Načítám...
Stínanie stromov podľa aktuálnych predpisov
  Späť na úvod

Stromy majú vedľa kultúrnych a estetických významov najmä ekologickú funkciu. Stromy vytvárajú kyslík, zachytávajú prach, tlmia hluk alebo v lete tienia pred slnkom, ale tiež ovplyvňujú fyzikálno-chemické a biologické vlastností pôdy a v neposlednom rade majú vplyv na faunu a flóru v okolí.

Ochranu drevín v Českej republike upravuje zákon 114/1992 Zb. o ochrane prírody a krajiny. V posledných rokoch prešiel tento zákon niekoľkými zmenami, ktoré zásadne zmenili jeho výklad a ovplyvnili možnosti stínania stromov.

Do leta a jesene 2014 platilo, že majiteľ si na svojej záhrade mohol vyrúbať akýkoľvek strom. Definícia záhrady bola problematická: záhradou sa mienil oplotený a verejnosti neprístupný pozemok pri bytovom alebo rodinnom dome. Vlastník pozemku neoplotenej záhrady bol preto znevýhodnený a musel o povolenie na výrub stromu požiadať. Na ohradených záhradách nekontrolovateľne mizli ekologicky významné mnohoročné stromy a nielen z týchto dôvodov sa štát rozhodol zákon novelizovať do dnešnej podoby.

Novela vyhlášky č. 189/2013 Zb. nadobudla účinnosť 1. novembra 2014. Odkaz na Vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich kácení zde

Záhrada je chápaná ako pozemok, „a) na ktorom sa trvale a prevažne pestuje zelenina, kvetiny a iné záhradné plodiny, spravidla pre vlastnú potrebu, b) súvislo vykladaný ovocnými stromami alebo ovocnými kríkmi, ktorý spravidla tvoria súvislý celok s obytnými a hospodárskymi budovami. "(Príloha vyhlášky č. 357/2013 Zb. o katastri nehnuteľností)

Stromy, ktoré vo výške 130cm nad zemou majúce obvod menší ako 80cm, smú byť vyrúbané bez povolenia príslušného úradu. Ten, kto vyrúbe bez povolenia vyššie či silnejšie stromy bez povolenia, sa vystavuje riziku udelenia pokuty.

Výrub na vlastnom pozemku, ktorý je vedený v katastri nehnuteľností ako záhrada, je povolené podľa podmienky výšky a obvodu stromu. Novela ďalej povoľuje rúbať len ovocné dreviny bez podmienok vzrastu stromu.

Ovocné dreviny, ktoré je možné rúbať bez povolenia podľa Prílohy vyhlášky č. 378/2010 Zb. o stanovení druhového zoznamu pestovaných rastlín: Egreše, čučoriedka, broskyňa, citronovník, citrus, hruška, jabloň, jahoda, gaštan jedlý, dula, kumkvát, lieska, malina, mandľa, marhuľa, olivovník, orech vlašský, černica, pistáciovník, ríbezľa, slivka , slivka japonská, smokvoň, čerešňa, višňa.

Z toho vyplýva, že na akýkoľvek iný strom, ktorý nie je uvedený v zozname ovocných drevín a ktorý má vo výške 130cm od zeme väčší obvod ako 80cm, potrebuje majiteľ záhrady povolenie.

Výnimkou je situácia, keď strom preukázateľne a bezprostredne ohrozuje životy a zdravie obyvateľov alebo majetok väčšieho rozsahu (napríklad je vyvrátený a zavesený v druhej korune stromu, zistený defekt na strome môže bezprostredne zlyhať). V takom prípade je možné strom vyrúbať ihneď, avšak je nutné strom pred vyrúbaním zdokumentovať a do 15 dní od vyrúbania informovať príslušný štátny orgán a splniť tzv. ohlasovaciu povinnosť.

Stínanie stromov sa vykonáva spravidla v období ich vegetačného pokoja. Obdobím vegetačného pokoja sa rozumie obdobie prirodzeného útlmu fyziologických a ekologických funkcií dreviny.

Povolenie vydáva príslušný štátny orgán: obecný, mestský úrad alebo dané odbory životného prostredia. Požiadať oň musí majiteľ pozemku alebo nájomca so súhlasom majiteľa. Formulár býva k dispozícii na úrade, alebo možno napísať písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, doklad o vlastníctve pozemku, špecifikáciu drevín (počet, druh), obvod stromov vyšších ako 130cm a v neposlednom rade odôvodnenie žiadosti. Počas 90 dní musí úrad rozhodnúť o povolení či zamietnutí žiadosti.

Ochrana lesných stromov je zaistená lesným zákonom 289/1995 Zb., podľa ktorého musia byť pri rúbaní stromov vždy zachované funkcie lesa a genofond lesných drevín. Výrub nesmie prebiehať ľubovoľne a vyrúbané miesta musia byť opäť zalesnené.

Stručně ke zpracování Vašich údajů

Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.

Přečtěte si naše informace o ochraně osobních údajů zde

Více informací o problematice naleznete zde.
Nutné pro správný chod webu, ukládají se pouze informace k zobrazení, přihlášení nebo nastavení této webové prezentace.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Data používáme k vyhodnocení nákupů, k personifikaci reklamy a návrhů produktů.
Data nutná k vyhodnocení nákupu a porování cen a služeb portálem heureka.cz