Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Právní opora provádění prací z lana

Článek od CRAA vysvětluje, že není nutné vykonávat práci ve výškách a nad volnou hloubkou primárně z lešení.

Článek od CRAA vysvětluje, že není nutné vykonávat práci ve výškách a nad volnou hloubkou primárně z lešení.

Článek České asociace pro práce ve výškách, z. s.  (CRAA)
www.craa.cz


NEBUĎ LAMA, PRACUJ Z LANA!

Aneb lama poprvé…

Není pravda, že práce ve výškách a nad volnou hloubkou je nutné vykonávat primárně z lešení, jak bývá mnohdy mylně uváděno.

Ti, co to tvrdí, se odvolávají na:

  • 102 odst. 5 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), kde stojí, že „při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany„
  • dále na § 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., který stanovuje, že „není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.„
  • a jejich dojem umocňuje i § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), uvádějící, že „ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.„

 

Zapomínají ale, že nařízení vlády č. 362/2005 Sb., které má ve vztahu k BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou vůči zákoníku práce charakter lex specialis. To v § 3 odst. 3 uvádí, že „osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.“Tedy pokud s ohledem na rozsah a dobu trvání práce není použití kolektivní ochrany účelné, je možné použít při práci ve výškách a nad volnou hloubkou osobní ochranné prostředky proti pádu. Provádění prací z lana pak už nic nebrání a jejich upřednostňováním ke konkrétním pracím na konkrétních pracovištích výškový pracovník (či zaměstnavatel) nic neporušuje. Takže nebuď lama, pracuj z lana!


Autor: Ondřej Belica
Originál: https://craa.cz/2022/01/19/pravni-opora-provadeni-praci-z-lana/