Ve čtvrtek 28. 9. a v pátek 29. 9. máme ZAVŘENO. Internetové objednávky přijímáme, ale vyřizovat je budeme od pondělí 2. 10.
Načítám...
Ako na postupné a rizikové stínanie stromov
  Späť na úvod

Dátum 2. 11. 2015

V období vegetačného pokoja, ktoré trvá približne od 1. novembra do konca marca, väčšina stromolezcov vykonáva ako bežné (tzv. smerové stínanie), tak aj rizikové postupné stínanie stromov. Výrub stromov je špecifická činnosť arboristov, ku ktorému je potrebné nielen profesionálne vybavenie, dostatočná odborná znalosť vlastností drevín, defektov a statických pomerov stromu, ale aj znalosť používaných smerových rezov. Pozrime sa v stručnosti na tri základné typy stínania stromov a na vymenovanie najdôležitejšieho vybavenia, ktoré je k rôznym druhom stínania potrebné.

Bežné, respektíve smerové stínanie je klasické stínanie zo zeme, keď pracovník prevedie smerový rez podľa požiadaviek a v súlade s patričnými predpismi. Následne vedie hlavný rez, ktorým vyrúbe strom do vopred určeného, vyznačeného a bezpečného priestoru. Táto technika sa bežne používa pri stínaní stromov vo voľnom priestore alebo vtedy, ak neohrozujeme stínaním okolité budovy, stromy alebo majetok. V prípade problému s ťažiskom píleného kusu sa v týchto prípadoch využíva technika pretiahnutia stromu alebo klasické či mechanické kliny, ktoré nám strom pomôžu dostať do požadovaného smeru. Najviac príkladov takéhoto stínania sa objavuje v lesníctve alebo výrub vo voľnom priestranstve.

Pre klasické stínanie stromu potrebuje pracovník špecifické vybavenie, ktoré je dôležité na zaistenie jeho bezpečnosti a správnemu výsledku stínania.

Z osobných ochranných pracovných prostriedkov sú to: 
- prilba s ochranou sluchu a zraku 
- reflexná bunda 
- neprerezné nohavice 
- neprerezné topánky

Ďalej sú potrebné stupačky, vhodná motorová píla, smerové kliny, ťažobná lopatka a ďalšie pomôcky určené k tejto činnosti.

Postupné stínanie stromu bez nutnosti spúšťania bremien

Tento spôsob stínania vyžaduje podrobnú znalosť jednotlivých pracovných postupov, vybavenia, techník a technológií pre bezpečné vyrúbanie stromu. Táto technika sa využíva najmä na stromoch, ktoré nemožno vyrúbať bežným spôsobom, teda z krajiny do voľného priestoru. Stromolezec musí bezpečne vyliezť do koruny stromu a jednotlivé časti konárov a kmeňa rozrezávať po častiach, ktoré voľne padajú na zem do vyznačeného priestoru. Pri tomto druhu stínania je dôležité poznať aj iné techniky smerových rezov, mať kvalitný priestorový odhad, vedieť, ako sa zachová odrezávanie vetiev alebo kmeň, a v neposlednom rade sú dôležité aj praktické skúsenosti. Samozrejmosťou je bezpečné ovládanie motorovej píly v strome. Stromolezec musí mať maximálne na zreteli bezpečnosť ako svoju, tak aj pracovníkov, ktorí sa pohybujú na zemi, a ich blízkeho okolia. Príkladom postupného stínania je napr. stínanie v parkoch, lesoparkoch a na záhradách.

Základné vybavenie je totožné ako u bežného stínania, jedinou výnimku tvorí prilba, ktorá musí navyše mať podbradný pásik o nosnosti 50N. Jedná sa o bezpečnostné opatrenia na prevenciu proti zlomeniu väzu (spona pásika sa povolí). Príkladom takejto prilby je napríklad Protos Integral Arborist alebo Vertex Vent Arborist. Z osobných ochranných prostriedkov sa často používajú tiež neprerezné nátepníky.

Pri postupnom stínaní sa používajú ručné pílky na odstraňovanie slabých konárov a špeciálne motorové píly určené pre prácu v stromoch značiek Stihl či Husquarna, a chýbať nesmie slučka na motorovú pílu. Ďalej sa používa stromolezecké vybavenie podobné ako pri bežnom stínaní s tým, že sa uprednostňujú odľahčenejšie verzie oblečenia na voľnosť pohybu a väčšie pohodlie užívateľa, teda súpis pracovného oblečenia môže vyzerať napríklad takto:
- pracovná bunda
- neprerezné nohavice 
- neprerezné topánky

Čo sa týka výstroja, tak určite môžeme odporučiť: arboristický postroj, lanyard so zvýšenou odolnosťou proti prerezaniu (napríklad 3,5m lanyard Frank s CT karabínami), stromolezecký pracovný systém, ktorý sa skladá z týchto komponentov: Fimbl Saver dĺžky 2m, lano Tachyon, mechanický prusík ZigZag, karabíny Petzl Ok Triact-Lock a ďalšie blokanty, kladky a iné pomôcky uľahčujúce bezpečný pohyb stromolezca v korune stromu.

Jednou z najťažších a najnáročnejších stromolezeckých prác je postupné rúbanie s nutnosťou spúšťania konárov a častí kmeňa. Táto činnosť patrí k najviac odborným a najnáročnejším činnostiam, ktoré môže stromolezec vo svojej praxi vykonávať. Táto technológia sa používa na stromoch, pod ktorými je minimálny priestor, kam strom zoťať, a tiež tam, kde je málo priestoru pod stromom na spúšťanie konárov a manipuláciu s nimi. Postupné stínanie so spúšťaním sa najčastejšie vykonáva pri stínaní vo vnútroblokoch budov, nad statickými prekážkami, v blízkosti elektrického vedenia a pod. Stromolezec musí bezpečne vyliezť do koruny stromu a jednotlivé časti konárov a následne kmene rozrezávať po častiach, ktoré sú priviazané na spúšťacie lano, pomocou ktorého sa bremená bezpečne dostanú dole na zem do vyznačeného priestoru

Celý tento systém sa skladá z rôznych komponentov a prvkov na spúšťanie, ktoré sú identické s vybavením popísanom v postupnom stínaní. Výnimkou je toto vybavenie: 
- spúšťacie lano s priemerom 14mm
- centrálna veľká kotevná kladka s 5m dlhou kotevnou slučkou o priemere 20mm a s dĺžkou oka 50cm. 
- prípadne malá presmerovávacia kladka s oválnou oceľovou karabínou, eye sling smycí dĺžky 150cm.

Ako trecie zariadenie na pätu kmeňa sa na malé bremená používajú spúšťacie kotvy, napríklad Stein LD750 s kotevnou slučkou Nerex 2 Loopie 15,9mm s dĺžkou 3,5m. Na väčšie bremená sa používajú spúšťacie bubny, napríklad Pepa stredný alebo Stein RC2001 vrátane upínacích kurt. Na extrémne rúbanie, pri ktorom potrebujeme manipulovať s bremenami hore, sa používajú špeciálne bubny a navijaky.

Je dôležité si uvedomiť, že stromolezec musí mať vopred jasne zadefinované, aké veľké bremená bude pomocou celého systému spúšťať a tým pripraviť na túto záťaž všetky komponenty vhodne tak, aby nedošlo k ich zlyhaniu, najmä napr. pri lane alebo kotevnej slučke. V takom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu stromolezca alebo aj k zlyhaniu celého stromu či jeho poškodeniu, ktoré by mohlo mať vážne dôsledky pre všetkých pracovníkov na strome aj pod ním. Postupné rúbanie so spúšťaním by mali vykonávať stromolezecky vyzreté osoby s dostatočne veľkou praxou.

Na záver

Týmto článkom sme chceli priblížiť a stručne zhrnúť základné techniky stínania. Samozrejme existujú aj zložitejšie spôsoby stínania, akým je napríklad stínanie pomocou žeriavu alebo vrtuľníka, ale tým sa budeme zaoberať v inom článku. Kvalifikáciu na bezpečné a účinné stínanie stromu možno získať vhodným radom kurzov, ale najmä dlhoročnou praxou. Je dôležité, aby stromolezec postupoval od jednoduchších techník k zložitejším, všeobecne sa v odbore vzdelával, čerpal poznatky z workshopov, literatúry a rôznych ďalších informačných zdrojov.

Pokiaľ Vás zaujíma čokoľvek podrobnejšieho o stínaní stromov, k obstaraniu vybavenia, alebo sa skrátka chcete len na niečo opýtať, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme. V našom obchode Vám môžeme bez problémov ukázať používanie jednotlivých komponentov a vhodne Vás vybavíme či už pôjdete na akýkoľvek strom.  

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz