Načítám...
EN 397: Průmyslové ochranné přilby
  Zpět na úvod

Průmyslové ochranné přilby

Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky a požadavky na provedení, zkušební metody a požadavky na značení pro průmyslové ochranné přilby. Požadavky pro tento typ přileb jsou rozděleny na povinné a nepovinné. Mezi základní povinné požadavky patří zejména tlumení nárazu a odolnost proti průrazu při různých podmínkách klimatizování. U nepovinných požadavků jsou pak nejdůležitější elektrické vlastnosti, příčná deformace a postřik roztaveným kovem. V normě jsou rovněž zahrnuty požadavky na značení a informace pro uživatele s důrazem na bezpečnostní hlediska.