Načítám...
EN 521: Specifikace pro spotřebiče spalující zk...
  Zpět na úvod

Celý název této normy: EN 521: Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Tato norma stanoví požadavky na provozní a konstrukční vlastnosti ve vztahu k bezpečnosti a hospodárnému využití energie přenosných spotřebičů spalujících zkapalněné uhlovodíkové plyny při přetlaku par uvnitř lahve na plyny. Norma rovněž definuje zkušební metody a požadavky na značení a na informace, které je třeba uvést v návodech. Tato norma platí pro různé typy přenosných spotřebičů spalujících zkapalněné uhlovodíkové plyny při přetlaku par, které jsou konstruovány pro použití kovových nádob pro jedno použití v souladu s ČSN EN 417. Tato norma platí pouze pro spotřebiče s nejvyšším tepelným příkonem 3kW (HS) pro použití ve venkovním prostředí.