Načítám...
EN 170: Filtry proti ultrafialovému záření
  Zpět na úvod

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Tato evropská norma určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně proti ultrafialovému záření.  Ochranné filtry popsané v této normě nejsou vhodné pro přímé sledování jasného světelného zdroje, jako je vysokotlaká xenonová výbojka nebo pro přímé nebo nepřímé pozorování obloukového elektrického svařování.