Načítám...
Arboristické štandardy majú svoj web
  Späť na úvod

Dátum 19. 1. 2018

Všetko o arbo štandardoch spolu so zoznamom realizátorov nájdete po novom pekne pokope.

www.arboristickestandardy.cz

Na vyššie uvedenom webe nájdete nielen vysvetlenie, čo sú arboristické štandardy, kto ich vytvára, ale aj ich prehľadný súpis s odkazom na stiahnutie. Jedným z účelov týchto stránok je tiež poskytnúť verejnosti prehľad o tom, kto sa v odbore zaviazal rešpektovať arboristické štandardy a riadiť sa nimi v praxi.

Arboristické odborové štandardy 

pokrývajú jednotlivé oblasti starostlivosti o dreviny rastúce v mimolesnom prostredí. Vychádzajú z príkladov dobrej praxe v danom odbore a sú podkladom, ktorý má slúžiť ku skvalitneniu vykonávaných prác, zabezpečiť porovnateľnosť výstupov aj zjednotenie termínov v komunikácii medzi projektantmi, dodávateľmi, odberateľmi, úradmi, odbornými inštitúciami aj orgánmi štátnej správy.

Štandardy starostlivosti o prírodu a krajinu (SPPK)

sú odporúčaním o určovaní parametrov výstupov a technický opis postupov jednotlivých činností bežne realizovaných v oblasti starostlivosti o prírodu a krajinu vrátane vlastností použitých materiálov, výrobkov a definície pojmov. Štandardy po odbornej oponentúre vydáva Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, ktorá ich spracováva v spolupráci s akademickými pracoviskami a ďalšími odbornými autoritami v príslušných odboroch. Oficiálne stránky SPPK sú www.standardy.nature.cz.

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz