Načítám...
Aké je ľahké dať prvú pomoc? Viete si poradiť, ...
  Späť na úvod

Dátum 16. 5. 2016

Vo štvrtok 21.4. sa v spolupráci worksafety.cz a HASIČI-RESCUE konal v priestoroch Športového centra Nymburk kurz prvej pomoci, ktorý viedli skúsení záchranári zo stanice záchrannej služby stredočeského a ústeckého kraja Bc. Martin Čapek, DiS. a Ctirad Novák.

Kurz bol venovaný základným postupom pri poskytovaní prvej pomoci. Účastníci kurzu pochádzali prevažne z radov arboristov, preto sa záchranári venovali situáciám a úrazom, s ktorými sa môžu stretnúť práve arboristi - stromolezci pri ich každodennej práci, k čomu patria najmä zranenia pri pohybe na strome.

Obsahom kurzu prvého dňa bolo oboznámiť účastníkov s postupom volania na tiesňovú linku: na aké číslo volať, ako čo najdetailnejšie lokalizovať miesto nehody a vôbec ako komunikovať s operátorom. Účastníci kurzu sa dopodrobna venovali systematickému postupu vyšetrenia a ošetrenia zraneného v rámci tzv. systému MARCH: 

M = massive bleeding = masívne krvácanie
A = airway = priechodné dýchacie cesty
R = respiration = dýchanie
C = circulation = krvný obeh
H = hypotherma = prevencia podchladenia

Jednoducho povedané, ak sa stretnete so zraneným, najskôr zastavíte krvácanie, ak nedýcha, jednoducho spriechodníte dýchacie cesty a vykonávate masáž srdca. Ak je chladnejšie, musíte sa vyvarovať podchladeniu zraneného a najlepšie ihneď voláte záchrannú službu.

Teoretická časť bola tiež venovaná zaškrteniu rany, používaniu tlakového obväzu, resuscitácii, telesu v rane, anafylaktickej reakcii, traumatickým poraneniam, pádu z výšky a bezvedomia.

Po výdatnom obede účastníci kurzu trénovali nadobudnuté vedomosti v praxi a okrem nácviku zaškrtenia rany, použitie obyčajných obväzov aj tlakových, vykonávali aj resuscitáciu zranenej osoby. Školitelia pre nich tiež pripravili simulácie v podobe realistických situácií a zranenia, s ktorými sa môžu stretnúť v pracovnom, ale i osobnom živote. Jednalo sa o bezvedomie, krvácanie, otvorenú zlomeninu a pád z výšky.

Jedným z dôležitých bodov, ktoré sa na kurze preberali, bola lekárnička a jej zloženie. Pre každú ľudskú činnosť by mala byť charakterizovaná lekárnička špecifikovaná práve pre potreby daného povolania. Bohužiaľ v dnešnej dobe neexistuje z hľadiska predpisov jasne definovaná stromolezecká lekárnička pre arboristov a ich prípadné úrazy. Všeobecne sa tak odporúča, aby mal stromolezec jednu malú lekárničku vždy pri sebe na sedáku a jednu väčšiu na zemi v blízkosti pracoviska.

Odporúčania záchranárov, čo by v stromolezeckej lekárničke rozhodne nemalo chýbať:
- turniket (škrtidlo)
- škrtidlo
- elastický obväz
- hotový obväz
- náplasť s vankúšikom
- kvapky do očí
- malé nožnice

V lekárničke na zemi by ďalej malo byť:
- sada rukavíc
- kvalitné nožnice
- resuscitačné rúška
- termofólia
- dezinfekcia
- 20x20 pvc obväz na pneumotorax
- 2x hotový obväz, veľkosť aspoň 4-5
- 2x sterilné krytie napr. 10 x 10 cm
- 2x obväz hydrofilný, ideálne pružný
- 2x elastické ovínadlo
- gelaspon 
- náplasť v špulke
- náplasť s vankúšikom
- kvapky do očí väčšie balenie respektíve ophtalmoseptonex alebo podobné na výplach oka nielen kvapky

Je veľmi dôležité, aby každý stromolezec vedel, čo kde v lekárničke má, aby v krízovej situácii vedel, kam siahnuť. A samozrejme je dôležité, aby vedel, ako čo používať. Preto keď si budete zostavovať svoju lekárničku, veci si radšej dopredu vyskúšajte. Worksafety.cz sa v budúcnosti hodlá problematike lekárničiek venovať viac, tak snáď sa čoskoro kvalitnej stromolezeckej lekárničky dočkáme.

Nasledujúci deň kurzu prvej pomoci bol venovaný lezcom a praktickému tréningu záchrany. Petr Ledvina a Bc. Martin Čapek, DiS. Pripravili štyri situácie, ktoré simulovali tie najviac predpokladané zranenia pri práci stromolezca. Účastníci kurzu museli dané situácie riešiť čo najrýchlejšie a samozrejme čo najstarostlivejšie podľa zásad poskytovania prvej pomoci. K dispozícii mali svoje vlastné lezecké vybavenie.

Simulácia č. 1: Pád stromolezca z výšky
Stromolezec spadol pravdepodobne zo stromu, ležal na zemi a nejavil známky života. Po analýze jeho stavu bolo zistené, že nedýcha, účastník kurzu tak musel vykonať resuscitáciu. Základom tejto simulácie bolo čo najrýchlejšie vyhodnotiť stav zraneného, zavolať záchrannú službu, popísať situáciu a stav zraneného a začať resuscitovať. Táto úloha patrila k jednoduchším, stromolezci by ale nikdy nemali zabúdať zanalyzovať, či im ako zachraňujúcim, nehrozí žiadne riziko, napríklad pád koruny stromu a pod. Vlastná bezpečnosť je dôležitá rovnako ako záchrana!

Simulácia č. 2: Úraz motorovou pílou
Jeden z najčastejších úrazov stromolezcov. Táto simulácia prebiehala realisticky na strome, kde sa nachádzal stromolezec s masívnym krvácaním dolnej končatiny v oblasti stehenného svalu. Záchranca musel najskôr zanalyzovať situáciu, zistiť stav zraneného, zavolať záchrannú službu. Po vyhodnotení rizík začal výstup do koruny stromov, presunul sa k zranenému, s ktorým však neustále komunikoval, zaškrtil poranené miesto a zraneného transportoval na zem, kde ho následne odovzdal záchranným jednotkám. Základom tejto záchrany bolo uvedomiť si, že krvácanie sa musí čo najrýchlejšie zastaviť. Dôraz sa kládol aj na komunikáciu so zranením ako prevencia proti upadnutiu do bezvedomia.

Simulácia č. 3: Poranenie hlavy
Stromolezec prišiel pod strom, kde na výstupovom lane, ktoré bolo nainštalované technikou SRT (pomocou uzla a karabíny dole na zádrh), visel asi 7m nad zemou zranený stromolezec, ktorý nejavil známky života. Pod zraneným ležali na zemi veľké suché konáre. Bolo teda pravdepodobné, že ku stromolezcovému zraneniu došlo pri výstupe, kedy na neho spadla nejaká suchá vetva. Záchranár musel čo najrýchlejšie, ale zároveň najjednoduchšie spustiť zraneného na zem. To znamenalo, že musel na výstupové lano nainštalovať vhodnú zostavu pre spustenie - evakuáciu. Na prvý pohľad sa jednalo o jednoduchú úlohu, ale potrápila účastníkov kurzu svojou zapeklitosťou. Respektíve sa málokto s touto situáciou niekedy stretol. Záchranári museli "niečo" vhodného nainštalovať na napnutý systém, improvizovať so svojím vybavením. Táto úloha mnohým účastníkom doslova zamotala hlavu.

Simulácia č. 4: napichnutie na vetvu
Situácia, ku ktorej môže jednoducho dôjsť: stromolezcovi sa na vetve pošmykla noha a jemu sa pri nekontrolovanom kolísaní zapichla vetva do brucha. Záchranár musel klasicky zanalyzovať situáciu, zavolať záchrannú službu, vystúpiť k zranenému, ošetriť ho a spustiť na zem. Vyvarujte sa veľkej chybe, ak sa ocitnete v podobnej situácii: nikdy (!) vetvu alebo čokoľvek zabodnuté v tele nevyberajte! Predmet je potrebné ponechať v rane (laicky povedané pravdepodobne slúži ako špunt), maximálne zrezať dĺžku, ranu ošetriť aj s daným predmetom.

Počas celého dňa panovala dobrá nálada, všetci účastníci kurzu zvládli simulované situácie v požadovanej kvalite, rýchlosti a v neposlednom rade bezpečne. Záverom celá skupina kurzu hodnotila jednotlivé simulácie, preberali sa vzniknuté situácie a ešte zostal čas na doplnkové ukážky čo najjednoduchších a najbezpečnejších postupov v rámci podobných záchran.

Zaujal Vás tento kurz? Mali by ste oň záujem? Napíšte nám

Čo si o kurze myslia jeho účastníci si môžete prečítať nižšie.

Galériu fotografií nájdete v našej galérii tu.

Kurz prvej pomoci očami nášho kameramana (video nájdete tiež na worksafety youtube kanáli):

Komentáre od účastníkov kurzu:

"Myslím, že veľkou nevýhodou kurzu bolo, že sa konal vo všedné dni - málokto ide na kurz prvej pomoci miesto do práce. Ale inak ma úplne prekvapil! Najmä svojou jednoduchosťou ... vždy som sa bála, respektíve učili nás, že v tom je hrozná veda, ale vo finále dať prvú pomoc je naozaj jednoduché: stačí nespanikáriť, upokojiť sa a postupovať podľa MARCHu. Myslím, že najmä stromolezci by si mali pred každou prácou ujasniť, kde sa nachádzajú, pretože to je základ pre volanie záchrannej služby. Aplikáciu Záchranka už mám tiež nainštalovanú ;-) Ďakujem chalanom záchranárom, že to pre nás zjednodušili, respektíve tak poľudštili!" Kateřina

"Bol som milo prekvapený, myslel som, že tam bude doktor z chirurgie a bude kecať omáčku, ale že tam budú profíci z výjazdovky, tak to som nečakal, takže SUPER! Popísali to všetko tak jednoducho, že to človek pochopil, bez toho aby sa nad tým mal nejako pozastavovať, napríklad čo je to MARCH, vybavenie lekárničky, ako máme obviazať zraneného atď. Keby som sa mal rozpísať, tak by to bolo na slohovú prácu. Inak ďakujem firme Worksafety za tento kurz prvej pomoci, bolo to super. Druhý deň bol ešte lepší ako ten prvý. Lektori pre nás pripravili 4 stanoviská, kde sme vykonávali úkony v reáli a lektori nás hodnotili za našu vykonanú prácu. Po úkone nám povedali naše nedostatky, aby sme si z toho vzali ponaučenie do budúcna. Môžem povedať že, ak chcete robiť kurz prvej pomoci, tak to robte u Worksafety, sú to profíci." Mirek

"S kurzom som bol úplne spokojný, veľmi sa mi to páčilo, organizačne super a náplň kurzu myslím dostatočná. Škoda, že takéto akcie neorganizujete častejšie.. ;)" Tomáš

"Trúfam si povedať, že patrím k ľuďom, ktorí sa radi vzdelávajú, učia sa nové veci, alebo si už získané zručnosti radi pripomenú a zopakujú. Hovorí sa "opakovanie je matka múdrosti" a na tomto výroku je určite veľa pravdy. Takže aj ja som si na kurze, organizovaným worksafety, rada pripomenula pár vedomostí, ktoré som získala na vysokej škole. Čo je platné, keď sú Vám púšťané prezentácie, učíte sa teóriu, šprtáte sa na skúšku, ale chýba Vám tá praktická skúsenosť. Chcem tým povedať, že kurz, ktorého som sa zúčastnila, bol síce tiež čiastočne o teórii, ale hlavne o praxi. Lektori sa nebáli urobiť sami zo seba vážne ranených a my, účastníci, sme museli reagovať na zraneného, ako by to bolo naozaj. Od zavolania tiesňovej linky a komunikáciu s operátorom Zdravotníckej záchrannej služby, až po ošetrenie zraneného do času príchodu záchranky. Najviac ma nadchla pomôcka, ktorá je pre arboristov a výškových pracovníkov nutnosťou, a to tzv. turniket čiže škrtidlo. Je to taká vychytávka, pomocou ktorej aj najmenší laik zachráni masívne krvácanie za pár sekúnd. Ja osobne, ako vodička si myslím, že by tento turniket mal byť povinnou výbavou každého vodiča. Súčasťou praktického nácviku bol aj nácvik resuscitácie pri zástave dýchania. Vyprdnite sa na dýchanie z úst do úst. Dnes sa už u laickej prvej pomoci takmer nepraktizuje. Výnimkou sú rodinní príslušníci, u ktorých sa netreba obávať nejakej vážnej infekčnej choroby. Najdôležitejšia pri zástave dychu je kvalitne vykonaná masáž srdca. Je to pekná drina, najmä ak by na to mal byť človek sám. Samozrejme je lepšie, keď pri takejto situácii sú minimálne dvaja zachraňujúci, ktorí sa po nejakom čase u masáže srdca vystriedajú a naberú trochu síl. Tak nebuďte pasívny a zamyslite sa nad tým, či by sa Vám kurz prvej pomoci hodil pre Váš život." Klára

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz