Zboží skladem expedujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Arborista

Odborník na péči o stromy rostoucí mimo les a je vyhledávaným zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů. Jedná se většinou o jedince, který se umí pohybovat v korunách stromů. K tomu používá speciální lezecké arboristické vybavení OOPP (Osobní ochranné pracovní prostředky).

Existují čtyři základní rozdělení arboristů, které určují jejich způsob práce.

Pozemní pracovník
Zaměřuje se zejména na výsadbu, po-výsadbovou péči, ochranu dřevin a ošetřování keřů a stromů. Ke své práci nepotřebuje výškovou techniku, jelikož provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země nebo ze žebříku max. do výšky 5 metrů.

Plošinář
Při své práci se pohybuje na hydraulické plošině. Provádí ošetřování stromů kolem veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jeho cílem je zabezpečit bezproblémový pohyb dopravních prostředků a lidí, a přitom bezpečný stav stromů, který nikterak neohrozí své okolí. Disponuje znalostí vybraných typů řezů, které jsou pro vykonávání práce podle platných předpisů, nezbytné.

Stromolezec
Ten se neobejde bez stromolezecké techniky, v rámci své práce se totiž pohybuje především nad zemí v korunách stromů. Specializuje se na provádění řezů, instalaci vazeb a postupné kácení stromů. Samozřejmostí je také znalost speciálních stromolezeckých technik. Jeho cílem je zajistit a udržet stromy zdravé a bezpečné.

Konzultant
Náplní práce arboristy – konzultanta je především poradenská činnost. Nosí vše potřebné ve své hlavě a detailně zná všechny aspekty péče o dřeviny včetně fyziologie a biomechanických vlastností dřevin, funkce dřevin na stanovišti, přítomných organismů, souvisejících zákonů a bezpečnostních předpisů. Jeho důležitým posláním je zajišťování ochrany dřevin při stavební činnosti a úzká spolupráce s architektem.