Ve čtvrtek 28. 9. a v pátek 29. 9. máme ZAVŘENO. Internetové objednávky přijímáme, ale vyřizovat je budeme od pondělí 2. 10.
Načítám...
Vzdělávejte se s námi a staňte se kompetentním ...
  Zpět na úvod

Datum 6. 4. 2019

Pinus-palustris-Longleaf-Pine.jpg

Arboristika (anglicky Arboriculture nebo Urban Forestry) je obor na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, případně speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině jako jsou např. památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.​ (www.ldf.cz, 2019)

Arborista je tedy jedinec, který svými znalostmi nejen teoretickými, ale zejména praktickými, jednoduše řečeno "pečuje" o stromy.

Co by měl kompetentní profesionální arborista znát k tomu, aby svou práci odváděl co nejlépe?

Rozhodně by měl umět posoudit jednotlivé funkce dřevin, včetně determinace dysfunkcí způsobených abiotickými vlivy (tzv. neživé faktory, mezi které patří např. klimatické, hydrologické, půdní a povětrnostní vlivy jako je déšť, mráz, vítr, sníh, slunce) i biotickými vlivy (živé organismy, které ovlivňují jiné organismy či abiotické faktory) a přijmout zásadní opatření ke zlepšení jejich stavu.

Dále by měl umět identifikovat antropické vlivy (negativní vlivy vznikající v důsledku přímého působení člověka) na dřeviny i jejich společenstva a navrhnout postup opatření​.

Zvládat technologický postup pro plánování výsadeb​, praktickou péči o stromy, zhodnotit stav stromu a následně provést např. správný řez stromu nebo instalaci bezpečnostní vazby.

Žádný arborista se dále neobejde bez znalosti české legislativy, bez znalosti termínů a technik stromolezení, bez znalosti bezpečného pohybu a jištění na stromech. Nezbytná je znalost typů materiálů, vybavení OOPP a ostatních nezbytných náležitostí spojených s arboristickou a stromolezeckou činností.

A nemůžeme opomenout, že mezi klíčové dovednosti profesionálního arboristy, je také umět poskytnout první pomoc nejen sobě, ale také "parťákovi" přímo v koruně stromu.

Dovedností a znalostí je to poměrně hodně, uznáváme. Právě proto nabízíme školení a kurzy, díky kterým zvýšíte svou kvalifikaci a odbornost při arboristických činnostech. A jak říká Mireček ve známé české komedii Jak básníci přicházejí o iluze……"se učit, se učit, se učit" platí nejen pro každého arboristu! ;-) 

18887.jpg

Jaké školení a kurzy tedy nabízíme?

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz

Ten je určen pro začínající a mírně pokročilé stromolezce. Na tomto čtyřdenním kurzu se účastníci seznámí nejen s teoretickými základy stromolezení včetně používaných technik, materiálů a pomůcek, ale hlavně se prakticky naučí arboristické uzle, instalaci lana do koruny stromu, výstup do koruny stromu, práci a pohyb v koruně stromu, praktický nácvik záchrany zraněného z výstupu a ze stromu a další stromolezecké dovednosti. Ti, kteří zvládnou závěrečné zkoušky, získají certifikát s platností 12 měsíců.

Pro obnovení platnosti certifikátu je nutné u nás absolvovat jednodenní opakovací kurz pod názvem ARBORISTA - Opakovací stromolezecký kurz. Rozsahem tohoto školení jsou: 4 hodiny praktických stromolezeckých dovedností, 4 hodiny praktické záchrany zraněného a shrnutí dosavadních stromolezeckých dovednosti získaných v praxi.

Pro zájemce ze Slovenska jsme taktéž připravili školení ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz. Na tomto čtyřdenním kurzu se účastníci seznámí nejen s teoretickými základy stromolezení včetně používaných technik, materiálů a pomůcek, ale hlavně se prakticky naučí arboristické uzle, instalaci lana do koruny stromu, výstup do koruny stromu, práci a pohyb v koruně stromu, praktický nácvik záchrany zraněného z výstupu a ze stromu a další stromolezecké dovednosti. Výstupem je opět certifikát s platností 12 měsíců.

18883.jpg

INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Toto školení je určeno pro ty, kteří při své arboristické praxi instalují dynamické i statické vazby a chtějí vazby instalovat v souladu s návody k použití a obecnými standardy. Školení je vhodné i pro objednavatele - nelezce (obce, města, úřady, správce, fyzické osoby) arboristických prací, kteří přebírají nainstalované vazby a potřebují znát, jak mají být vazby správně nainstalovány a co mají po realizátorech požadovat. Výstupem tohoto školení je účastnický list.

ŘEZY STROMŮ

Na tomto školení se účastníci seznámí s jednotlivými technologiemi řezu stromů, jejich správným provedením a vhodným nářadím, které se v praxi používá. Školení je vhodné i pro objednavatele - nelezce (obce, města, úřady, správce, fyzické osoby) řezů stromů, kteří přebírají zakázky a potřebují znát, jak mají být řezy správně provedené. Výstupem tohoto školení je účastnický list.

ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Jedná se o Workshop, který je určen pro ty, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit v zaplétání ok na lanech používaných ve stromolezení. Výstupem je opět účastnický list.

KURZ PRVNÍ POMOCI

Tento kurz je zaměřen převážně na úkony první pomoci při poranění, ke kterým může dojít při práci arboristy a výškového pracovníka (např. říznutí, pád, anafylaktický šok, včetně úrazů způsobených motorovou pilou). Kromě teorie probíhá na kurzu také praktická část. Výstupem je účastnický list.

KURZ PRAKTICKÉ STROMOLEZECKÉ ZÁCHRANY

Zde si účastníci na několika stanovištích vyzkouší simulace nejběžnějších zranění, ke kterým může dojít při práci na stromě. Kromě praktické části záchrany, ve které budou mít účastníci možnost zdokonalit své lezecké techniky při zachraňování kolegy, se také dozví o teoretických postupech, co dělat, dojde-li k nehodě. Výstupem je účastnický list.

PŘÍPRAVNÝ KURZ před ETW

Jedná se o konzultační den, který je zaměřen na stromolezení, kontrolu materiálu a obecnou konzultaci o praktických zkouškách na ETW nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec. Na tomto kurzu se účastníci dozví všechny důležité informace pro zvládnutí těchto zkoušek.

Naši kvalifikovaní lektoři jsou dlouholetí a zkušení praktici v oboru. Své poznatky a dovednosti získávali tím, že se několika let intenzivně vzdělávali v ČR i zahraničí. Arboristika je obor, ve kterém je nutné vzdělávat se celoživotně. Což platí i pro naše lektory. Ti svou kvalifikaci zvyšují studiem zejména v těch tématech arboristiky, která jsou pro ně klíčová a která uplatňují ve své arboristické praxi. 

Rádi bychom vám také nabídli školení pořádané Arboristickou akademií, se kterou úzce spolupracujeme. Všechna školení pořádané touto organizací naleznete zde.

Citace: Arboristika. Ldf.mendelu.cz [online]. Praha [cit. 2019-04-02].
Dostupné z: https://www.ldf.mendelu.cz/26667-arboristika

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

2 420 Kč2 000 Kč bez DPH

Detail

Kurz praktické stromolezecké záchrany
1

Kurz praktické stromolezecké záchrany

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

3 025 Kč2 500 Kč bez DPH

Detail

Přípravný kurz před ETW

Přípravný kurz před ETW

Výrobce: worksafety.cz

Kurz zaměřený na stromolezení, kontrolu materiálu a obecnou konzultaci o praktických zkouškách na ETW.

již nedostupné

605 Kč500 Kč bez DPH

Detail

Školení - ŘEZY STROMŮ

Školení - ŘEZY STROMŮ

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

6 050 Kč5 000 Kč bez DPH

Detail

Školení - INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Školení - INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

7 260 Kč6 000 Kč bez DPH

Detail

Stromolezecké školení – GEOCACHING

Stromolezecké školení – GEOCACHING

Výrobce: worksafety.cz

Kurz je určen pro příležitostné lezce na stromy, nebo amatérské lezce.

na objednávku

3 025 Kč2 500 Kč bez DPH

Detail

Workshop - ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Workshop - ZAPLÉTÁNÍ OK NA LANECH

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

4 840 Kč4 000 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz
1

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz

Výrobce: worksafety.cz

Pro přihlášení na tento kurz využijte rezervační systém na adrese: www.ropehall.cz

na objednávku

15 125 Kč12 500 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Opakovací stromolezecký kurz

ARBORISTA - Opakovací stromolezecký kurz

Výrobce: worksafety.cz

Na kurz je možné se přihlásit e-mailem na milan@ropehall.cz.

na objednávku

3 025 Kč2 500 Kč bez DPH

Detail

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz - Slovensko

ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz - Slovensko

Výrobce: worksafety.cz

Školení ARBORISTA - Základní stromolezecký kurz je určen pro začínající a mírně pokročilé stromolezce na Slovensku.

na objednávku

15 125 Kč12 500 Kč bez DPH

Detail

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz