Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Kotvicí uzel – Linhartova beznapěťová smyčka, díl 2.

Používání LBS ve dvojité variantě aneb ještě něco málo navíc od CRAA.

Používání LBS ve dvojité variantě aneb ještě něco málo navíc od CRAA.

Článek České asociace pro práce ve výškách, z. s.  (CRAA).
www.craa.cz


Ještě než budu pokračovat v druhém dílu seznámení s LBS, dovolte mi, abych se několika řádky vrátil k velikosti průměru kotevního bodu – místa. Jak jsem již minule uved, k použití LBS doporučuji kotevní bod – místo s nejmenším průměrem 30 mm. Když budete používat kotevní body průměrově menší, snížíte si celkovou pevnost lana v uzlu (ve smyčce). K tomuto závěru jsem dospěl při trhacích zkouškách vybraných lezeckých uzlů.Tak například lodní smyčka * trhaná standardním způsobem, tj. uvázaná okolo tyče – čepu s průměrem 40 mm dávala následující hodnoty:

zkouška č. 1:            21,830 kN

zkouška č. 2:            25,143 kN

zkouška č. 3:            25,147 kN

ale zkoušky provedené uvázáním lodní smyčky do karabiny, byly zcela odlišné:

zkouška č. 4:            15,99 kN

zkouška č. 5:            16,95 kN

Z naměřených hodnot je patrné poměrně citelné snížení pevnosti lana v samosvorné smyčce o téměř 6 kN.


Seznámení druhé

Používání LBS ve dvojité variantě aneb ještě něco málo navíc. Obrázek uvázání LBS z půlky lana jsem vám ukázal v prvním dílu. Nyní vám představuji další možnosti a varianty s „dvojitým lanem“ nebo se dvěma lany.

Na obrázku č. 3 jsou uvázány dvě LBS v půlce lana, ale vždy s lanovým ohybem, tedy se dvěma prameny lana. Jako případné zajištění na pádové hraně lze využít jak obě pevná oka vycházející ze zajišťovacích dvojitých rybářských uzlů, tak i lanový ohyb mezi oběma LBS. Samozřejmě, že v závislosti na všech okolnostech místa ukotvení a také v závislosti na potřebné délce lana je možné kteroukoliv část, doporučenou k zajištění proti pádu na pádové hraně prodloužit, viz obr. 3, kde zleva doprava jsou prodlužovány „přípojné zajišťovací body“. Je ale také možné v závislosti na prostorových možnostech uvázat tuto konfiguraci s opačným umístěním LBS na protilehlých stranách.

Pro upřesnění uvádím, že LBS na obrázku č. 3 se uvazuje vždy od středu směrem k okraji. Druhou možností je vázat tuto konfiguraci od okrajů směrem ke středu. Tím se dosáhne opačné polarity a též i například potřebné vzdálenosti zajišťovacího lana od lana pracovního.

Na Obrázku č. 4 je znázorněn prodloužený lanový ohyb s vloženou karabinou mezi oběma LBS pro případné zajištění lezce nebo další osoby na pádové hraně.

Dalšími možnostmi viz. Obr. 5 a 6 je použití dvou samostatných lan k uvázání dvojité LBS. Předem se všem omlouvám, že nemám k dispozici barevně výrazně odlišná lana.

Dvojitá LBS ze samostatných lan je mimo zajišťovacího dvojitého rybářského uzlu ještě navíc doplněna o dvojitou rybářskou spojku, která opět umožňuje z volných konců lan vytvořit lanový ohyb pro zajištění lezce nebo další osoby proti pádu na pádové hraně. Místo dvojité rybářské spojky lze stejně tak dobře použít osmičkovou nebo motýlkovou spojku. U motýlkové spojky vycházejte, prosím, z provázaných ok jako u horolezeckého motýlku — tím budete mít jistotu stability uzlu.


Něco málo pro příště. Pokud vám obrázek č. 7 něco připomíná nebo ještě lépe, víte, o co jde, pak prosím, přijměte mou poklonu. Pokud tápete anebo snad nevíte, vůbec nic si z toho nedělejte. V příštím dílu vše prozradím.

Těším se na vaše názory a podněty.

* Použité lano Tendon Static 11 mm, výrobcem udaná pevnost lana 40 kN.


Autor: Milan Linhart
Instruktor trenér – lektor výškových prací a speleoalpinismu CRAA

Originál: https://craa.cz/2020/11/09/kotvici-uzel-linhartova-beznapetova-smycka-dil-2/