Načítám...
Mistrovství Slovenska 2018 ve stromolezení je z...
  Zpět na úvod

Datum 21. 6. 2018

Všechny příznivce stromolezení – arboristiky srdečně zveme na 7. Mistrovství Slovenska ve stromolezení, které se uskuteční v areálu Střední odborné školy Rakovice, a to ve dnech 5. 7. – 8. 7. 2018.  

A jaký program vás čeká?

Ve čtvrtek 5. 7. 2018 bude probíhat příprava stromů pro jednotlivé disciplíny. V pátek 6. 7. 2018 se bude dokončovat příprava stromů a zároveň do 15:30 kontrola vybavení a materiálu závodníků. Sobota 7. 7. 2018 je určena závodům a doprovodnému programu pro děti (zábavné aktivity, lezení na stromech) a veřejnost. V neděli 8. 7. 2018 proběhne závěrečné finále a vyhlášení výsledků.

Pro všechny účastníky je zajištěno parkování a kempování v objektu školy. Startovné, které bude zaplaceno do 30. 6. 2018, je 65€. Startovné uhrazené na místě bude 75€.

Přihlaste se ať už jako závodník, rozhodčí, či pomocník organizátorů vyplněním tohoto formuláře

Na shledanou na závodech o Mistra Slovenské republiky ve stromolezení!

Sledujte facebook pořadatele.

Jaké disciplíny budou pro závodníky připravené?

Instalace lana do koruny - časově měřená disciplína, jež ověřuje schopnost soutěžícího přesně umístit vrhací lanko s váčkem a / nebo lezecké lano do koruny stromu ve výšce 10 – 20 metrů. Jedná se o jednu z náročnějších disciplín, ke které je třeba klidnou ruku a přesné oko.

Práce v koruně - disciplína, jež prověřuje schopnost lezce pohybovat se v koruně stromu pomocí lezeckého lana a sedacího úvazu. Ve stromě jsou umístěny pracovní simulace, se kterými se stromolezec setkává běžně v práci. V této disciplíně hraje roli rychlost provedení a přidělený počet bodů, které závodník získá po úspěšném ukončení úkolu na každém stanovišti na stromě.

Záchrana zraněného lezce z koruny stromu - časová disciplína, která testuje schopnost soutěžícího bezpečně vylézt ke zraněnému lezci, který není schopen sestupu, a dostat ho na zem bezpečně, opatrně a efektivně tak, aby neohrozil sebe či zraněného kolegu.

Výstup po laně - ověřuje schopnost lezce použít efektivně a bezpečně jím vybraný a schválený výstupový systém. Disciplína ověřuje schopnost soutěžícího připojit výstupový systém na instalované lano, výstup ke zvonku a přejištění se na slaňovací systém. Vlastní sestup není součástí disciplíny. Body jsou získány za rychlost a za dosažení definovaných bezpečnostních kritérií.

Výstup po větvích - ověřuje schopnost soutěžícího vylézt ze země po stromě předem připravenou trasou do výšky přibližně 18 metrů. Závodník je jištěn bezpečnostním systémem. Disciplína je časově měřena.

Head to Head Footlock - jištěný šplh na laně (footlock), přičemž vždy dva závodníci lezou na čas současně proti sobě. Do této disciplíny se dostane 8 nejlepších stromolezců z disciplíny Výstup po laně. Jedná se o jedinečnou disciplínu, která vyžaduje sílu a přesnost, aby závodník dosáhl nejrychlejšího času.

Finále, mistrovské klání, je vrcholná finálová disciplína mistrovství. Nejlepší soutěžící ze základního kola závodů postupují do mistrovského klání, aby bojovali o titul vítěze. Mistrovské klání je disciplína prověřující komplexní dovednosti soutěžících se sedákem a lanem na stromě. Závodníci jsou hodnoceni a bodováni dle jejich znalostí, dle schopnosti prokázat zvládnutí různých lezeckých technik a používání lezeckého vybavení. Důraz se samozřejmě klade na bezpečnost a zároveň na efektivní pracovní techniky a postupy. Lezci musí překonat různé úkoly v časovém limitu.