Ve čtvrtek 28. 9. a v pátek 29. 9. máme ZAVŘENO. Internetové objednávky přijímáme, ale vyřizovat je budeme od pondělí 2. 10.
Načítám...
Jak probíhalo říjnové školení ARBORISTA – Zákla...
  Zpět na úvod

Datum 24. 10. 2016

V termínu 11. 10. – 14. 10. 2016 proběhlo pod odborným vedením našich zkušených lektorů školení ARBORISTA – Základní stromolezecký kurz, který byl určen začínajícím a mírně pokročilým stromolezcům. Školení bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část v celkovém rozsahu 32 hodin a zúčastnilo se ho šest uchazečů. Jak vše probíhalo? Dozvíte se v tomto článku. 

IMG_3349.JPG

První den čekala účastníky teoretická část v rozsahu 8 hodin v sídle firmy Worksafety. Obsahem dopolední přednášky bylo, kdo a za jakých podmínek může vykonávat výškovou činnost ve stromech, jakými vyhláškami dle české legislativy je třeba se řídit, jaké je vhodné vybavení OOPP ve stromolezení a jak je důležité mít znalosti návodů k použití jednotlivých komponentů OOPP. Dále byli účastníci seznámeni s podmínkami revizí pracovního vybavení a jeho kontrolami před samotným výkonem práce. Důležitým tématem bylo také hodnocení rizik na pracovišti, hodnocení stavu stromu a volba technologického postupu. Zmíněna byla také znalost poskytnutí první pomoci, záchrana zraněného a uvědomění si sjednání úrazového či životního pojištění jedince pracujícího ve stromech.

Odpolední část dne byla věnována simulační ukázce výstupu a jištění v pracovní pozici, polohování a jištění. Účastníci byli podrobně seznámeni s kompletací pracovního setu a vlastního vybavení, které si již sami vyzkoušeli. Jednou z nejdůležitější odpolední částí byl praktický nácvik potřebných uzlů, bez kterých se žádný arborista neobejde.

IMG_3408.JPG

Druhý den jsme se sešli v nádherném prostředí Arboreta v Kostelci nad Černými lesy. Počasí nebylo sice nejpříznivější, ale to nikoho neodradilo a pokračovalo se ve výuce. V dopolední části se každý účastník detailně seznámil s vlastním vybavením na vlastní kůži. Přes navléknutí pracovního úvazku, sestavení kmenovky a její rozdělání a znovu sestavení, opakovaného navazování prusíku a nácviku polohování v minimální výšce nad zemí. Účastníci celé dopoledne dostávali "pod kůži" základní stromolezecké pohyby a manipulaci s materiálem.  Pro začátečníky je nezbytné nové návyky neustále opakovat, aby došlo k postupnému zautomatizování pohybu. To bylo hlavním cílem dopolední části dne.

V odpoledních hodinách bylo účastníkům prakticky ukázáno nahazování  a instalace výstupového lana. Každý tuto techniku zkoušel již s vlastním vybavením u stromu opět pod dohledem a kontrolou lektorů. Následně byl začínajícím stromolezcům předveden výstup pomocí SRT techniky, přestup do pracovní fáze, pohyb v koruně stromu, založení cambia saveru a používání pracovního setu. Po ukázce byli účastníci rozděleni do dvojic a po zbytek odpoledne probíhal vlastní nácvik výstupu a pohybu ve stromě.

IMG_3444.JPG

Celý třetí den byl věnován dalšímu praktickému nácviku získaných arboristických dovedností z předešlého dne a jejich prohlubování. Na řadu přišlo také hromadné lezení na vzrostlý strom, přesměrování, chůze po větvi, v koruně a nácvik pohybu ve stromě. Cílem dne bylo zejména zdokonalování pohybových návyků, které je třeba dostat do těla, aby stromolezec získal větší jistotu při činnostech prováděných ve stromě. 

IMG_3465.JPG

Dopolední část posledního dne byla věnována velice důležité činnost, a to záchraně zraněného z výstupového lana a ze stromu. Bez znalosti záchrany a poskytnutí první pomoci se žádný arborista neobejde. V odpolední části účastníky čekala závěrečná teoretická a praktická zkouška, závěrečné vyhodnocení, předání certifikátů a ukončení školení.

Všech šest "nováčků" získalo certifikát o úspěšném absolvování stromolezeckého kurzu ARBORISTA – Základní stromolezecký kurz. Upřímně gratulujeme a přejeme jim pokorné vykročení do arboristického světa stromů.

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz