Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

CRAA

 

Česká asociace pro práce ve výškách, z. s.  


CRAA

Česká asociace pro práce ve výškách (CRAA) sdružuje právnické a fyzické osoby spjaté s problematikou práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou a osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky. CRAA se zabývá se výcvikem a vzděláváním těchto subjektů a tvorbou odborných materiálů.

CRAA také:

- spolupracuje s orgány státní správy a dalšími odpovědnými subjekty v záležitostech, které se dotýkají dané problematiky, 
- upozorňuje příslušné orgány na chyby či nesprávnou terminologii v právních předpisech, technických normách a jiných dokumentech, které se dotýkají cílů a poslání asociace a spolupracuje při jejich nápravě,
- vytváří, zpracovává, připomínkuje či opravuje výukové, informační či jiné materiály pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou,
- sleduje změny v právních i technických normách a evropských směrnicích se vztahem k aktivitám ve výškách a nad volnou hloubkou.

Více o organizaci CRAA a jejích cílech naleznete na jejich stránkách www.craa.cz

S jejich svolením zveřejníme tyto články zabývající se tématy práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

VLIV POŠKOZENÍ OKA NA PEVNOST HOROLEZECKÉHO MOTÝLKA

JAKOU SLAŇOVACÍ BRZDU VYBRAT PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH, A PROČ?

TAHÁK PRO OZO V BOZP, POTKAJÍ-LI "VÝŠKAŘE"

"POKUD BYCHOM SE MĚLI JISTIT, TAK TU PRÁCI NEUDĚLÁME ANI ZA TÝDEN!"

ZAOSTŘENO NA PŘEPÍNKY

NÁZVOSLOVÍ UZLŮ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – NÁZVY UZLŮ

PROKLÍNANÁ DRAČÍ SMYČKA MY CHCEME DVOJITÉ MOTÝLE

PILAŘOVO V-OSMIČKOVÉ OKO

"UZEL POLONEZ"

SPOJOVACÍ UZLY

KOTVICÍ UZEL – LINHARTOVA BEZNAPĚŤOVÁ SMYČKA, DÍL 1.

KOTVICÍ UZEL – LINHARTOVA BEZNAPĚŤOVÁ SMYČKA,DÍL 2.

KOTVICÍ UZEL – LINHARTOVA BEZNAPĚŤOVÁ SMYČKA, DÍL 3.

VZPOMÍNKA NA FERNANDA PETZLA

NĚCO MÁLO O KOTVENÍ

OCHRANA LANA NA HRANÁCH

PONĚKUD NEŽÁDOUCÍ JEV, KTERÝ MŮŽE MÍT VLIV NA BEZPEČNOST…

NE ZCELA DOBRÝ "DOBRÝ PŘÍKLAD"

PROŘEZY STROMU PODÉL ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

POHYBLIVÉ ZACHYCOVAČE PÁDU

KROUŽKY

ODPOVĚDNOST V JESKYNÍCH VE SVĚTLE SOUČASNÝCH POZNATKŮ

POUŽITÍ DYNAMICKÉHO HOROLEZECKÉHO LANA PŘI PRACÍCH VE VÝŠKÁCH

NASTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ LANA – ANEB PŘEKLADATELSKÝ SKVOST…

PEVNOSTI KARABIN

PŘEHLED PLATNÝCH NOREM (K 30. 9. 2020)

ČTĚTE NÁVODY K POUŽITÍ!!!

VLIV CHEMICKÝCH LÁTEK NA TEXTILNÍ OOP

JAK JSME VYVÍJELI "ČESKÉHO PETZLA"

KURIÓZNÍ NEHODA – PŘETRŽENÉ TÝŘIDLO

ZÁCHRANA SPOLUPRACOVNÍKA