Načítám...
Terminologie uzlování
  Zpět na úvod

Datum 8. 5. 2021

Nová česká norma je na světě!

csn00.jpg

Po dlouhých letech zmatků, nepřesností, chybných překladů je na světě nová norma: ČSN 83 2610 Uzlování – Terminologie

Z názvu je již na první pohled patrné, čeho se norma týká: definuje a sjednocuje terminologii, termíny a definice týkající se nejběžnějších uzlů užívaných při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, v horolezectví, vojenském lezení, prací ve výškách a nad volnou hloubkou policejních jednotek, stromolezectví, záchranářství a speleologii.

"Norma nejprve seznamuje s použitými termíny, pak s dílčími částmi uzlů v jednotlivých fázích vázání, a následně typologií uzlů, v níž podle jejich charakteristik rozděluje uzly do příslušných skupin. Poté se již věnuje jednotlivým uzlům rozdělených do skupin podle použití, tedy kotevními uzly (do jednoho kotevního bodu a do více kotevních bodů), spojovacími uzly, speciálními uzly (anomálními a manipulačními) a samosvornými (výstupovými a blokovacími). V příloze pak seskupuje nejběžnější varianty užívaných uzlů vycházejících ze stejného základu, a snazšímu vyhledávání uzlů pomůže rejstřík.

Více o této novince se dočtete na stránkách CRAA, které patří velké díky za tento počin! 

https://craa.cz/2021/05/07/csn-83-2610-nova-norma-zabyvajici-se-uzlovanim/