Produkty skladem doručujeme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Reportáž ze školení European Tree Worker na Slovensku – léto 2015 

10. - 12. června proběhl u slovenského Jahodníku u Smolenice instruktážní kurz před zkouškami European Tree Worker (ETW). Krom teorie a seznámení se s požadavky zkoušky se účastníci měli možnost dozvědět něco o aktuálních arboristických postupech, nechat si zkontrolovat vybavení a osobně se přesvědčit, jak vypadá záchrana zraněného ze stromu.

V návaznosti na kurzy Řez stromu, který vedl Pavel Vágner a Marek Žďárský, a Hodnocení stromu vedený Ing. Jaroslavem Kolaříkem, PhDr. se minulý týden konal historicky první přípravný kurz pro mezinárodní certifikaci European Tree Worker (ETW) na Slovensku. Kurz zaměřený na stromolezení, práci v koruně stromů a záchranu zraněného vedli odborníci na slovo vzatí Petr Ledvina, provozovatel eshopu worksafety.cz se zaměřením na arboristiku, a Michal Zelňák, kteří se s asi 20 účastníky sešli v krásném prostředí Slovenského Jahodníku u Smolenice. Středeční večer byl ve znamení stmelování kolektivu u dobrého piva a vína, kdy jsme se vzájemně představili, popovídali o zkušenostech jednotlivých účastníků, diskutovali o stromolezecké práci, našem nadšení pro obor a vůbec o motivaci a důvodech, které účastníky vedli k absolvování tohoto kurzu a následně certifikátu ETW.

Čtvrteční dopoledne jsme věnovali všeobecné teorii, legislativě a požadavkům na certifikaci ETW, tedy nutnosti absolvovat lékařskou prohlídku, být proškolen pro práci ve výškách, mít aktuální revizní protokol vybavení, být seznámen s návody k použití veškerého používaného vybavení, mít připraven pracovní postup a případný záchranný plán. Následně jsme si ukázali, jak na kontrolu materiálu, aby byl každý lezec schopen si ji udělat sám před každým výstupem. Zjištěné nedostatky jsme probrali a samozřejmě odstranili. Před obědem jsme ještě stihli probrat jednotlivé postupy stromolezeckých technik, abychom se po obědě přesunuli do blízkého dubového lesíka, kde jsme se na šesti označených stromech učili stromy rozpoznávat z arboristického hlediska, tedy zhodnotit jejich stav, defekty a také si teoreticky popovídali o zásahu, který měl záhy následovat.

Na to byli účastnící kurzu rozděleni do skupin po třech, společně vybrali vhodný strom pro zásah a následně provedli jeho ošetření podle bezpečnostních standardů. Při této praktické části se projevily různé úrovně lezců, zejména na poli zkušeností, díky čemuž vznikla spousta otázek ohledně rozdílů uzlů, postupů, používání různých pomůcek, či kombinací vybavení. Po ukončení praktické části jsme se přemístili zpět na naši základnu, kde jsme vydatně povečeřeli a večer u ohně jsme dokončili debatu ze školení, probrali věci z oboru, stromolezecké techniky a další témata z oblasti arboristiky i mimo ni.

Jelikož jsme předchozí den zjistili, že každý používá jiné výstupové sety a ne všechny zcela v souladu s návodem k použití, tak jsme dopolední část pátku jsme věnovali rozboru jednotlivých technik. Každý předvedl svůj výstupový set, který popsal, a společně jsme probralli jeho výhody, popřípadně nevýhody či nedostatky, které jsme si záhy vysvětlili a případně odstranili.

Následně jsme se přesunuli k nácviku záchrany zraněného ze stromu. Teoretická část se věnovala zejména postupu a provedení bezpečné a efektivní záchrany, odpoledne byla pak předvedena záchrana ze stromu školitely, kteří simulovali poranění levé ruky. Bohužel si z časových a organizačních důvodů nemohli všichni účastníci vyzkoušet sami, nicméně i tak byla praktická ukázka velmi názorná a diváky obohatila způsoby, jak se pohybovat na stromě v případě takovéto situace.

V přátelském duchu a atmosféře jsme se rozloučili a někteří z nás ještě před odjezdem do ČR obhlédli nedaleký park, kde se bude konat Mistrovství Slovenské republiky ve stromolezení a spolu s organizátory závodů se podíleli na výběru vhodných stromů pro závody. 

Obdobný kurz budeme pořádat i u nás před před každým termínem zkoušky ETW. Nejbližší termín v ČR je na podzim, tak nás sledujte na facebooku worksafety.cz či zde na stránkách, ať Vám neunikne.