Načítám...
Dotace nejen na zavlažovací vaky
  Zpět na úvod

Datum 5. 8. 2019

Výzva Ministerstva životního prostředí určená obcím. 

Použití zavlažovacího vaku k nově vysazenému stromu je jednoduché a zejména účinné. Vak se postaví ke stromu, naplní se vodou a otvory v jeho spodní části se postarají o postupné zalévání. Do vaku lze také přidat hnojivo podporující růst stromu. Vaky jsou účinné nejen pro nově vysázené stromy, ale i pro ty stávající, neboť voda z vaku odkapává postupně, pomalu a zvlhčuje tak půdu až do hloubky ke kořenům stromu. 

O hlavních přednostech a typech zavlažovacích
vaků jsme psali v tomto článku.

67416910_2575485569162575_6928115589449777152_n.jpg

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační program (výzva 143.) určen obcím na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně s cílem posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystému v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. 

Tato výzva podporuje tato opatření: 
"Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity."

citace Operační program životního prostředí

Více informací a pravidla pro žadatele a příjemce podpory naleznete na tomto odkaze

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz