Načítám...
EN 892: Dynamická horolezecká lana
  Zpět na úvod

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a postup zkoušení dynamických horolezeckých lan (jednoduchá, poloviční a dvojitá) typu jádro s opletem, která se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.

Dynamické lano jednoduché je schopno zachytit pád osoby v jednom prameni, dynamické poloviční lano je schopno zajistit pád osoby ve dvou pramenech a dynamické dvojité lano je schopno zajistit pád osoby ve dvou pramenech vedených paralelně. Lana jsou vyráběna jako lana s jádrem a s opletem, přičemž jádro musí tvořit nejméně 50% hmotnosti lana. Maximální rázová síla při zkušebním pádu nesmí přesáhnout 12kN u jednoduchých lan a lano musí vydržet nejméně 5 normových pádů. Životnost lan je dána výrobcem. Zpravidla není delší než 5 let od data výroby za předpokladu, že jsou dodrženy zásady uskladnění, používání a udržování dle návodu k používání.

lan2.jpg