Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Nezbytná dokumentace BOZP pro práce z lana

Rozdělení potřebné dokumentace BOZP pro výškaře od CRAA.

Rozdělení potřebné dokumentace BOZP pro výškaře od CRAA.

Článek České asociace pro práce ve výškách, z. s.  (CRAA).
www.craa.cz


NEBUĎ LAMA, PRACUJ Z LANA!

Aneb lama potřetí…

Vejškařina, panečku to je ta pravá romantika. Různorodá práce, každý týden někde jinde, parádní výhledy po okolí, tu a tam nějaký ten adrenalin, spousta legrace a hlavně žádné papírování… No, i když… I výškař musí vést dokumentaci BOZP. Orgán inspekce práce (v případě nehody pak i pojišťovna či soud) po něm totiž mohou vyžadovat:1. Zpracovaná rizika (§ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb.)

Za účelem vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je nutné soustavně vyhledávat všechny nebezpečné činitele (včetně jejich příčin a zdrojů), vyhodnocovat rizika z nich vyplývající a přijímat opatření k jejich odstranění (příp. minimalizaci neodstranitelných).

2. Zdravotní způsobilost (§ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.; § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.; Čl. II bod 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.)

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou s využitím OOP proti pádu mohou vykonávat pouze zdravotně způsobilí pracovníci, kteří úspěšně prošli vstupním odborným vyšetřením a každé čtyři roky (v případě starších 50 let každé dva roky) absolvují periodickou lékařskou prohlídku.

3. Odborná způsobilost – doklad o absolvování příslušného školení (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.; čl. II bod 9 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.)

Pracovník musí mít znalosti o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, včetně zpracovaných rizik, a mít takové praktické dovednosti, abych se dokázal bezpečně pohybovat ve výškách a nad volnou hloubkou, plnit tam své pracovní úkoly a v případě potřeby provést záchranu kolegy po mimořádné události.

4. Seznámení s OOP a návody používání OOP (§ 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.; Čl. II bod 3 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

K bezpečnému používání osobních ochranných prostředků proti pádu je nutné tyto OOP ovládat, a znát způsoby i limity jejich správného použití. Ty jsou uvedeny v návodech výrobce.

5. Revizní protokoly OOP (čl. II bod 1 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Bezpečnost OOP závisí na jejich bezzávadném a provozuschopném stavu, a musí být pravidelně revidovány odborně způsobilým „revizákem“.

6. Technologický postup (čl. II bod 7 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Některé práce vyžadují zpracování technologického postupu, v němž je, mimo jiné, uveden vedoucí pracovník, seznam pracovníků, použité OOP, kotevní body, zabezpečení pracoviště a jeho okolí, postupy při mimořádných událostech atp., vč. seznámení s technologickým postupem.

7. Pověření ke kotvení a k výběru OOP (čl. II bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)

Naopak u prací, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určuje vhodé OOP a kotevní body pověřený a odborně způsobilý pracovník.


Autor: Ondřej Belica
Originál: https://craa.cz/2022/01/21/nezbytna-dokumentace-bozp-pro-prace-z-lana/