Načítám...
Certifikácia Európsky arborista je za nami. Ako...
  Späť na úvod

Dátum 15. 12. 2015

5. a 6. novembra sa konala historicky prvá certifikácia Evropského arboristu (ETW) na Slovensku, ktorú organizovala slovenská ISA. Certifikáciu zaštítil Tomáš Fraňo so svojim tímom. Certifikácie sa zúčastnilo 19 stromolezcov zo Slovenska, Čiech i Moravy, pričom niektorí absolvovali celú skúšku, iní len opravnú. Samotná certifikácia potom prebehla v malebnom prostredí penziónu Modra - Harmónia a najmä potom na urastených stromoch v malebnej záhrade penziónu si všetci prítomní mohli overiť svoje praktické i teoretické vedomosti.

Skúška ETW sa skladala z týchto častí:

1. Stromolezecká skúška
2. Záchrana zraneného
3. Teoretický a praktický rez stromu
4. Teoretická a praktická inštalácia statických a dynamických väzieb
5. Hodnotenie stavu stromu v teréne
6. Poznávanie stromu
7. Písomný test + otvorené otázky
8. Ústna skúška

Pre veľký záujem uchádzačov bola skúška rozdelená do dvoch dní. Skúšajúci boli vybraní z radov odborníkov vo svojom odbore, napr. na rez stromu dohliadal Marek Žďárský a Pavel Wágner, hodnotenie stromu skúšali Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. a Andrea Szórádová. Skúšanie záchrany zraneného zo stromu vzali do rúk skúsení stromolezci a pretekári Radovan Kučera a Václav Studený, na lezeckých skúškach boli prítomní Petr Zvědělík, Michal Zelňák, skúsení, certifikovaní arboristi ETW, inštruktori, rozhodcovia, a v neposlednom rade aj Petr Ledvina z worksafety.cz . Všetko skvele riadil Tomáš Fraňo a jeho tím pod dohľadom supervízora z EAC Dietricha Kusche. 

Skúška prebiehala vo veľmi príjemnej a pohodovej atmosfére, všetky jednotlivé témy (a pravidlá a spôsob prevedenia) boli dôkladne vysvetlené, aby sa predišlo nejasnostiam.

Jednotliví účastníci boli po skončení skúšky detailne oboznámený s výsledkami jednotlivých okruhov a v prípade neúspechu alebo zhoršenej známky im boli vysvetlené nedostatky, aby vedeli, z akých dôvodov sa im skúška nepodarila. Na konci celej skúšky prebehlo rýchle zhrnutie, kedy sa každý komisár, supervisor alebo usporiadateľ mohol vyjadriť k priebehu skúšok a priestor bol daný aj samotným účastníkom. 

Petr Ledvina, tentoraz ako jeden zo skúšajúcich, celú certifikáciu hodnotil slovami, že: "Skúška bola veľmi na úrovni, profesionálne vykonaná, objektívna, nezávislá. A ak nebude budúci rok otvorená skúška v ČR, odporúčam jej absolvovanie na Slovensku aj českým uchádzačom o certifikáciu ETW."

Pre zaujímavosť predkladáme tiež výsledkovú tabuľku zo skúšky, v ktorej sú presne zobrazené percenta úspešnosti jednotlivých uchádzačov v jednotlivých častiach skúšky.

Dokumenty na stiahnutie

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz