Načítám...
Likvidace použitých lan, prusíků, smyc a pomocn...
  Zpět na úvod

Datum 6. 2. 2017

Nevíte, co se zničeným, nepoužívaným lanem? Lze ho jen tak vyhodit?
Jak lano zlikvidovat nám poradilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Někteří naši zákazníci nám podali podnět, který nás samotné zajímal. Tím podnětem byl dotaz, jakým správným způsobem nakládat s již vyřazenými komponenty jako jsou lana, prusíky, smyce nebo pomocné šňůry. Tedy, jak tento materiál likvidovat a do jakého typu odpadu patří. Nás dále zajímalo, zda je povinností regionálních sběrných míst tento materiál přijmout a zajistit jejich správnou likvidaci.

Zeptali jsme se přímo na Ministerstvu životního prostředí ČR na odboru odpadů a přišla nám tato odpověď. Citujeme:

"Podle hierarchie nakládání s odpady je nejlepší předcházet vzniku odpadu tím, že odpad nevznikne. Jako součást prevence je považováno opětovné využití výrobků. Existuje několik způsobů využití vyřazených lan jako např. využití v zoologických zahradách nebo jako vodítka pro psy apod. Záleží na poptávce daných subjektů.

"Pokud by vyřazené lano bylo již v režimu odpadu, pak je možné ho zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) do skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru pod katalogové číslo 20 01 11 Textilní materiály."

"V případě živnostníků doporučujeme tento odpad odevzdat do sběrného dvora (pokud má živnostník smlouvu s obcí) nebo si přímo zajistit odběr zpracovatelem tohoto odpadu (např. recyklace a následná výroba regranulátu). Fyzické osoby by měly taktéž využít sběrný dvůr, popřípadě velkoobjemový kontejner."

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že již zmíněné komponenty stačí odnést na sběrné místo v místě vašeho bydliště.

Věříme, že jsme některým z vás pomohli s řešením této problematiky, a již nemusíte tápat, jak správně naložit s již vyřazenými lany, prusíky, smycemi a pomocnými šňůrami.

Dokumenty ke stažení