Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Typy značení pracovního místa pro vyšší bezpečnost všech

Dopravní kužel, výstražná páska, výstražné oblečení.

Dopravní kužel, výstražná páska, výstražné oblečení. 


Pro tentokrát jsme se podívali na problematiku značení pracovních míst na pozemních komunikacích. Jak se říká "neznalost neomlouvá" a bezpečné označení pracovního místa a pracovníků je nezbytností a v našem oboru nutností! K přesnému popisu typů značení jsme využili dokument "ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH", který vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR a byl schválen Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací s účinností od 1. dubna 2015.

V tomto příspěvku si podrobně rozebereme jednotlivé druhy značení, se kterými můžeme v naší profesi pracovat tak, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost nejen vás, ale také široké veřejnosti.  Jdeme tedy na to.


Dopravní kužel

Dopravní kužel je dopravní zařízení č. Z 1 podle vyhlášky č. 30/2001 Sb., který může být případně doplněn výstražným světlem. Uplatňuje se především v rámci operativního pracovního místa, které vzniklo pro účely běžné údržby nebo v důsledku neplánované události apod. na pozemní komunikaci, a to zpravidla na kratší dobu.

Dopravní kužel výšky 0,45m

musí být rozdělen pěti střídavě červenými a bílými pruhy tak, aby základna a vrchol byly červené.

Dopravní kužel výšky 0,30 – 0,45m

musí rozdělen třemi střídavě červenými a bílými pruhy tak, aby základna a vrchol byly červené.

Bílé pruhy dopravního kuželu musí být provedeny z retroreflexní fólie minimálně třídy R1A nebo R1B, na dálnici a silnici pro motorová vozidla minimálně třídy R2A nebo R2B dle ČSN EN 13422. Doporučuje se užívat dopravní kužely v celoretroflexním provedení! V odůvodněných případech lze dopravní kužel doplnit výstražným světlem typu 1.

Základna a díly složeného kuželu musí být provedeny tak, aby se kužel při převrácení nemohl kutálet (zpravidla bývá čtvercového půdorysu). Kužel musí být vyroben z netříštivého plastu nebo pryže.Výstražná páska

Používá se k optickému vedení a ohraničení pracovních míst mimo vozovku, tzn. na veřejně přístupných pěších komunikacích a plochách, stezkách pro cyklisty, parkovištích apod.

Šířka výstražné pásky musí být 6 – 10cm. Červené a bílé pruhy (kolmé nebo šikmé) musí mít na pásce šířku 10 – 20cm.

Na veřejně přístupných pěších komunikacích a plochách musí být vždy použita pouze jako doplněk ochranných zařízení, jako je např. zábradlí nebo plot. Jinde se páska upevňuje na podpěrných sloupcích zakotvených v podkladních deskách nebo zarážených sloupcích. Odstupy podpěrných sloupků nebo zarážených sloupků musí být nejvýše 3m, aby výstražná páska byla po celé šíři rozvinutá a nedocházelo k jejímu překroucení. Výstražná páska se umísťuje přibližně 1m nad úrovní chodníku, stezky pro cyklisty, parkovišti apod. Využít ji lze také pro účely označení skládky materiálu.

Výstražná páska samostatně bez dalších zařízení nesmí být užita k ohrazování výkopů, dešťových vpustí, apod. Použití výstražné pásky se zpevňujícím prvkem, jako je např. ocelové lanko apod. je nepřípustné!Je nutné říct, že dopravní kužely i výstražná páska musí být instalovány na pracovním místě bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Zároveň musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.


Výstražné oblečení

Zaměstnanec na pracovním místě, který vykonává práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace musí být oblečen ve výstražném oděvu s vysokou viditelností v provedení dle ČSN EN ISO 20471. Oděv musí být dle této normy schválen.

Zaměstnanec zastavující vozidla musí mít oblečení zářivé barvy, např. oranžová, které je doplněno retroreflexními pásky o šířce minimálně 50mm. Jeho provedení musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu ČSN EN ISO 20471.Je nutné také říct, že označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat, která jsou podrobně uvedena v již zmiňovaném dokumentu "ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH".

Pokud jsme vám blíže popsali možnosti označení pracovních míst týkající se našeho oboru, nebo jste nalezli nějakou informaci, která vám nebyla zcela jasná, jsme tomu rádi.

Zdroj informací:
TUČKA, Ing. Pavel. TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Http://www.pjpk.cz/ [online]. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2015, 2015, , 156 [cit. 2021-02-28]. Dostupné z: doi: TP 66