Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Bezpečnostní upozornění ISC shackle UltraLink

Výrobce ISC vyzývá ke kontrole tlačítka na shackle UltraLink.

Výrobce ISC vyzývá k vyřazení z provozu - shackle UltraLink.


EDIT INFO K 12. 2023:

Upozornění na bezpečnostní problém s výrobkem UltraLink

Vážení uživatelé,

Rádi bychom vás informovali o důležitém bezpečnostním upozornění týkajícím se výrobku ISC UltraLink. Po pečlivém vyšetřování jsme zjistili potenciální riziko spojené s tímto produktem a chceme vás informovat o následujících krocích.

Co se stalo?

Náš tým provedl kontrolu a zjistil, že lisovací zařízení, které je klíčový pro bezpečné uzamčení tlačítka SafeLock, mohl vykazovat odchylky od specifikací. To způsobuje riziko chybného zajištění tlačítka, což může vést k jeho neúmyslnému otevření a selhání.

Co dělat nyní?

Z důvodu možného ohrožení života vás naléhavě žádáme, abyste přestali používat své zařízení, pokud náleží do následujícího rozsahu sériových čísel:

LK100A1.2: 170431 - 177209 nebo LK101A1.2: 170433 - 176974

Okamžitá akce je nezbytná!

Přestat používat výše uvedená zařízení a odstraňte je z provozu. Provádíme výrobní úpravy, abychom zajistili, že lisovací přípravek bude odpovídat specifikacím, a zavedli jsme dodatečná opatření pro správné uzamčení tlačítek SafeLock. Validační testy byly úspěšné, a nový postup byl začleněn do výroby UltraLinks.

REGISTROVAT SVŮJ ULTRALINK MŮŽETE NA TOMTO ODKAZU.

 

Volně přeloženo s oficiálních stránech ISC. Originální znění článku naleznete na: https://www.iscwales.com/News/Product-Notices/UltraLink-STOP-USE-NOTICENovember-2023/


Výrobce ISC informuje o situaci, při které došlo k identifikaci případu selhání tlačítka na modelu LK100A1.2. Vzhledem k možnému nebezpečí nechtěného otevření zařízení, což může vyústit v život ohrožující situace, vás žádáme, abyste přerušili používání zařízení a okamžitě provedli kontrolní postup. Společnost ISC v současné době realizuje interní vyšetřování, které má zjistit, zda se jedná o jednotlivý incident, či zda existuje širší problém s danými díly. Další informace budou poskytnuty, jakmile budou k dispozici.

Postup pro kontrolu:

Pro zjištění bezpečnosti tlačítka na vašem zařízení zkontrolujte jeho pozici vzhledem k límci, do kterého je umístěno. Pro posouzení lze využít ocelové pravítko nebo rovný okraj – pravítko přiložte k okraji tlačítka a stiskněte – pokud dojde k pohybu, tlačítko je nad límečkem.

Pokud je tlačítko na úrovni límce, je zařízení vhodné pro další používání s pravidelnými kontrolami (před, během a po použití).

Pokud je tlačítko výše než límec, zařízení MUSÍ být staženo z provozu a měli byste se obrátit na zástupce zákaznického servisu ISC pro další informace: e-mail: sales@iscwales.com, telefon: +44 (0) 1248 363125.

Časté otázky:

  • Ještě jsem svůj ULTRALINK nevyužil, mám na něm provést kontrolu? Ano
  • ULTRALINK již používám, mám na něm provést kontrolu? Ano
  • Dochází k nějakým zraněním? Ne