Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

OOP nezbytné pro práci z lana

Zpracovaný seznam OOP nezbytných i doporučených pro práci z lana, dle CRAA.

Zpracovaný seznam OOP nezbytných i doporučených pro práci z lana, dle CRAA.

Článek České asociace pro práce ve výškách, z. s.  (CRAA)
www.craa.cz


NEBUĎ LAMA, PRACUJ Z LANA!

Aneb lama podruhé…

Co se rozumí prací z lana? Taková práce ve výškách a nad volnou hloubkou, při níž se pracovník pomocí stanovených osobních ochranných prostředků proti pádu pohybuje po laně, jež mu slouží jak k dopravě na pracoviště, tak i k zaujmutí polohy a stabilizaci na pracovišti po celou dobu výkonu práce. Lidově se tato činnost nazývá výškařinou (vejškařinou), nebo lezectvím.

Do konce roku 2006 to právní předpisy znaly jako horolezeckou (speleologickou) techniku (do října 2005 i jako techniku průmyslového lezectví). V současnosti se to ve sbírce zákonů (prostřednictvím nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) objevuje pod označením „závěs na laně“, případně „přístup v závěsu na laně“. Technické normy to znají (zejména díky ČSN EN 363) coby „systém lanového přístupu“.

Uvedené předpisy stanovují některé OOP, které musí použity. Na druhou stranu nezmiňují další OOP, bez kterých však není možné činnost z lana vykonávat a které zároveň musí splňovat požadavky příslušných předpisů.

Stanovené OOP jsou znázorněny na obrázku vlevo s tím, že zeleně jsou ty OOP, které jsou vyžadovány jak NV č. 362/2005 Sb. tak i ČSN EN 363; oranžově jsou takové OOP, které vyžaduje pouze ČSN EN 363 a žlutě pak OOP, které ani jeden z předpisů nezmiňuje. Pozn.: na obrázku není znázorněna lavička (sedačka), kterou NV č. 362/2005 Sb. vyžaduje a ČSN EN 363 ji připouští.Autor: Ondřej Belica
Originál: https://craa.cz/2022/01/20/oop-nezbytne-pro-praci-z-lana/