Načítám...
Arboristika
  Zpět na úvod

Obor pocházející z Ameriky, který má své zákonitosti pro správné ošetření stromů a je potřeba znát všechna specifika. Jedná se o vědu na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.).