Zboží skladem odesíláme do druhého dne. Navíc, při nákupu nad 1.500 Kč máte dopravu ZDARMA! Více informací.

Spojovací uzly

Způsoby, jak spojit dvě lana - od CRAA.

Způsoby, jak spojit dvě lana - od CRAA.

Článek České asociace pro práce ve výškách, z. s.  (CRAA)
www.craa.cz


Je mnoho způsobů, jak spojit dvě lana, ale ne všechny z nich jsou natolik bezpečné, aby se na ně mohl pověsit člověk. A ještě méně z nich jsou bezpečné a přitom rozumné a účelné, aby stálo za to je používat v praxi.

Smyslem spojení dvou lan bývá nejčastěji potřeba překonání delší vertikály, než na jakou vystačí jedno lano. Uzly, které se ke spojování lan používají, se nazývají spojkami. Jiné se hodí pro spouštění/vytahování břemen a jiné zase pro vystrojení lana na trase. Těmi nejběžnějšími jsou osmičková spojka, dvojitá rybářská spojka a motýlková spojka.Osmičková spojka (obr. 1)

výhody:

+ jednoduchý princip vázání vycházející z osmičkového uzlu,
+ pravidelný tvar umožňující okamžitou kontrolu.

nevýhody:

– zdlouhavé vázání,
– potřeba úpravy/srovnání (pokud si to uživatel neohlídá již při vázání),
– spojování lan pouze stejného průměru.


Dvojitá rybářská spojka (obr. 2)

výhody:

+ rychlé a jednoduché vázání,
+ možnost spojení lan ne úplně stejného průměru,

nevýhody:

– náročné rozvazování po zatížení,
– mnoho možností nesprávného uvázání (obr. 3 a 4) => nutnost důkladné kontroly, zda byl uzel uvázán správně.


Motýlková spojka (obr. 5)

výhody:

+ rychlé a jednoduché vázání,
+ snadné rozvazování po zatížení

nevýhody:

– „děsí“ mnoho lidí, neboť jej neznají nebo k němu nemají důvěru,
– náročnější na kontrolu správného uvázání (na druhou stranu jej lze rychle rozvázat a uvázat znovu).


Už při spojování lan je žádoucí si uvědomit, k čemu mají spojená lana sloužit. Pokud jimi má být vystrojena lezecká trasa, je vhodné, aby u spojky bylo oko umožňující zajištění lezce při překonávání spojovacího uzlu. Toho lze docílit uvázáním spojovacího uzlu s okem, uvázáním spojky s jedním delším koncem nebo uvázáním „nekonečné“ spojky.

Při výběru vhodného spojovacího uzlu je žádoucí zohlednit i směr, kterým povede lano. Zatímco v případě „nekonečné“ spojky je jedno, které lano je výš a které níž, neboť oko lze zatěžovat v obou směrech, jiné spojky vyžadují, aby zajišťovací oko bylo uvázáno na laně, které je výš a v opačném směru použití by docházelo k zatížení spojky v nežádoucím směru (při spojování již ukotveného lana, třeba ve visu to není problém, ale občas někteří nevědí, kterým směrem mají pytlovat spojená lana).V neposlední řadě je dobré vzít v úvahu i rozměr spojovacího uzlu, neboť tuto vzdálenost pak musí lezec překonat.


Spojka s okem

výhody:

+ přehlednost,
+ snazší rozvazování po zatížení.

nevýhody:

– u osmičkové spojky s okem nutnost rozlišovat, kterým směrem vede lano,
– u osmičkové spojky zdlouhavé vázání,
– poměrně dlouhá vzdálenost na překonání.

Příklady: osmičková spojka s okem (obr. 6), spojka z dvojitého motýlka (obr. 7), spojka z dvojitého protilehlého motýlka (obr. 8).


Spojka s delším volným koncem

výhody:

+ přehledné,
+ snadno pochopitelné i pro začátečníky.

nevýhody:

– nutnost rozlišovat, kterým směrem má vést lano,
– potřeba správného odhadu dostatečné délky volného konce lana k uvázání oka pro zajištění.

Příklady: osmičková spojka s osmičkovým okem (obr. 9), dvojitá rybářská spojka s osmičkovým okem (obr. 10).


„Nekonečná“ spojka

výhody:

+ funguje oběma směry.

nevýhody:

– potřeba správného odhadu dostatečné délky volných konců lan k uvázání druhé spojky.

Příklady: „nekonečná“ osmičková spojka (obr. 11), „nekonečná“ dvojitá rybářská spojka (obr. 12), motýlková spojka s dvojitou rybářskou spojkou (obr. 13).


To byl přehled základních způsobů spojování lan. Nejedná se zdaleka kompletním výčet možných způsobů. Důležité je si vždy uvědomit proč se lana spojují, jak toho docílit a hlavně si danou spojku řádně nacvičit.


Autor: Ondřej Belica
Originál: https://craa.cz/2020/10/24/spojovaci_uzly/