Načítám...
EN 15090: Obuv pro hasiče
  Zpět na úvod

Tato norma specifikuje minimální požadavky a metody zkoušení tří typů provedení obuvi pro hasiče pro všeobecné záchranářské práce, vyprošťování z plamenů a havárie nebezpečných materiálů. V normě jsou stanoveny všeobecné požadavky na provedení obuvi, minimální hodnoty požadavků pro použité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto hodnot. Hasiči by měli být vyškoleni v používání, ošetřování a údržbě obuvi splňující požadavky této normy včetně obeznámení s omezením jejího použití.