce příkladů takového kácení se objevuje v lesnictví nebo kácení ve volném prostranství.Postupné kácení stromů

U postupného kácení se setkáváme s dvěma typy realizace kácení.

Postupné kácení bez nutnosti spouštění břemen

Prvním z nich je postupné kácení bez nutnosti spouštění břemen. A jak má správně probíhat? Tento způsob kácení vyžaduje podrobnou znalost jednotlivých pracovních postupů, vybavení, technik a technologií pro bezpečné pokácení stromu. Tato technika se využívá zejména na stromech, které nelze skácet běžným způsobem, tedy ze země do volného prostoru. Stromolezec musí bezpečně vylézt do koruny stromu a jednotlivé části větví a kmene rozřezávat po částech, které volně padají na zem do předem vyznačeného prostoru. Při tomto druhu kácení je důležité znát i jiné techniky směrových řezů, mít kvalitní prostorový odhad, vědět, jak se zachová odřezávaná větev nebo kmen, a v neposlední řadě jsou důležité i praktické zkušenosti. Samozřejmostí je bezpečné ovládání motorové pily ve stromě. Stromolezec musí mít maximálně na zřeteli bezpečnost jak svou, tak i pracovníků, kteří se pohybují na zemi, a jejich blízkého okolí. Příkladem postupného kácení je např. kácení v parcích, lesoparcích a na zahradách.

Zde upozorňujeme a připomínáme, že je nutné mít arboristickou přilbu, která musí mít navíc podbradní pásek o nosnosti 50N! Jedná se o bezpečnostní opatření pro prevenci proti zlomení vazu (spona pásku se povolí). Příkladem takové přilby je například Protos Integral Arborist nebo Petzl Vertex Vent.

Postupné kácení s nutností spouštění břemen

Druhým typem postupného kácení je s nutností spouštění břemen. Jedná se o jednu z nejtěžších a nejnáročnějších stromolezeckých prací, které může stromolezec ve své praxi vykonávat. Tato technologie se používá na stromech, pod kterými je minimální prostor, kam strom pokácet, a také tam, kde je málo prostoru pod stromem na spouštění větví a manipulaci s nimi. Postupné kácení se spouštěním se nejčastější provádí při kácení ve vnitroblocích budov, nad statickými překážkami, v blízkosti elektrického vedení apod. Stromolezec musí bezpečně vylézt do koruny stromu a jednotlivé části větví a následně kmene rozřezávat po částech, které jsou uvázány na spouštěcí lano, pomocí kterého se břemena bezpečně dostanou dolů na zem do předem vyznačeného prostoru. 

Zde si stromolezec musí uvědomit a předem jasně nadefinovat, jak velká břemena bude spouštět. Připravit na tuto zátěž všechny komponenty vhodně tak, aby nedošlo k jejich selhání. V takovém případě by mohlo dojít k vážnému zranění stromolezce nebo i k selhání celého stromu či jeho poškození, které by mohlo mít vážné důsledky pro všechny pracovníky na stromě i pod ním. Postupné kácení se spouštěním by měli vykonávat stromolezecky vyzrálé osoby s dostatečnou praxí.A jak jsme zmínili, aby kácení proběhlo bez jakýchkoliv pochybností a v souladu s legislativou, je nutné se řídit těmito doporučeními: 

→  Kácení stromů je řízeno vyhláškou č. 189/2013 Sb., která nabyla účinnosti listopadu 2014.

→  Kácet lze stromy, které mají ve výšce 130cm nad zemí obvod menší než 80cm. Ty mohou být pokáceny bez povolení příslušného úřadu. Ten, kdo pokácí bez povolení vyšší či silnější strom, se vystavuje riziku udělení pokuty!

→  Kácení na vlastním pozemku, který je veden v katastru nemovitostí jako zahrada, je povoleno dle podmínky výšky a obvodu stromu. Novela dále povoluje kácet pouze ovocné dřeviny bez podmínek vzrůstu stromu.

→  Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny podle Přílohy vyhlášky č. 378/2010 Sb. o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin: Angrešt, borůvka, broskvoň, citronečník, citrus, hrušeň, jabloň, jahodník, kaštanovník jedlý, kdouloň, kumkvat, líska, maliník, mandloň, meruňka, olivovník, ořešák vlašský, ostružiník, pistáciovník, rybíz, slivoň, slivoň japonská, smokvoň, třešeň, višeň. Z toho vyplývá, že na jakýkoliv jiný strom, který není uveden v seznamu ovocných dřevin a který má ve výšce 130cm od zemně větší obvod než 80cm, potřebuje majitel zahrady povolení!

→  Výjimkou je situace, kdy je strom prokazatelně zcela suchý nebo bezprostředně ohrožuje životy a zdraví obyvatel, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení, čímž splní ohlašovací povinnost. Před pokácením je nutné strom zdokumentovat!

→  Ochrana lesních stromůje zajištěna lesním zákonem 289/1995 Sb., podle kterého musí být při kácení stromů vždy zachovány funkce lesa a genofond lesních dřevin. Kácení zde probíhá dle platných lesních a hospodářských plánů a osnov.


Pokud vás zajímá cokoliv podrobnějšího ke kácení stromů, k pořízení vybavení, nebo se zkrátka chcete jen na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme. V našem kamenném obchodě vám můžeme bez problému ukázat používání jednotlivých komponentů a vhodně vás vybavíme, ať už půjdete na jakýkoliv strom.  

ISC ocelová spouštěcí kladka 100kN

Sip Protection Cuffs nátepníky proti pořezu – červená, černá

Teufelberger spouštěcí lano SIRIUS 14mm - metráž

Spouštěcí buben PEPA - střední

Stein Omega Multi-sling 16mm - 5m

Teufelberger nastavitelná smyce tREX 11,1 mm + kroužek Antal

Edelrid stromolezecké stupačky Talon krátké hroty

Protos Integral přilba ARBORIST s magnetickým páskem

Teufelberger kotevní smyce tREX 15,9 mm + kroužek Antal

Silky ruční pila Sugoi 420-6.5

Stein bezpečnostní smyce na motorovou pilu žlutá

Courant kotevní smyce Yagan s okem 14 mm

Protos Integral přilba ARBORIST

Sip Protection 1SNW neprořezné kalhoty Forrest W-Air

ISC kladka 70kN

Notch třecí zařízení SAFEBLOC

ART SnakeTail

Distel stromolezecké stupačky Alu Classic krátké hroty Amerika

Sip Protection 1SBW neprořezné kalhoty Forrest W-Air

Pfanner Zermatt GTX neprořezné boty

Set arboristický lanyard FLIPLINE + karabiny Climbing Technology

ISC malá spouštěcí kladka 100kN - červená

Stein Omega Multi-sling 14mm - 5m

STEIN spouštěcí buben RCW3001

Arbpro neprořezné kalhoty Climbtech Gamma

Stein spouštěcí buben RC2001

English Braids kotevní smyce ALLIANCE 20 mm - 5 m

Courant spouštěcí zařízení Hulk 2019

Upínací popruh 5t - 5m

Stein Omega Multi-sling 12mm - 5m

Arbpro spouštěcí buben AL2-l

Rock Empire smyce na motorovou pilu Helper

ISC střední spouštěcí kladka 150kN - modrá

Stein spouštěcí kotva LD750

English Braids kotevní smyce ALLIANCE 12 mm - 5 m

Notch Port A Wrap Medium třecí zařízení

Upínací popruh 5t - 6m

WOSA Set výstražný zábor

Sip Protection neprořezné kalhoty 1XSP